၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ Myanmar Inspirations Exam Center တြင္ ေျဖဆုိမည့္ စာေမးပဲြမ်ားအားလုံးအတြက္ စာေမးပဲြေၾကးသာ ေပးသြင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Myanmar Inspirations တြင္ Cisco Systems မွ စစ္ေဆးေသာ CCNA, CCNP, CCDP, CCDA, CCNA Security, CCNA Service Provider Operations, CCNA Wireless အစရွိေသာ စာေမးပဲြေၾကးမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Myanmar Inspirations Exam Center တြင္ မိမိေျဖဆုိလုိေသာ စာေမးပဲြမ်ားကုိ တစ္ခါတည္း ေငြေပးသြင္း၍ ခ်က္ခ်င္း ေျဖဆုိႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

 

 

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exam Fees
640-802 Cisco Certified Network Associate 286,150 Ks

Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Exam Fees
     
642-902 Implementing Cisco IP Routing 194000 Ks
642-813 Implementing Cisco IP Switched Networks 194000 Ks
642-832 Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks 194000 Ks
     
Cisco Certified Design Associate (CCDA)
640-864 Designing for Cisco Internetwork Solutions 194000 Ks
     
Cisco Certified Design Professional (CCDP)
642-902 Implementing Cisco IP Routing 194000 Ks
642-813 Implementing Cisco IP Switched Networks 194000 Ks
642-874 Designing Cisco Network Service Architectures 194000 Ks
     
CCNA Security Certification
640-554 Implementing Cisco IOS Network Security 242500 Ks
     
CCNA Service Provider Operations Certification  
640-760 Supporting Cisco Service Provider IP NGN Operations 242500 Ks
     
CCNA Voice Certification  
640-461 Implementing Cisco IOS Unified Communications 242500 Ks
     
CCNA Wireless Certification  
640-721 Implementing Cisco Unified Wireless Network Essentials 242500 Ks
     

 

 

 

With Regards,

 

Aye Myat Mon

 

Test Centre Administrator

 

Myanmar Inspirations Limited

 

Room (6), Building (7)

 

Myanmar Info-Tech

 

Yangon, Myanmar

 

 

 

Phone : + 95 1 652321, 652316

 

Fax     : + 95 1 652240

 

Email  : amm@myanmarinspirations.com

 

Web    : http://www.myanmarinspirations.com

 

About ဟိန္း ၀င္း (ထား၀ယ္သား)

ဟိန္း ၀င္း (ထား၀ယ္သား) has written 13 post in this Website..

   Send article as PDF