ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အမွား

ကၽြန္ေတာ္ ဦးေသာင္းညြန္႕ ၁၄/ဖပန(ႏိုင္)061988 သည္ သတင္းေထာက္ အလုပ္ျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀သူ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ သျဖင့္ (မိသားစု စား၀တ္ ေနေရးမွာ လံုေလာက္ရံုမွ်သာ) ယေန႕ထက္တိုင္ တယ္လီဖုန္း ၀ယ္သံုးႏိုင္ေသာ လူတန္းစားထဲတြင္ ပါ၀င္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

သို႕ပါေသာ္လည္း (၂၄.၅.၂၀၁၂) ရက္ေန႕တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႕ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းရံုးမွ ပူးတြဲပါ ပံုအတိုင္း တယ္လီဖုန္း အခြန္ေငြေပးသြင္းရန္ ေတာင္းခံလႊာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေငြေတာင္းခံလႊာတြင္ ပါ၀င္ေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဆင္ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ အစဥ္မ်ားထဲက တစ္ခ ုအပါအ၀င္ျဖစ္ေန သည္ကိုလည္း စံုစမ္း သိရွိရပါသည္။

ေငြေတာင္းခံလႊာတြင္ ပါ၀င္ေသာ နာမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႕မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ နာမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ အမွန္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ိဳး ရွိသူမဟုတ္သျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဆင့္ခံျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္ခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားဖူးျခင္းမရွိပါ။

ေငြေတာင္းခံလႊာပါ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မွာ တစ္ခ်ိန္က တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးရရန္ ေငြရွိရံုႏွင့္မၿပီး ဌာနဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ အဆင္ေျပသူမ်ားသာ (အကပ္ေကာင္းသူမ်ားသာ) ရႏိုင္ေသာ ေခတ္အခါက နံပါတ္ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း စံုစမ္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ထိုတယ္လီဖုန္းမွာ (ဌာနဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀န္းမွ) တစ္စံုတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္၏ နာမည္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ကာ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မိမိတြင္ အမွန္တကယ္မရွိေသာ တယ္လီဖုန္းအတြက္ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ ရမည္ဆိုေသာ ကိစၥမွာ အင္မတန္စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရရံုသာမက လူအမ်ားၾကားတြင္လည္း အလြန္ပင္ရယ္စရာေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ယေန႕အခ်ိန္အခါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ဦးေဆာင္၍ Clean Government, Good Governance အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသျဖင့္ သမၼတႀကီးႏွင့္တစ္ကြ အစိုးရတစ္ရပ္လံုးအား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစႏိုင္သည့္ ထိုသို႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ဤေနရာမွတစ္ဆင့္ တင္ျပတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဦးေသာင္းညြန္႕ (သတင္းေထာက္)
အမွတ္ (၁၀၈)၊ (၁၁) လမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕

http://www.myanmartharkaung.net/2012/10/blog-post_2970.html     အဲ့ဒီမွာေတြ႕လို႔ မေနႏိုင္တာနဲ႔ ကူးတင္ေပးလိုက္တယ္  ဟိဟိ

မွတ္ခ်က္ ။  ။  သက္ဆိုင္သူမ်ား စိတ္မဆိုးရ။       :harr:

About ဘဲဥ

has written 82 post in this Website..

ေနခ်င္သလိုေန၍ လိမ့္ခ်င္ရာလိမ့္ေနသူကို ဥဥဟုေခၚသည္