အေမရိကန္အာကာသဆိုင္ရာ သုေတသနအဖဲြ႕နာဆာသည္ ဥကၠာခဲတစ္ခုအား ဖမ္းယူၿပီး လ၏ ပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲသို့ပို႕ရန္ ေပါင္ ၆၅ သန္း အကုန္အက်ခံ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္အား ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရႇိခဲ့ပါသည္။
သမၼတ Barack Obama ၏ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈတြင္ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေတာင္းခံသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို့ေသာ္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းမ်ား သိသာ ထင္ရႇားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေႏႇာင့္ေႏႇးမႈမ်ား ရႇိႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ Bill Nelson ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
နာဆာ၏ သုေတသနအစီအစဥ္မႇာ ေမာင္းသူမဲ့အာကာသယာဥ္ျဖင့္ ကမၻာႏႇင့္ နီးကပ္စြာရႇိေသာ ဥကၠာခဲ တစ္ခုအား ဖမ္းယူသယ္ေဆာင္ၿပီး လ၏ ပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲသို့ ပို႕ေဆာင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္အား ၂၀၂၁ ခုႏႇစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ယခုေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းသည္ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ၄င္းစီမံကိန္းတြင္ ဥကၠာခဲေပၚ၌ သတၲဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ကမၻာအား၀င္တိုက္ေတာ့မည့္ ဥကၠာခဲအား လမ္းေၾကာင္းလဲႊျခင္းႏႇင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို့ သြားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တစ္ေထာက္နားရပ္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း စေသာ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းအစကို ေပါင္ ၆၅ သန္း သံုးစဲြၿပီး စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ ေပါင္ ၁.၇ ဘီလီယံသံုးစဲြ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းတြင္ သတၲဳတူးေဖာ္ျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံဘ႑ာအတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခု ျဖစ္ေစၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ သိပၸံပညာ၏ ႀကီးမားေသာရည္မႇန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

Source:http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-04/6/nasa-asteroid-capture

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF