=========================

ေခ်ာင္းနက္ မည္ေသာ ၿမိဳ႕မက်၊ ေတာမက် အတန္ငယ္ စည္ကားလွေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခါ ေလာ္စပီကာ (ဟြမ္း) ႀကီးႏွစ္လံုးသည္ မပါမၿပီး ျဖစ္ေလသည္။  အလွဴပြဲမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္ ထိုထိုေသာ အလွဴပြဲမ်ား၏ မ႑ပ္ထိပ္တြင္ ေနရာယူထားသည္မွာ ဤေလာ္စပီကာႀကီး ႏွစ္လံုးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလွဴပြဲႏွစ္ခု တိုက္ဆိုင္ေသာ အခါမ်ားတြင္မူ အဆိုပါ ေလာ္စပီကာႀကီး ႏွစ္လံုး ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ အလွဴရွင္မွာ ပို၍ ဂုဏ္ယူေနသကဲ့သို႕ ယင္းအလွဴမွာလည္း စည္ကားေသာ အလွဴတစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။ ေလာ္စပီႀကီးမ်ား မငွားႏိုင္သည့္ အလွဴမွာမူ မည္သို႕ေသာ လူမ်ိဳးမွ ျပဳလုပ္သည့္ အလွဴျဖစ္ပါေစ၊ ယင္းအလွဴတြင္ ေျခာက္တိေျခာက္ကပ္ ျဖစ္၍ ေနတတ္သကဲ့သို႕ အလွဴရွင္မွာလည္း မ်က္ႏွာငယ္ရတတ္ေလသည္။

ယင္းသို႕ အေရးပါ အရာေရာက္လွသည့္ ေလာ္စပီကာႀကီးႏွစ္လံုး မွာလည္း နယ္နယ္ရရ မဟုတ္ေခ်။ အသံအား လြန္စြာ ေကာင္းလွေပသည္။ ေခ်ာင္းနက္ရြာမွ ဖြင့္လိုက္ေသာ အလွဴမဂၤလာ သီခ်င္းအား အျခားေသာ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ မ်ားမွပါ ၾကားရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အသံေအာင္ေသာ ေလာ္စပီကာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလ၏။ အသြင္အျပင္ အားျဖင့္လည္း ခမ္းနားလွေပသည္။ အဆိုပါ ေလာ္စပီကာႀကီး ႏွစ္လံုးအား ေရႊခ်ထားေလသည္။ ေလာ္စပီကာႀကီးမ်ား အလွဴမ႑ပ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္သည့္ အခါတြင္လည္း အျမင့္ေထာင္ရန္ ဝါးလံုးအား အသံုးျပဳျခင္း မဟုတ္ေခ်။ စပါယ္ရွယ္ အေခ်ာသတ္ထားေသာ ကၽြန္းတိုင္ႀကီးမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ေလသည္။

အလွဴပြဲသို႕ လာေသာ သူစိမ္းတရံမ်ား အေနျဖင့္ အလွဴမ႑ပ္ရွိ ကၽြန္းေခ်ာလံုးႀကီးမ်ား၏ ထိပ္တြင္ ေရႊေရာင္ တလက္လက္ ေတာက္ပေနေသာ အဆိုပါ ေလာ္စပီကာႀကီး ႏွစ္လံုးအား ျမင္မိသည့္အခါမ်ားတြင္ မ်က္လံုးျပဴးကာ အံ့ၾသသြားတတ္ၾကေလ၏။ အလွဴရွင္ မ်ားမွမူ အဆိုပါ ေရႊေလာ္စပီကာႀကီးမ်ားအား လက္ညိွဳးညႊန္ျပရင္းျဖင့္ ၎၏ အလွဴပြဲအတြက္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားမဆံုး ျဖစ္ေနတတ္ေလ၏။ အလွဴမဂၤလာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စကားမ်ားအား ဆိုရာတြင္လည္း ေရႊေလာ္စပီကာႀကီးမ်ား အေၾကာင္းအား ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေပ။ ထည့္သြင္း၍ ေျပာၾကားေပးရတတ္ေလ၏။

ယင္းသို႕ လြန္စြာ အသံေအာင္ျခင္း၊ ေရႊခ်ထားျခင္း၊ ကၽြန္းတုိင္မ်ား ထိပ္တြင္ ေနရာယူျခင္း၊ အလွဴစကားဝုိင္းတြင္ မပါမၿပီး ျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ စပီကာတစ္လံုး၏ ဂုဏ္ပုဒ္ထက္ ေဘာင္ေက်ာ္ေနေသာ အဆိုပါ ေလာ္စပီကာႀကီး ႏွစ္လံုးအား ပိုင္ဆုိင္သူမွာ ေခ်ာင္းနက္ရြာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ႀကီးျဖင့္ ေနထိုင္သည့္ ရြာ၏ ေဇာ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ေဇာ္ အပါအဝင္ျဖစ္သူ “ဘုိႀကီး” ဆိုသူပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဘိုႀကီး၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ေဖာ္ျပရပါမူ ထိုသူသည္ အရပ္ ခပ္ပုပု၊ ဗိုက္ရႊဲႀကီးျဖင့္ ေရႊဆြဲႀကိဳးႀကီးအား လူျမင္ေစရန္ အကၤ် ီအျပင္သို႕ ထုတ္၍ ဝတ္ဆင္တတ္သူ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုိႀကီး ဆိုသူမွာ လြန္စြာ ၾကြားဝါတတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေလ၏။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ စကားမ်ားအား ေဖာင္ဖြဲ႕ကာ ေျပာတတ္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎သည္ ထန္းသမား သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ကိုမူ အၿမဲတေစ ခ်န္လွပ္ထားတတ္ေလ၏။

ဘုိႀကီး သည္ ေခ်ာင္းနက္ရြာ၏ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ရြာ၏ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားႏွင့္ လြန္စြာ ပနံသင့္သူလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ဥပုသ္ေန႕မ်ားတြင္လည္း ရြာဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ ဥပုသ္ ဇရပ္တြင္ ဘိုႀကီး အပါအဝင္ ရြာမ်က္ႏွာဖံုး လူႀကီးမ်ား စုေဝးလွ်က္ ဥပုသ္ သီလႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ ၾကြားဝါျခင္း စကားမ်ားျဖင့္ ေဖာင္ဖြဲ႕၍ ေနတတ္ေလသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ေခ်ာင္းနက္ ရြာသား အမ်ားစုမွာ အၾကြားႀကိဳက္ေသာ ရြာသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႕ အထဲတြင္ အၾကြားအသန္ဆံုးေသာ ဘိုႀကီးမွာ ၾကြားဝါျခင္းမ်ားျဖင့္ အမြန္းတင္ထားအပ္ေသာ ေရႊေလာ္စပီကာႀကီးမ်ား ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္လွ်က္ ရွိေနၿပီး ယင္းေလာ္စပီကာ ႀကီးမ်ားအား အၾကြားသန္လွေသာ ဘုိႀကီး၏ အမည္နာမဝိေသသန ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ “ဘုိႀကီး ေလာ္စပီကာ” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေခ်ာင္းနက္ရြာတြင္သာမက ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မ်ားတြင္ပါ ဟိုးဟိုးေက်ာ္ေနေလေတာ့၏။

=========================

By – မဟာရာဇာ အံစာတံုး

=========================

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။

   Send article as PDF