လူသားမ်ားကိုပိုမို၍ က႐ုဏာစိတ္ႀကီးမားလာေစရန္ ဗုဒၶဘာသာ၏တရားထုိင္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရႇင္မ်ားက ညႊန္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ၀ုိက္စ္ကြန္ဆင္ မက္ဒီဆန္တကၠသုိလ္၏ စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာမႇ သုေတသီမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအား က႐ုဏာစိတ္ျဖစ္ေပၚမႈကို ေလ့က်င့္ႏုိင္ၿပီး အတၲစိတ္နည္းပါးေသာအျပဳအမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား တုိးတက္လာႏုိင္ေစကာ အာ႐ုံေၾကာစနစ္မ်ားတြင္ ငုပ္လ်ိဳးေနသည့္ က႐ုဏာစိတ္မ်ား ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေတြ႕ရႇိခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါသင္ယူမႈတြင္ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားအေနႏႇင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူငယ္မ်ားအား တရားထုိင္ျခင္းႏႇင့္ ထိေတြ႕ေပးျခင္း၊ ေရႇးေဟာင္းဗုဒၶဘာသာနည္းစနစ္မ်ားႏႇင့္ ေ၀ဒနာခံစားေနရမႈမ်ားအား ေ၀ဒနာေျပေလ်ာ့ေစေရး စသည္တုိ့ကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ တရားထုိင္ခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ေလ့က်င့္သူမ်ားသည္ ေ၀ဒနာသက္သာလာသည့္ အခ်ိန္တစ္ခုအထိ အာ႐ုံျပဳစိတ္ကူးၿပီးေနာက္ ေရာဂါေ၀ဒနာသက္သာရာ ရလာသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တရားထုိင္သူမ်ားသည္ လူအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးအလုိက္ ေလ့က်င့္ၾကရသည္။ ပထမဦးဆုံး မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ၊သုိ့မဟုတ္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးစေသာ ခ်စ္ခင္သူတစ္ေယာက္ေယာက္အား အာ႐ုံျပဳ က႐ုဏာသက္၀င္ေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထုိ့ေနာက္ သူတုိ့သည္ မိမိကုိယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအားလည္းေကာင္း က႐ုဏာသက္၀င္ေစျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ သူတုိ့သည္ မိမိစိတ္ထဲမႇ စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္ေနသူမ်ားကိုပင္ က႐ုဏာသက္၀င္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရသည္။ ဥပမာ – လုပ္ငန္းတူသူ ၊သုိ့မဟုတ္ အခန္းေဖာ္စသျဖင့္ မိမိအား ျပႆနာေပးဖူးသူတစ္ဦးဦးကို ဆုိလုိသည္။ ”ဒါဟာဆုိရင္ အေလးမ ေလ့က်င့္တာနဲ့တူပါတယ္။ နည္းစနစ္တက်သာ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့က်င့္ သြားမယ္ဆုိရင္ က႐ုဏာတရားကိုျဖစ္ေစတဲ့ ႂကြက္သားေတြဟာ တကယ္ပဲ ေဆာက္တည္လာႏုိင္တာ ေတြ႕ရမႇာျဖစ္ၿပီး တျခားသူေတြကို စာနာကူညီမႈ၊ ဂ႐ုစိုက္ ေဖးမေပးမႈအစရႇိတဲ့ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာေစလုိတဲ့ တုန့္ျပန္မႈေတြကို ေတြ႕ရႇိလာရမႇာပဲျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု အဆိုပါပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးေနသူ စာေရးသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႕စိတ္ပညာဌာနမႇ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား ဟဲလင္န္၀ဲန္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

က႐ုဏာေလ့က်င့္ခန္းကို အာနာပါနေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသင္ၾကားေပးသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရႇိေစေသာ နည္းပညာရပ္တစ္ခု သုိ့တည္းမဟုတ္ လူသားတုိ့၏အေတြးအေခၚမ်ားကို မေကာင္းသည့္႐ႈေထာင့္ဘက္မႇ ၾကည့္ရႈမႈ နည္းပါးလာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ နည္းပညာတစ္ခုဟု တင္စားႏုိင္ေပသည္။ ”ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတြက အခ်ိန္တုိအတြင္း သူတုိ့ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ အမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တယ္ဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ၀ဲန္ က ဆုိပါသည္။

Source: www.indianexpress.com/news

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)