သခၤါရ ေလးမိ်ဳးရဲ့..ကိေလသာ၊ ကံ၊ ၀ိပါက္၊ သံသရာ၊ သတၱ၀ါ၊ လကၡဏာ ဆိုတာ ဒီလိုပါ…

၁။ ကံ ေလးမိ်ဳး အနက္တစ္မိ်ဳးမိ်ဳး လုပ္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အျမင္နဲ႔ အေတြးေတြဟာ ကိေလသာေတြဘဲ…

၂။ ကိုယ္လုပ္တာ သူမ်ားႏွစ္နာတာျဖစ္ေတာ့ ကာမအကုသိုလ္ကံ၊ ကိုယ္အႏွစ္နာခံတာက်
ေတာ့ ကာမကုသိုလ္ကံ၊ အသိမဲ့ ေနတာကို လုပ္ေတာ့ ရူပကုသိုလ္ကံ၊ အရိွမဲ့တာ လုပ္ေတာ့ အရူပ ကုသိုလ္ကံ ဘဲ…

၃။ အဲဒီလိုလုပ္တာေတြက အားပါေတာ့ အဲဒီအားအရိွန္ေၾကာင့္ ကံနဲ႔ အတူျဖစ္တဲ့ တရားေတြ နာနာဘ၀ = ထူးထူး ျခားျခားျဖစ္တာက ၀ိပါက္ ဇာတိဘဲ။ ထူးျခားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပ်က္စီးမႈ ၀ိနာဘာ၀ = ပ်က္တဲ့ အျဖစ္က ၀ိပါက္ ဇရာ မရဏ ဘဲ…
၀ိနာဘာ၀ = ၀ိပါက္ ဇရာ မရဏေႀကာင့္ စိတ္လက္ကုန္ခမ္း ရမ္းေရာ္တဲ့ အျမင္ အေတြးေတြဟာ ကိေလသာေတြဘဲ… ဒီလိုလည္ပတ္ျဖစ္ပြါးတာ သံသရာဘဲ…

၄။ ဒီလို ျဖစ္ပြါးရလို႔ စိတ္ေျပာင္း၊ ရုပ္ေျပာင္း၊ ခံစားမွတ္သားေတြပါ ေျပာင္းၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အသြင္ဟာ သတၱ၀ါေလာကဘဲ…

၅။ အဲဒီ သတၱ၀ါေတြဟာ ေကာင္းမေကာင္း၊ အသံုးက် မက်၊ ဆိုးရႊား မဆိုးရႊား ဒါေတြက လကၡဏာေတြ ေပါ့…

၆။ ဒီလကၡဏာေတြ သိတတ္တာက မဂၢအရိယာသစၥာ…အသိခံရတာေတြက ဒုကၡအရိယာသစၥာ…အသိခံေတြကိုသိရေတာ့ ဒီအသိခံေတြရဲ႕ အေၾကာင္း ကိေလသာကိုပယ္တာက သမုဒယ အရိယာသစၥာ..ပယ္ေတာ့ အဲဒီ အသိခံ အရိယာသစၥာေတြၿငိမ္းရာေရာက္တာက နိေရာဓ အရိယာသစၥာ ျဖစ္တာဘဲ…အက်ယ္သိခ်င္ရင္..ဒီမွာေလ႔လာ ႏိုင္ပါတယ္..

http://www.google.com/search?q=ariyathitsa.org&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF