ဆြစ္ဟာေနာ္ေဝလိုဖြံ႕ျဖိဳးႂကြယ္ဝျပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လွပတဲ့ႏိုင္ငံလို႕သိရတာ၊

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံလိုဘဲေရကာတာေတြေတာ္ေတာ္မ်ားတာ၊

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကထဲက

UKယူေကUSယူအက္စ္တို႕လို

လုပ္ထားၾကတာလို႕ေတြ႕ရတာ၊

ဆြစ္ေရကာတာေကာ္မတီရဲ့ဇယား(တျခမ္း)

Swiss Committee on Dams – Dams in Switzerland

http://www.swissdams.ch/Dams/damList/default_e.asp?Sort=HauteurDesc

156 total

ဆြစ္ႏိုင္ငံက (၁၅ မီတာ/၄၉.၂၁ ေပ နဲ႕အထက္ျမင့္တဲ့)
ေရကာတာ အၾကီး အလုံး ၁၅၆လုံး ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ  ဇယားအရသိရတာ၊

 (၄၉ ေပ ဆိုရင္ ၄ထပ္တိုက္ ေလာက္ရွိမွာ)

Swiss Committee on Dams – Map of the Dams in Switzerland

http://www.swissdams.ch/Dams/damMap/default_e.asp 


ျမန္မာျပည္ရဲ့ ရွစ္ခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳး (၁/၈) မရွိတဲ့ဆြစ္ေျမပံုကိုၾကည့္ရင္ ေရကာတာၾကီးေတြကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစက္အေျပာက္ကေလးေတြက”ျပြတ္သိပ္” ေနတာကိုေတြ႕ရတာ၊   

ျမန္မာ ျပည္ထက္ေသးသေလာက္ ေရကာတာၾကီးလုံးေရကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့အဆေပါင္း(၂၀) ကေန (၂၅) ဆရွိမလားေအာက္ေမ့ရတာ၊


ဒါေတာင္ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေဆာက္လုပ္တာလို႕

ေျပာရင္သိပ္လြဲမယ္မထင္ပါ၊ 

 ေခသူမဟုတ္လို႕ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူေတြကို

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရင္း

သူတို႕ဆီက နည္းလမ္းေကာင္းကိုအတုယူႏိုင္တာပါ၊

 

၁၈၃၆ ကျပီးလို႕ ၁၇၆ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊

Rutiweiher ေရကာတာ

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=108

၁၈၇၂ ကျပီးလို႕ ၁၄၀ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊

Maigrauge ေရကာတာ

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=103

 

 

 

File:Fribourg – Barrage de la Maigrauge.jpg

 

http://www.geolocation.ws/v/W/File:Fribourg%20-%20Barrage%20de%20la%20Maigrauge.jpg/-/en

 

 

La Sarine donne naissance à la réserve naturelle du lac de Pérolles

 

http://www.reiki-formation.ch/html/sarine-perolles-fribourg.htm

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/819801/923885.html

၁၈၇၂ ကျပီးလို႕ ၁၄၀ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊

ဒီေရကာတာ က ၉ မီတာ ရွိလို႕ ေကာ္မီတီရဲ့ဇယားမွာမပါ ပါ၊ (ဖိုးသက္ရွည္ျဖစ္လို႕ခြၽင္းခ်က္တခုအေနနဲ႕ထဲ့တာပါ)

Baslerweiher  ေရကာတာ   

ေအာက္ပါ link လင့္ခႏွိပ္ရင္က်န္ဓာတ္ပံုေတြကိုေတြ႕ႏိုင္တာပါ

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/515443/515464.html

 

 ၁၈၇၄ ကျပီးလို႕ ၁၃၈ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊

Sternenweiher ေရကာတာ

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=144

 


ေအာက္ပါလင့္ခႏွိပ္ရင္က်န္ဓာတ္ပံုေတြကိုေတြ႕ႏိုင္တာပါ

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/414184/414226.html

၁၈၈၃ ကျပီးလို႕ ၁၂၉ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊ Aabachweiher ေရကာတာ

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/414184/414247.html

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/414184/414247.html

 

 

 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=128

 

၁၈၉၂ ကျပီးလို႕ ၁၂၀ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊ Buchholz ေရကာတာ

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/55125/413953.html

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF