ကုိယ့္ဝါဒမွ ကုိယ့္ဝါဒ ဆုိၿပီး လူေတြကုိ စုိးမိုးခ်ယ္လွယ္ခ်င္တဲ့ ဝါဒရွင္ ေတြၾကား မွာ ထူးထူးျခားျခား ဗုဒၶကေတာ့ “ ငါ ဘာအယူမွ မယူဘူးတဲ့”။ ဒါ့ ေၾကာင့္လည္း ဒီစကားၾကားရတဲ့သူေတြက ဗုဒၶကုိ ဘာသာမဲ့လုိ႔ စြပ္စြဲၾကဆုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ ဆုိလွ်င္ေကာ ဘယ္လုိ ေျပာမိၾကမလဲ။ “ဗုဒၶပယ္ခ် အ ယူဝါဒ” မွာ ဘုရားသုံးဆူရဲ့ အယူ အျမင္ေတြကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ က်န္ေနေသးတဲ့ ဘုရားသုံးဆူရဲ့ အယူဝါဒေတြကုိ ဆက္လက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္သိသမွ် မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။

ပကုဓကစၥာယနရဲ့ အယူက ခုႏွစ္မ်ဳိးေသာ ဤကာယတုိ႔ကုိ မည္သူမွ် ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္တုိ႔ျဖင့္ မျပဳအပ္၊ မျပဳႏႈိင္ကုန္။ ကာယခုႏွစ္းပါးတုိ႔ဟူသည္ ပထဝီကာယ (ပထဝီဓာတ္ေပါင္း),အာေပါကာယ(အာေပါဓာတ္ေပါင္း),ေတေဇာကာယ,ဝါေယာကာယ, သုခ,ဒုကၡ,ဇီဝ(အသက္)တုိ႔တည္း။ ဤခုႏွစ္ပါး သည္ သူ႔သေဘာအတုိင္း အၿမဲတည္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ ျပဳျပင္ဖန္ ဆင္းေနဖုိ႔မလုိ၊ သူတုိ႔ကလည္း အျခားေသာအရာ ကုိ ျဖစ္ေအာင္ မျပဳျပင္ႏႈိင္ မဖန္ဆင္းႏႈိင္။

အၾကင္သူသည္ ထက္လွစြာေသာ သံလွ်က္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ဦးေခါင္း ကုိ ျဖတ္အံ့၊ ထုိတစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ မည္သူ႔ကုိမွ် မသတ္ႏႈုိင္ ကာယခုႏွစ္ပါးတုိ႔၏ အၾကားျဖင့္ သံလွ်က္ဓားသည္ ခုႏွစ္ပါးေသာ အေပါင္း ထဲသုိ႔ က်သြားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔သို႔က်သြားသည့္အခါ”သတ္တယ္” ပါ ဏာတိပါတလုိ႔ အမ်ားကထင္မွတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ပထဝီ ကာယ စသည္ မည္သူမွ် ပ်က္စီးေအာင္ မဖ်က္ဆီး ႏႈိင္၊ မသတ္ျဖတ္ႏႈို္င္။

ဤသုိ႔ေသာ ပကုဓကစၥာယန၏ အသိအျမင္ အေတြးအေခၚေပါက္ေနသူ၊ ထုိလမ္းဆီသို႔ ဦးညႊတ္ေနသူမ်ား မိမိတို႔ဝန္းက်င္မွာ ရွိ,မရွိ။ ဘုရားသခင္၏ အလုိ အတိုင္းလုိ႔ ယူသူက ယူတယ္။ ေရွးကံ၏ အတုိင္းလုိ႔ ယူသူကယူ တယ္။ ဤသုိ႔ေသာ အယူအျမင္မ်ားမွ လြတ္ေျမက္ရန္ ဓာကမၼ႒ာန္းေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားက်င့္ၾကံေနသူ မ်ား။ ပထဝီစားတာ ငါ စားတာမဟုတ္၊ ဓာတ္ သြားတာ ေယာက်္ား သြားတာ မဟုတ္၊ ဓာတစ္ခုက ဓာတ္တစ္ခုကုိသတ္တာ မိန္းမ သတ္တာမဟုတ္။ ဓာတ္တရားတုိ႔၏ မရပ္ မနားျဖစ္ပ်က္ေနတာကုိသာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဖို႔လုိသည္။ မည္သူကမွ် မည္သူ႔ကုိ ပ်က္ စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီး တာမဟုတ္။ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္းမေပါက္ေသး၍သာ အျမင္မွားေနျခင္း ျဖစ္ေလ၏ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္းေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ္မူၾကပါကုန္။

နိဂ႑နာဋပုတၱ၏ အယူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ က်င့္ၾကံေတြးေခၚသူတုိ႔ ဘယ္အ တိုင္းအတာထိ ျခားနားမႈရွိပါသလဲ။ ဤေလာက၌ နိဂ႑သည္ ေစာင႔္စည္း ေၾကာင္း အက်င့္ေလးမ်ိဳး ေလးစုျဖင့္ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ ကုိယ္၊ႏႈတ္၊စိတ္ရွိ၏။ ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္တုိ႔ကုိ ေလးမ်ိဳးေလးစုေသာ အက်င့္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္။

ဤေနရာတြင္ အထူးအသိေပးလုိသည္မွာ ပကုဓကစၥာယနႏွင့္ နိဂ႑၏ အယူ အဆမ်ားကုိ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ သာမညဖလသုတ္ ျမန္မာျပန္မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ မွတ္ခ်က္ကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

ဤဝါဒ၌ ေရေအးကုိ မသုံးေကာင္းဟု အယူရွိျခင္းသာ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ တုိက္ ရုိက္ဆန္႔က်င္သည္။ မေကာင္းမႈတုိ႕ကုိ ပယ္ ရွားတားျမစ္ျခင္းကား ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ သေဘာတူပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နိဂ႑နာဋပုတၱဆရာႀကီး၏ဝါဒကုိ ပညာရွိ အေခၚခံသူ လူႀကီးလူေကာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ပင္ လက္ခံၾကေလသည္။ ထုိဆရာႀကီးကုိ ပါဠိလုိ”ဇိန”ဟိႏၵဴ သံျဖင့္’’ဂ်ိန-ဂ်ိန္း”ဟု ေခၚေဝၚကာ ယခုတုိင္ေအာင္ ဂ်ိန္းအယူဝါဒႏွင့္ ဂ်ိန္း၏ ႐ုပ္တု (ဆင္းတု)မ်ား ထင္ရွားလွ်က္ရွိေလသည္။ ဒါက အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၏ အာေဘာ။

ေနာက္ဆုံးေျခာက္ဆူေျမာက္ သဥၥယေဗလ႒ပုတၱရဲ့အယူကေတာ့ ခပ္ဆန္းဆန္း ပဲဗ်။ ရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ ရွင္ေမာဂၢလာန္တုိ႔ ဆရာတင္ခဲ့ဘူးတဲ့ ဆရာေပါ့။ သူက အယူ ဆယ္ခ်က္ကုိ တစ္ခ်က္ျခင္းပဲ  ဗုဒၶကုိ ယူႏွင့္ မယူ ေမးတယ္။ ဗုဒၶကလည္း တစ္ခ်က္ ျခင္းပဲ သူမယူဘူးလုိ႔ ေျဖတယ္။ သဥၥယက သူလည္း တစ္ခ်က္တုိင္းကုိပဲ မယူဘူး။ သူ႔ အသိဥာဏက္ဟာ ဗုဒၶအသိဥာဏ္နဲ႔ တူပါတယ္လုိ႔ ဗုဒၶကုိေျဖတယ္။ ဒီေတာ့ ဗုဒၶက သူ႔ကုိ ေမးခြန္းတစ္ခု ျပန္ေမးတယ္။ သူ႔ဥာဏ္နဲ႔ ပုရဗုိဇ္ဥာဏ္ တူ မတူ သိသာေအာင္ေပါ႔

ေမးခြန္းက အဲဒါေတြ မယူရင္ “ဘာမွ မယူဘူး” ဆိုတဲ႔ အယူကုိမ်ား သင္ပုရဗုိဇ္ ယူသလားလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ပုရဗုိဇ္က အဲဒီလုိယူရင္ ေရွ႕ကေျပာခဲ့တာေတြ ပ်က္ကုန္မွာေပါ့ လုိ႔ ေျဖၿပီး၊ ဗုဒၶကုိ မေက်မနပ္စကားေျပာတယ္။ “ရဟန္းေတြဟာ လူရည္လည္လုပ္ တယ္”သူတို႔လည္း ဒီအခ်က္ေတြကုိ မယူဘဲနဲ႔ သူမ်ားမယူတာၾကေတာ့ “ဘာမွ မယူ ဘူး” ဆုိတဲ႔ အယူကုိလုပ္ျပစ္တယ္ လုိ႔ပဲ။

အယူေတြကုိ မယူဘဲေနႏုိင္ဖုိ႔

အယူေတြကုိ မယူဘဲေနတတ္ဖို႔

အယူေတြရဲ့ စက္ကြင္းကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ရွာေဖြႏုိင္ၾကပါေစကုန္။

About koyo

has written 23 post in this Website..

   Send article as PDF