ဖြဘုတ္က ကူးလာတာပါ။

Teamwork ကို ခြဲၿခားေလ့လာရာတြင္

၁။ Responsibility – မိမိ တာ၀န္ယူရမည့္အပို္င္းကို တာ၀န္ယူၿခင္း၊ မိမိႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တာ၀န္ခြဲေ၀ယူေစၿခင္း

၂။ Respect – မိမိအလုပ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေလးစားၿခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းေလးစားၿခင္း

၃။ Understanding- မိမိအလုပ္အေၾကာင္း အၿပည့္အ၀နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္း၊ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ မိသားစုရိုးရာဓေလ့ ဘ၀အေၿခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ၾကိဳးစားၿခင္း

၄။ Communication- အခ်င္းခ်င္း အထက္ေအာက္ၿပန္လည္ သတင္းပို႕တင္ၿပၿခင္း၊ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ေလ့လာၿခင္း

၅။ Value – မိမိအလုပ္မွ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ၾကီးငယ္မေရြး လုပ္ေဆာင္မွဳအေပၚ တန္ဖိုးထားၿခင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုး (Value) ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း သိရွိနားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားၿခင္း
စသၿဖင့္ လက္ေတြ႕ခံယူက်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF