Wave ဆိုတာ ဘာလဲေမး႐င္ လႈိင္းလံုးလို႕ ေျဖၾကမွာပါ။ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္နယ္ပယ္ မွာလည္း wave ဆိုတဲ့စာလံုးကို  အေတာ္သံုးၾကပါတယ္။ Google က Google wave ကို ထုတ္လႊင့္မယ္ဆိုေတာ့ ဂူဂဲလ္လႈိင္းစီး႐ဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ Google Wave သည္ open source web browser တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ၎တြင္ ဆက္သြယ္မႈအားသာခ်က္႐ွိၿပီး အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေ႐းစနစ္ အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာနဲ႕ အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းတူခ်င္း၊ အဖဲြ႔တူၿခင္း ပူးတဲြပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ tool တစ္ခုလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ တကယ္သာ အသံုးတည့္ခဲ့႐င္ အင္တာနက္အြန္လိုင္းမွာ wave ေတြ တစ္လံုးျပီး တစ္လံုး တစ္လိမ့္လိမ့္စီးေမ်ာေနေတာ့မွာပါ။
Google Wave သည္ ကိုယ္ေ႐းကိုယ္တာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားနဲ႔အတူ သင္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္တဲ့ tool တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္  ေမလ ၂၇ ႐က္က Google I/O conference မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၎သည္ ၀က္ဘ္အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္ၿဖစ္ၿပီး e-mail, instant messaging, wikis, social networking တို႕ကို ေပါင္းစပ္ကာ ဒီဇိုင္းထုတ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ computing platform နဲ႔ communications protocol လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခါ Google Wave သည္ အေခ်ာသတ္ မထြက္ခင္ကတည္းက အမ်ားသိေနၾကျပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ Google အေနနဲ႔ အင္တာနက္သံုးသူမ်ားကို စုစည္းေပးျပီး အဖဲြ႔အစည္းခ်င္းတူသူ၊ လုပ္ငႏ်းတူသူ သို႕မဟုတ္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအေဖာ္အခ်င္းခ်င္း လုပ္ငန္းကိစၥ႐ပ္မ်ား၊ လူမႈေ႐းကိစၥ႐ပ္မ်ား စသည္တို႔ကို ဖလွယ္ႏိုင္ဖို႕ ႐ည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အသစ္ၿပဳလုပ္ေပးလိုက္တဲ့ tool လို႕ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။
Google Wave(www.google.com) မွ ႐ိုး႐ွင္းတဲ့ interface ဆက္သြယ္မႈနဲ႔အတူ သင့္ကိုယ္ေ႐းကိုယ္တာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကအစ အစည္းအေဝးမွ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သိုေလွာင္ထားဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းတူခ်င္း ဖလွယ္ႏုိင္ၾကမွာပါ။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္႐ာမွာ လံုျခံဳမႈ႐ွိေစျပီး အဖဲြ႔အစည္းတူ အခ်င္းခ်င္း ျပင္ႏုိင္ေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ထားပါတယ္။ အဲဒီၿပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္ကိုလည္း အခ်င္းခ်င္းသိေအာင္၊ ျမင္ႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္နဲ႕ တစ္ေၿပးညီျပသေပးပါမယ္။
Google အေနနဲ႔ ကတိေပးႏုိင္တာက Google Wave သည္ ႐ိုး႐ွင္းတဲ့ ဖိုင္ဖလွယ္မႈ၊ ဓာတ္ပံုကဲ့သို႕ အ႐ာမ်ားကို wave ထဲသို႕ drag-and-drop လုပ္ျပီး ျမန္ျမန္ထည့္လို႕႐တယ္ဆိုတာပါ။ လက္႐ွိအားၿဖင့္ Google Wave ကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ထုတ္လႊင့္ထားေပမယ့္ မၾကာမီ အြန္လိုင္းသို႕တင္မယ္လို႕ သိ႐ပါတယ္။
Google Wave မွာ ေကာင္းမြန္ခုိင္မာတဲ့ စြမ္း႐ည္နဲ႕အတူ အခ်ိန္နဲ႕တစ္ေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္စြမ္း ႐ွိပါတယ္။ ေနာက္ spelling/grammar checking လို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါသလို ႏုိင္ငံ႐ပ္ျခား ဘာသာစကား ၄၀ မၽွကို အလိုေလ်ာက္ျပန္ဆိုေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလည္း တစ္ခုျပီး တစ္ခု ထည့္ေပးမွာပါ။
Google Wave ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ အသံုးၿပဳသူ တစ္သိန္းသို႕ အၾကိဳ ထုတ္လုပ္ၿပသခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႕ကို ဖိတ္ေခၚပါ၀င္ေစျပီး စမ္းသပ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ Google မွာ စမ္းသပ္အသံုးၿပဳသူမ်ား႐ဲ႔ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ၿပီး နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ အေကာင္းဆံုး အင္တာနက္ သံုး tool တစ္ခုၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါျပီ။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။