အားလုံး … အားလုံး ကုိ က်ေနာ္လြမ္းေနရပါသည္။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႕ က်ေနာ္ စာမေရးျဖစ္တာပါ။
က်ေနာ္ Fatty ပါ က်ေနာ္ ျပန္လာပါမည္။
ေက်းဇူးးတင္လွ်က္ပါ။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.