အလုပ္ထြက္သြားျပီ။


၀န္ထမ္းမ်ား အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားၾကျခင္း။

လက္ရွိ လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကေန ၀န္ထမ္းေတြ အုပ္စုလိုက္ အလုပ္ထြက္သြားတာမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ဖူး/ျမင္ေတြ႕ ၾကားဖူးေနက်ပါ။ အလုပ္ကေန အုပ္စုလိုက္ထြက္သြားၾကတဲ႔  ၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ႔ “ငါတို႔က ဒီေနရာမွာ ကၽြမ္းက်င္ေနျပီ ။ ငါတို႔မွမရွိရင္ အလုပ္ဆက္ျပီး လည္ပတ္ဖို႔ ခက္ေနမွာပဲ” ဆိုတဲ႔ အေတြးနဲ႔ အလုပ္ရွင္အေပၚမွာ မေက်နပ္တဲ႔ အခ်က္ေတြ စုပံုထားရာကေန ေပါက္ကြဲထြက္ျပီး ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ၾကတယ္လို႔ ယူဆမိတယ္။

တစ္ကယ္တမ္းေတာ႔ အလုပ္ရွင္ဘက္က ဒီလိုေတြးတာမဟုတ္ “ထြက္သြားေလ.. လစာေကာင္းေကာင္းေပးထားရတဲ႔ ၀န္ထမ္း ထြက္သြားရင္ အေျခခံလစာ ကစျပီး ရတဲ႔ ၀န္ထမ္း အသစ္ေတြ ေရာက္လာမွာပဲ” ဆိုတဲ႔ အေတြးေလးက ရွိေနတတ္ၾကတာကလား။

အမွန္ေတာ႔ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ကေန အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ထြက္သြားၾကတာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရွိဆံုးက (၁) လုပ္ခ လစာ မတိုးလို႔/တိုးႏိုင္ေခ်မရွိလို႔ (၂) အလုပ္ရွင္က စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လြန္းအားၾကီးလုိ႔ (၃) အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ လုပ္ငန္းသဘာ၀အေျပာင္းအလဲ ကို မခံႏိုင္လို႔ ဆိုတဲ႔ အခ်က္ေတြ ေၾကာင္႔ ၀န္ထမ္းေတြ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ႏႈတ္ထြက္သြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) လုပ္ခ / လစာ တိုးတက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင္႔ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း

၀န္ထမ္းတစ္ဦး ဟာ အလုပ္တစ္ခု ကို စျပီး ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတည္းက လစာေကာင္းေကာင္း မ်ားမ်ား ကိုေမွ်ာ္မွန္းျပီး ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ တာက အမ်ားစုပါ။ အဲဒီအထဲကမွ တခ်ိဳ႕က အေတြ႕အၾကံဳလိုခ်င္လို႔ ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ေတာ႔ ပညာလိုခ်င္လို႔ ၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ရပ္တည္မႈ တစ္ခုအတြက္ စသည္ျဖင္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတာပါပဲ။

ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ပဲ အလုပ္ကိုလာလုပ္သည္ျဖစ္ေစ လစာမ်ားမ်ားရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမဆို ၾကိဳက္တာပါပဲ။ တစ္ကယ္တမ္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္ပင္ပင္ပန္းပန္း နဲ႔ လုပ္ရရင္ေတာင္မွ မက္ေလာက္စရာ လစာနဲ႔ဆိုရင္ ပင္ပန္းတာကိုေတာင္ေမ႔ေလ်ာ႔သြားမွာ မလြဲပါဘူး။ အလုပ္ကလည္း ပင္ပန္းတယ္၊ လစာကလည္း မေကာင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္သာယာမႈ ကလည္း မရွိတဲ႔ ေနရာမွာဆိုရင္ ၀န္ထမ္းရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစျပီး လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း အမွားမွားအယြင္းယြင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ကလည္း ေႏွးေကြးေနမွာပါပဲ။

၀န္ထမ္းရဲ႕ လစာ မတိုးတက္ျခင္းမွာ အဓိက အေၾကာင္း သံုးခ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္အခ်က္က ၀န္ထမ္းရဲ႕ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး ႏွင္႔ လုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္တဲ႔ တတ္ကၽြမ္းသည္႔ပညာရပ္မရွိျခင္းေၾကာင္႔ နဲ႔ ႏွစ္အခ်က္ကေတာ႔ ၀န္ထမ္းရဲ႕ စည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္း တို႔အျပင္ တတိယ အခ်က္ကေတာ႔ အလုပ္ရွင္ကေန ၀န္ထမ္းကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ လိုတဲ႔ အခါသံုးတဲ႔ အယဥ္ေက်းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး မရွိတဲ႔ ၀န္ထမ္း အျပင္ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္တဲ႔ ပညာရပ္ မရွိ တဲ႔ ၀န္ထမ္းအဖို႔ကေတာ႔ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ထမင္းခ်ိဳး ဟင္းခ်ိဳး ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင္႔လည္း အမ်ားစုက လုပ္ငန္းခြင္သံုးပညာရပ္သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ တန္းစီေနတာေပါ႔။

စည္းကမ္းမလိုက္နာတဲ႔ ၀န္ထမ္း ဆိုတာမ်ိဳးကေတာ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အထက္မွာ ေျပာခဲ႔သလို ၀န္ထမ္းေတြ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ အလုပ္ကေန ထြက္သြားတဲ႔ အထဲမွာ စည္းကမ္း မလိုက္နာတဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ ပါတာေပါ႔။ စည္းကမ္းမလိုက္နာတာဟာ နဂိုတည္းက စည္းကမ္းမရွိတဲ႔ ၀န္ထမ္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ ၊ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ႔ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ပေယာဂ တစ္ခုခုေၾကာင္႔ စည္းကမ္းမလိုက္နာေတာ႔တာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတာပါ။ ဒါကိုေတာ႔ အေျခအေနအအခ်ိန္အခါအရ လုပ္ငန္းသဘာ၀ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္႔ ၀န္ထမ္းေတြ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ အလုပ္ကေန ထြက္သြားျခင္း ကို ေျပာတဲ႔ အခါ ပါလာမွာပါ။
တတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ အလုပ္ရွင္က ၀န္ထမ္းကို အလုပ္ကေန ထုတ္ပယ္ လိုတဲ႔ အခါ ၀န္ထမ္းရဲ႕ လစာကို လက္ရွိေပးထားတဲ႔ ပမဏက ေန တိုးျပီး မေပးေတာ႔ပါဘူး။ ဒီအခါ ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုခုကို ေစာင္႔ခ်င္ေစာင္႔ပါလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ္႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တျခား၀န္ထမ္းေတြ လုပ္ခ လစာ တိုးေပမယ္႔ သူ႕အေနနဲ႔ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခု ေစာင္႔ျပီးတဲ႔အခ်ိန္အထိ တိုးတက္မႈ ရွိမလာေတာ႔ရင္ လက္ရွိအလုပ္ကေန ႏႈတ္ထြက္သြားမွာပါပဲ။

(၂) အလုပ္ရွင္က စည္းကမ္း တင္းက်ပ္လြန္းအားၾကီးလို႔

          လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းဆိုတာကေတာ႔ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ရွိၾကတာပါပဲ။ စည္းကမ္း ရွိမွာလည္း လုပ္ငန္းရဲ႕ လည္ပတ္မႈ ကို ေကာင္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ စည္းကမ္းဆိုတာကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရွိသင္႔တဲ႔ စည္းကမ္းလား ၊ မရွိသင္႔တဲ႔ စည္းကမ္းလား ၊ နည္းလြန္းတဲ႔ စည္းကမ္းလား ၊ မ်ားလြန္းတဲ႔ စည္းကမ္းလား ၊ အေျခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔ စည္းကမ္းလား ၊ မကိုက္ညီတဲ႔ စည္းကမ္းလား ခြဲျခားဖို႔ေတာ႔လိုပါတယ္။ သူမ်ားစည္းကမ္း တိုင္း လိုက္စည္းကမ္း မွ ပစ္စလက္ခတ္ေတြ ျဖစ္သြားတာလည္း အမ်ားၾကီးပါ။

တခ်ိဳ႕ အလုပ္ေတြက သိပ္ျပီး စည္းကမ္းၾကီး တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း အဲဒီစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ အလုပ္ေတြရဲ႕ စည္းကမ္းၾကီးမားတာေတြကိုေတာ႔ ၀န္ထမ္းေတြက လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒါေတြဟာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါကို လိုက္ျပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္တာမ်ိဳး ရွိျခင္း/မရွိျခင္း ေတြ႕ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ႔လည္ စည္းကမ္း ကို နည္းနည္းေလးမွ အလြတ္မခံပါဘူး။ အဲဒီစည္းကမ္း ကို နည္းနည္းေလးေတာင္ မလိုက္နာရင္ ဒါဏ္ေပးတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတာေတြ ရွိပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က်ေတာ႔လည္း နဂို ရွိတဲ႔ စည္းကမ္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ စည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္ လိုက္တာမ်ိဳး ၊ အဲဒီ ေနာက္ထပ္စည္းကမ္း ေတြကို ၀န္ထမ္းေတြ အသားမက်ခင္မွာ ေနာက္ထပ္ စည္းကမ္းေတြကို တပတ္ ကို တစ္မ်ိဳး ၊ တစ္လ ကို တစ္မ်ိဳး ထပ္ ထပ္ျပီး တိုးတာမ်ိဳးေတြ ပါ။

အဲဒီလို အေျခခံစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာဆဲ ၀န္ထမ္းေတြကို စည္းကမ္းေတြ တိုးတိုးျပီး သတ္မွတ္တာမ်ိဳးဆိုရင္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ဘယ္ေတာ႔မွ အဲဒီစည္းကမ္းေတြ ကို မလိုက္နာတဲ႔ အျပင္ အရင္က အသားက်ျပီးသား စည္းကမ္းေတြကိုပါ မလိုက္နာပဲ ခ်ိဳးေဖာက္ရာကေန သူတို႔အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာစရာ ျဖစ္လာခဲ႔ရင္ အလုပ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ျပီးသား ျဖစ္ေနမွာပါ။ ၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ကလည္း နဂိုရွိေနတဲ႔ စည္းကမ္းေတြ အျပင္ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထပ္တိုးလာခဲ႔ရင္ အလုပ္ရွင္က သူတို႔ကို သက္သက္ ညစ္တာပဲလုိ႔ ထင္ျပီး။ သူတို႔ကလည္း ျပန္ျပီး ညစ္တြန္း တြန္းပါလိမ္႔မယ္။

(၃) အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ လုပ္ငန္းသဘာ၀အေျပာင္းအလဲ ကို မခံႏိုင္လို႔

          အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေျပာင္းလဲသြားလို႔ ဒါမွမဟုတ္ သူေဌး ေျပာင္းသြားလို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေျပာင္းလဲသြားလို႔ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္လည္း လုပ္ငန္းရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားလို႔ ဆိုတဲ႔ အခ်က္ေတြက အဓိက ပါ၀င္ပါတယ္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေျပာင္းသြားတဲ႔ အခါ လုပ္ငန္း လည္ပတ္တဲ႔ ပံုစံပါ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ နဂိုက အ၀တ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္တဲ႔ လုပ္ငန္းကေန အဲဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ ဆက္စပ္တဲ႔တျခား လုပ္ငန္း ၊ ဥပမာ ။ ။ ဖက္ရွင္ဆိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ဖြင္႔လွစ္တာမ်ိဳး ကို ေျပာင္းသြားတဲ႔ အခါ လုပ္ငန္းသဘာ၀ေျပာင္းလဲသြားျပီး ေျပာင္းလဲတဲ႔အေလွ်ာက္ စည္းကမ္းေျပာင္းတာမ်ိဳး ၊ လုပ္ခ လစာေပးတဲ႔စံနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳး ၊ ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ က်ေတာ႔လည္း နဂို ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ လားလားမွ မသက္ဆိုင္တဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲသြားလို႔လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

သူေဌးေျပာင္းသြား လို႔ဆိုတဲ႔ အခ်က္ ေၾကာင္႔ လုပ္ငန္းေျပာင္းသြားရတဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနပါေသးတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ တိုင္းမွာ ကိုယ္႔ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ ကိုယ္႔စိတ္ကူးနဲ႔ ရွိတာေၾကာင္႔ ။ လုပ္ငန္းရွင္ အေျပာင္းအလဲဟာလည္း ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြ ထဲမွာ အပါအ၀င္ပါပဲ။ အရင္သူေဌးထက္ ပိုျပီး ၀န္ထမ္းေတြ အေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိရိေသသပ္ျပီး လိမၼာပါးနပ္တဲ႔ သူဆိုရင္ေတာ႔ ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ အတိုင္းထက္ အလြန္ေပါ႔။

လုပ္ငန္းရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲ သြားျခင္းဆိုရာမွာ အဓိက အားျဖင္႔ေတာ႔ အရင္က ေသေသသပ္သပ္ဖြဲ႕စည္းမထားတဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ား ကို ဆိုလိုပါတယ္။ သာမာန္အားျဖင္႔ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လုပ္ငန္းငယ္ အျဖစ္ကေန လုပ္ငန္းၾကီး ၊ ကုမၸဏီၾကီး အျဖစ္ တဆင္႔ဆင္႔ ေျပာင္းလဲလာၾကရာမွာ မိသားစုလုပ္ငန္းအသြင္ကို ေဆာင္ျပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လာခဲ႔ၾကရာကေန အေျခအေန တရပ္ရပ္ေၾကာင္႔ စံနစ္တက် ျဖစ္တဲ႔ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း အသြင္ ကို ကူးေျပာင္းတဲ႔ အခါ ဒီလိုမ်ိဳး ၀န္ထမ္းေတြ နဲ႔ အဆင္မေျပမႈ ေတြကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစား လာၾကရတာပါ။

မိသားစု ပံုစံ ဆိုတာ ဘာလဲ? မိသားစုေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း နားလည္လြယ္ပါတယ္။ တစ္ဦး နဲ႔ တစ္ဦး ဘာအေထာက္အထား ၊ စာရြက္စာတမ္းမွ တင္ျပျပီး ေတာင္းခံတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ မိသားစုမွာ မီတင္ လည္း မရွိပါဘူး။ အစည္းအေ၀းလည္း မရွိပါဘူး။ လူစံုတဲ႔အခါ လုပ္မယ္႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို စံုသေလာက္ လူကိုေျပာ။ လူစံုတုန္း မရွိတဲ႔ လူကို ၾကားလိုက္တဲ႔ လူက ျပန္ေျပာ။ ဒီလိုနဲ႔ သြားၾကတာပါ။ သိပ္ကို အေရးၾကီးကိစၥေတြက်မွသာ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ျပီး တိုင္ပင္ ၾကတာပါပဲ။

မိသားစုပံုစံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း အဲဒီလိုပါပဲ။ စည္းကမ္းစံနစ္က်နမႈ နည္းပါးလြန္းတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ စည္းကမ္းေတြ ထုတ္ခ်င္ထုတ္ထားပါလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီစည္းကမ္းေတြကို ၀န္ထမ္းေတြက လိုက္နာခ်င္မွလည္း လိုက္နာမယ္။ တခါတစ္ေလမွာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကို နားလည္မႈနဲ႔ ေရွာ္ပစ္ လိုက္တာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိခ်င္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလိုအေျခအေနကေန အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ လုပ္ငန္းကို စည္းစံနစ္က်က် အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလိုက္တဲ႔ အခါ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ခံစားရတာက အေျပာင္းအလဲရဲ႕ ေရွာခ္႔ ပါပဲ။ အဲဒီေရွာ႔္ခ္ ေၾကာင္႔လည္း ၀န္ထမ္းေတြ နဲ႔ လုပ္ငန္းမွာရွိတဲ႔ အလုပ္ရွင္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ယူရသူမ်ားအၾကား အဆင္မေျပမႈ ၊ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္မႈ ၊ မေက်နပ္နပ္မႈ မ်ားစြာက လုပ္ငန္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိတဲ႔ အခါမွာ ၀န္ထမ္းေတြ အစုလိုက္ အျပံဳလုိက္ လုပ္ငန္းမွ ႏႈတ္ထြက္သြားၾကတာပါပဲ။ ဘယ္၀န္ထမ္းမဆို အေျပာင္းအလဲကို လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ တခါတည္းနဲ႔ အရင္ရွိျပီးသား ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းေတြ အျပင္ ၊ ေနာက္ထပ္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ကို လိုက္နာရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ႔အျပင္ လူ႕သဘာ၀အရ လည္း အေျပာင္းအလဲဆိုတာကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမွာသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနႏိုင္ျပီး။ အေျပာင္းအလဲ ၾကမ္းရင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္တတ္ၾကတာ သဘာ၀ပါပဲ။

လက္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားၾကားမွာ အဲဒီလို မိသားစု ပံုစံနဲ႔ ေရွ႕ဆက္သြားေနၾကေသးတဲ႔ ကုမၸဏီ ငယ္ေတြ ၊ ဟိုတယ္ ေတြ ၊ လုပ္ငန္းငယ္ေတြ အမ်ားအျပားမွာ ဒီလို မ်ိဳး အျဖစ္ေတြကို ေတြ႕ၾကံဳေနရတုန္းပါပဲ။ ဒီလိုမ်ိဳး အျဖစ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကေတာ႔ ၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လိမၼာပါးနပ္မႈ ကို သာ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာပါပဲ။ လုပ္ငန္းမွာရွိတဲ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္းဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕  အေရးၾကီးတဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ထဲမွာ ပါ၀င္လို႔ ေနပါတယ္။ေက်ာ္ညိဳေသြး

About Kyaw Nyo Thway

Kyaw Nyo Thway has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF