ေနရီသာေမွာင္
(ကိုယ္တြင္းျပည့္ ပိုဒ္စံုရတု)

ေနရီသာေမွာင္ တမ္းတေယာင္ရမ္း လေလာင္ကၽြမ္းလို­
ညဥ့္နက္အိုေဆြး ေႏြၾကိဳေတးလွ ေသြးစြန္းက်လ်က္
ေျမခသက္ေသ ႏွင္းဖြဲ႕ေဝမွ ခိုးေျခြခ်စဥ္
ဆယ္ေနျမင္လို သူၾကဥ္ပိုႏြမ္း အိမ္ျပန္လမ္းဆီ
ေႏြကၽြမ္းျပီလားေနကြယ္သြားလွ်င္ခိုနားရင္မွာ
တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ ေမွ်ာ္လာခြင့္ကို ခင္တြယ္လိုသား
ေနျခည္မွားမို႔ မျမင္လို…။

ေဝသီစြာေယာင္ ႏြမ္းလ်ေၾကာင္ကန္း ျမေဆာင္ခန္းကို
သိခက္ဆိုေသး ေဖြပိုေဆြးရ ေဝးလြန္းလွခက္
ေၾကြက်မ်က္ရည္ ညွင္းသြဲ႕ေလခ မိုးေစြက်လွ်င္
ဖယ္ေသြၾကဥ္လို ယူငင္ဆိုတမ္း တိမ္ယံနန္းမွီ
ေဖြလြမ္းျမည္သားေဝမယ္လားထင္ ပ်ိဳနားယဥ္စြာ
ထိတ္ထိတ္ျပာရွင့္ ေပ်ာ္ပါႏွင့္ဆိုျမင္ကြယ္လိုျငား
ေသြဖီသြားဖို႔ မႏွင္လို…။

ေႏြဆီမွာေသာင္ လြမ္းရေမွာင္လမ္း ညေယာင္ရမ္းဆို
ခ်ိလ်က္ငိုေၾကြးေသြပိုေဝးမွ ေမးခြန္းကခက္
ေႏြညနက္ေလ ပ်င္းတြဲ႕ေသရ ႏိုးေစမွပင္
တြယ္ေနရင္အို ပူပင္ဖိုကၽြမ္း ဂိမၼာန္ကမ္းခ်ီ
ေရခမ္းျပီထား ေႏြရယ္ခါးခ်င္ ပိုမွားျမင္လာ
ၾကိတ္မွိတ္ကာႏွင့္ ေခၚလာဖြင့္ဆို ပင္လယ္အိုနား
ေရၾကည္လားလို႔ မထင္လို…။ ။

ေတာက ကိုရင္
၂၇.၁၁.၂၀၁၂

About ေတာက ကိုရင္

ေတာက ကိုရင္ has written 40 post in this Website..

   Send article as PDF