Illustration Based On Liberty Leading the People (July 28, 1830) by Eugène DELACROIX

ဒိဗၺစကၡဳ/ေသာတရျပီ

ေရွးအသိ၊အေတြး၊အေရးတို႔တိုက္စားခံ၍ ယိုင္နဲ႔ၾကပါေလျပီ၊

လူတို႔သည္စမတ္ဖံုး(Smart Phone)မ်ားျဖင့္္ဒိဗၺစကၡဳရသည့္အလား ကမၻာ့တလႊားသိလိုသိခ်င္သည္တို႔ျမင္ႏိုင္ျပီ။ ဒိဗၺေသာတျဖင့္ မိုင္ေထာင္ေသာင္ခ်ီကမၻာတလႊား နာၾကား စကားေျပာႏိုင္ျပီ။
နည္းပညာအစြမ္းျဖင့္ဣဒိၶသိဒၶိရသည့္အလား လကမၻာေက်ာ္၍ အဂၤါျဂိဳလ္လည္း ဆြတ္ၾကည့္ၾကျပီ။
စၾကၤ၀ဌာထဲတြင္ စိန္သားအတိျဖင့္ ျဖစ္တည္သည့္ ျဂိဳလ္ရွိေၾကာင္း ကမၻာတူျဂိဳလ္ျပာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း  ၾကယ္စင္၂လံုးထိခိုက္တိုက္ေတြ႔မႈမွ ေရႊစင္အတိျဖစ္လာေၾကာင္းတို႔ သက္ေသျပေျပာႏိုင္လာၾက၏။
လူသတၱ၀ါမည္ပံုျဖစ္လာသနည္း ေျမကမၻာအဘယ္သို႔ျဖစ္ေနသနည္း၊ ဦးေႏွာက္မည္သို႔ ေတြးေခၚစဥ္းစားသနည္း.. စသည္စသည္တို႔ အားပို၍တုိး၍သာ အမွန္အတိုင္းသိလာၾကသည့္ေခတ္သို႔ေရာက္ေနပါေလသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာသည္ တုိးတက္ယံုမက ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀တို႔ကိုလည္း တြန္းတိုက္၍ ျပဳျပင္ေပးသည္။
လက္ကိုင္ဖံုး အိုင္ပက္ တက္ဘလက္ႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ လူတို႔၏ပံုမွန္အသိအေတြ႔အေတြးအေခၚတို႔ကို အရွိန္ျဖင့္အခ်ိန္တိုင္းေျပာင္းေနေစပါသည္။ ေလာကၾကီးကို ၀တ္လစ္စလစ္ျမင္သြားေစပါသည္။

မိႈင္းမိမႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

မၾကာမွီဆယ္စုႏွစ္တို႔တြင္ လူသားတို႔ အဂၤါျဂိဳလ္တက္ၾကဦးမည္၊
အာတိတ္ေရခဲထုကိုထြင္းေဖါက္၍ ပင္လယ္ သြားလမ္းေဆာက္ၾကမည္၊
လူ႔ဦးေခါင္းကိုျဖတ္ေတ့ဆက္ခ်ဳပ္ျခင္းျပဳၾကမည္။ လူတူမ်ိဳးပြားထုတ္ၾကမည္။

ခ်ံဳ၍ေျပာရပါေသာ္…
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ထားၾကရာ ဘာသာတရားၾကီးတို႔၏ (ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းအားျဖင့္)လူသားတို႔အားလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ အသိႏွင့္တရားတို႔ချမာ မ်ားစြာျခိမ္းေျခာက္ခံေနရျပီျဖစ္ပါသတည္း။
ဤတြင္ သမၼာက်မ္းလာ စာကိုကိုးကားလို၏။
John 8:32 “Then you will know the truth, and the truth will set you free.”

ယူအက္စ္တြင္ လိင္တူမ်ားကိုတရား၀င္လက္ထပ္ခြင့္ျပဳလာၾကပါသည္။
လြတ္လပ္စြာေသနတ္ကိုင္ထားခြင့္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္လာၾကသည္။
တိုင္းျပည္တြင္းတရားမ၀င္ ေနသူ/ခိုး၀င္လာသူမ်ားအား တရား၀င္ျပဳၾကရန္ ၾကိဳးစားလာၾကသည္။ ႏွစ္ရာခ်ီႏႊဲေနေသာ လူသားႏွင့္မူယစ္ေဆး၀ါးစစ္ပြဲကို ရပ္တန္႔မည့္ အစပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္ေပးသံုးလာ၏။
ကမၻာပို၍ပူေႏြးလာသည္ကိုလက္ခံလာၾကေပသည္။ ေပ်ာ္က်လာေသာေရခဲေတာင္မ်ားေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာေသာပင္လယ္ေရျပင္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကေလျပီ။ လူတို႔စြမ္းအားျဖင့္ ပင္လယ္ေရျမင့္လာမႈတားကာမည္။ ေရခ်ိဳေရသန္႔မ်ား ျမစ္တို႔မွတဆင့္ ပင္လယ္တြင္းစီးဆင္းဆံုးရံႈးသြားမႈေလွ်ာ့နည္းေအာင္ ေရေလွာင္ကန္တမံမ်ားေဆာက္မည္။
ေတာင္တို႔ျဖိဳမည္။ လမ္းတို႔ေဖာက္မည္။ ကမၻာေျမကိုအႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဥကၠာပ်ံတို႔ကိုလည္း ကာကြယ္မည့္အစီအမံမ်ားျပင္ၾကေလျပီ။
ေရွးရိုးစြဲကာ မူလယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ဖက္တြယ္ထားသူ “လက္ေဟာင္းအေတြးအေခၚထားသူ”တို႔ စိတ္ဓါတ္ေလွ်ာ့ျပတ္က်ဆင္းလာခ်ိန္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

ေတာင္းပန္ေက်ေအး

ျမန္မာျပည္တြင္ကား ဘာသာေရးအင္အားစုတို႔က ႏိုင္ငံေရးအားလႊမ္းမိုးရန္အားထုတ္သမႈျပဳလာေနေလသည္။
လူအုပ္စုဖြဲ႔အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ား ရုတ္တရက္တိုး၍ျဖစ္လာသည္။ ပါတီအစုအဖြဲ႔တို႔တြင္ အက္ေၾကာင္းသံမ်ား “ဂ်စ္ဂ်စ္က်”ထြက္လာသည္။
က်ား/မခြဲျခားမႈ၊ လိင္တူႏွိမ့္ခ်မႈတို႔ျပင္းထန္လာသည္။ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရးအသားအေရာင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔သိသာလာသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္အရသာကိုျမည္းစမ္းၾကရင္း ဆႏၵတို႔ျပၾကပါသည္။ အုပ္စုတို႔ဖြဲ႔သည္။ သူတပါးျပည္နယ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတို႔ကို ထိပါးသည္။ ပုဂၢလိကတပါးသူအခြင့္အေရးတို႔ကိုနင္းစားသည္။
အာဏာသည္ေသနတ္ေျပာင္းကလာသည္ဆိုသူကဆိုသည္။ တပ္ျဖင့္အာဏာသိမ္းခဲ့/ထားသူမ်ားကိုဆန္႔က်င္ရန္ အဆိုပါတပ္ျဖင့္ပင္ပူးေပါင္း၍အာဏာဆြဲယူမည္လုပ္သူကလုပ္သည္။

ျမန္မာတို႔၏ “၈-၄လံုး”ေငြရတုႏွစ္လည္လည္းလည္ခဲ့ေလျပီ။ ေအာင္ျမင္ခဲ့သေလာ က်ဆံုးခဲ့သေလာ အရင္းရသေလာအျမတ္က်န္သေလာျပန္သံုးသတ္ရန္ရွိသည္။
အခ်ိန္မသင့္ေသးဟုလည္းဆိုခ်င္ဆိုႏုိင္မည္။
သို႔ေသာ္ က်ခဲ့ေသာအသက္တို႔ ဘံုမကြ်တ္ေသး။ ေၾကြခဲ့သူတို႔ မတင့္ႏိုင္ေသးေပ။
ကမၻာတန္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဒဏ္ခံရသည္ရွိ၏၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသည္ရွိသည္။ ဆံုးမအျပစ္ေပးျခင္းလည္းရွိပါ၏။
ေတာင္းပန္ျခင္းလည္းရွိသျဖင့္ ေၾကေအးျခင္းလည္းျပဳရပါေပသည္။
ေတာင္းပန္ေၾကေအးမျပဳျဖစ္လွ်င္မူကား ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ဆက္ျဖစ္/ဆက္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေသာ့ခတ္ပိတ္စို႔တားဆီးထားျခင္းသေဘာမမည္ႏိုင္ေပ။
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ားမွမိမိျပဳခဲ့ သိခဲ့ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္မ်ားကို လူထုသိေအာင္ဖြင့္ဟအသိေပးရမည္။ အမွားရွိကနားလည္ခြင့္လႊတ္မႈကိုေတာင္းခံ/ေတာင္းပန္ၾကရပါမည္။
နစ္နာခဲ့သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရမည္။ လူထုႏွင့္နစ္နာခဲ့သူမ်ားမွလည္း ေက်ေအးရင္း “ထိုသို႔ေနာင္မျဖစ္ေအာင္” အကာအကြယ္အစီအမံဥပေဒမ်ား ပူးေပါင္းျပဳစုၾကရပါမည္။
ဆိုေရးရွိ၍ဆိုရေသာ္ “ေတာင္းပန္ေက်ေအး”ျပဳျခင္းအမႈကို ဗမာႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားတြင္လည္း အျပန္အလွန္ျပဳသင့္လွသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ႏွစ္စဥ္က်င္းပသင့္သည္။သို႔မွသာ မတူသူမ်ား၏ညီညြတ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျမင္ရႏိုင္ကိန္းရွိေလသည္။

ေရာသမ ၀ါယမ

ျမန္မာ့သမိုင္းျပန္လွန္သည္တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေရာသမေမႊအသြင္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားေတြ႔ရသည္။
မင္းအေနာ္ရထာသည္ အရည္းၾကီးရဟန္းတို႔ကို႔ စစ္သားအသြင္ေျပာင္းကာ ထိုအင္အားၾကီးျဖင့္ပထမျမန္မာအင္ပါယာတိုက္ျပီးေထာင္ခဲ့သည္။
မင္းတုန္းမင္းသည္ မင္းဆရာေတာ္၏ သေဘာေတာ္ဆႏၵအတုိင္း ကေနာင္မင္းသား၏ေရျမဳတ္ဗံုးစမ္းသတ္မႈကိုရပ္ပစ္ခဲ့သည္။
လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ျမန္မာတို႔ႏြားသားမစားၾကပါရန္ေတာင္းဆိုေစ့ေစာ္ခဲ့၍ဦးႏုက ႏြားသားအား “တိုးတိုးသား”ျဖစ္သည္အထိ တိုးတိတ္ေမွာင္ခိုျဖစ္ေလာက္ေအာင္ပင္ ဥပေဒအျဖစ္ျပဳေပးခဲ့သည္။
ယခုအမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒျပဳအာဏာကို မသိသာထိုးဆြဲလႊဲယူေနသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။
မွန္သေလာမွားသေလာ လာမည့္သမုိင္းကေျပာျပေပလိမ့္မည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွီခိုထားေနသူဦးေရ ၁သန္းမကရွိမည္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပရာ ထိုအျမဳေတအင္အားမွာ လူထုအမ်ားစုသေဘာထင္ဟတ္သည္ဆိုပါလွ်င္ “ဒို႔အေရးအျဖစ္”ဆက္သြားၾကယံုသာရွိပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ စုေပါင္းတာ၀န္ခံ၍အမ်ားသေဘာယူကာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ၾကရသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ယူအက္စ္သမၼတ လင္ကြန္း၏ စကားတခုခ်ေရးလိုပါသည္။
“Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.” (U.S. President Abraham Lincoln)

တန္ရာ့တန္ရာသာ

ျမန္မာ-အေမရိကန္အေနျဖင့္ ယူအက္စ္တြင္ ေန၍ က်န္ရစ္ေသာ အဖျမန္ျပည္သို႔ လွမ္းေျပာစကား အျပားအထူးမရွိသမိုင္းေက်ာ္စကားတခြန္းကိုသာကိုးကားျပရန္ရွိသည္။
“In a democracy, people get the government they deserve.”(Alexis de Toqueville) ျဖစ္ပါသတည္း။   ။

kai

About kai

Kai has written 947 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.