အားလံုးရဲ့ မီးေျမေခြးေတြကို အျမန္ႏႈန္း(၂ )ဆ
တင္ၿပီးေျပးခိုင္းဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေလးေတြ နဲ႔ စလိုက္ၾကရေအာင္။

၁) Address Bar ထဲမွာ about:config ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ Enter ေခါက္ပါ။

၂) filter search bar ထဲမွာ network.http.pipelining
ကိုရိုက္ထည့္ၿပီးရွာပါ။ Value Field မွာ Double Click ေခါက္ၿပီး true
အျဖစ္ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ပါ။

၃) Filter search bar ကိုျပန္သြားပါ။ network.http.pipelining.maxrequests
ကို ထပ္ရွာပါ။ ဒီ Option ေပၚမွာ Double click ေပးပါ။ တန္ဖိုးကို 8 –
ေျပာင္းပါ။

၄)network.http.proxy.pipelining အားထပ္ရွာပါ။ Double Click ေပးပါ။
တန္ဖိုးကို true ေျပာင္းပါ။

၅)Filter Search Bar ထဲမွာ network.dns.disableIPv6 ကိုရွာေဖြၿပီး Double
Click ေပးျခင္းျဖင့္ value ကို true အျဖစ္ေျပာင္းပါ။

၆)CONTENT INTERRUPT PARSING
ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ မီးေျမေခြးကို အသံုးျပဳေနရင္းနဲ႔ Application
တစ္ခုခုေၾကာင့္ Page Loading ရုတ္တစ္ရက္ရပ္တန္႔ ျခင္းကို တုန္႔ျပန္မႈမွ
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
about:config window ရဲ့ မည္သည့္ေနရာမဆို Right Click (Apple user မ်ား –
Ctrl+Click) ေပးပါ။ New မွတစ္ဆင့္ Boolean ကို ေရြးပါ။
ၿပီးပါက New boolean value pop-up window ထဲမွာ content.interrupt.parsing
ကိုတည့္ပါ။ Ok ေပးပါ။ New Boolean အတြက္ Value ကို True ကိုေရြးပါ။ Ok
ေပးပါ။

၇) Page Loading လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ေစသည့္ Rendering
လုပ္ျခင္းအား အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ တံု႔ျပန္မႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္
ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္နိဳင္ပါတယ္။
about:config window အတြင္းမွာပဲ Right Click ထပ္ေပးပါ။ pop-up menu
မွတဆင့္ New ကိုေရြးပါ ၊ ထိုမွတဆင့္ Integer ကိုေရြးပါ။
New Integer Pop up menu အတြင္း
content.max.tokenizing.timeကိုရိုက္ထည့္ပါ။ Ok ေပးပါ။ Value ကို 2250000
ထည့္ပါ။ Ok လုပ္ပါ။

၈)CONTENT NOTIFY INTERVAL
ဒါကေတာ့ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အကူး ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္
အနည္းဆံုးျဖစ္ေစဖို႔ အသံုးျပဳပါတယ္။
about:config window ရဲ့ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို Right Click ေပးပါ။ New
ကိုေရြးပါ။ Integer ကိုေရြး Ok ေပးပါ။
content.notify.interval ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ Ok ေပးပါ။Value ကို 750000
<ေပးပါ။ Ok လုပ္ပါ။ ၉)CONTENT NOTIFY ONTIMER
မိမိအသံုးျပဳၿပီးသား စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ျပန္ေခၚရာမွာ
ေစာင္႔ဆိုင္းခ်ိန္နည္းၿပီး ပိုမိုသြက္လက္စြာအလုပ္လုပ္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

about:config window ရဲ့ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို Right Click ေပးပါ။ New
ကိုေရြးပါ။ Boolean ကိုေရြး Ok ေပးပါ။
content.notify.ontimer ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ Ok ေပးပါ။ Value ကို true ေရြးၿပီး
Ok ေပးပါ။

၁၀)NOTIFY BACKOFFCOUNT
timer-based reflows ေတြကို အျမင့္ဆံုး နံပါတ္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္
ဒီနည္းလမ္းကို သံုးပါတယ္။
about:config window ရဲ့ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို Right Click ေပးပါ။ New
ကိုေရြးပါ။ Integer ကိုေရြး Ok ေပးပါ။
content.notify.backoffcount ကိုရိုက္ၿပီး Ok ေပးပါ။ Value ကို 5 ေပးၿပီး
Ok လုပ္ပါ။
၁၁)CONTENT SWITCH THRESHOLD
ဒါကေတာ့ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကေန ေဒတာေတြကို အလြဲအေျပာင္းလုပ္ရန္အတြက္
ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို အနည္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ေလ်ာ့ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
about:configwindow ရဲ့ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို Right Click ေပးပါ။ New
ကိုေရြးပါ။ Integer ကိုေရြး Ok ေပးပါ။

content.switch.threshold ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ Ok လုပ္ပါ။Value ကို 750000
ထည့္ၿပီး Ok လုပ္ပါ။

၁၂)NGLAYOUT INITIALPAINT DELAY
မီးေျမေခြးနဲ႔ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာေတြဖြင့္တိုင္းမွာ မိမိလိုအပ္တဲ့
စာမ်က္ႏွာမေရာက္မွီ အမွန္တစ္ကယ္မလိုအပ္တဲ့ေဒတာေတြ အမ်ားအျပားကိုပါ
မီးေျမေခြးက ေဒါင္းလုဒ္ခ်ေလ့ရွိပါတယ္။အဲဒီအတြက္ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ထားနိဳင္ပါတယ္။
about:config window ရဲ့ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို Right Click ေပးပါ။ New
ကိုေရြးပါ။ Integer ကိုေရြး Ok ေပးပါ။

nglayout.initialpaint.delay ကိုရိုက္ထည့္ၿပီး Ok လုပ္ပါ။ Value ကို 0
ထားပါ။ Ok ေပးပါ။

အထက္ပါနည္းလမ္းေတြကို အသံုးၿပဳျခင္းျဖင့္ မီးေျမေခြး(၂ ) ဆမက
ျမန္သြားတာကေတာ့ ကိုယ္ေတြ႔ပါပဲ။ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို
အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းစမ္းသပ္ၾကည့္နိဳင္ပါတယ္..

မွ်ေ0ေပးလိုက္ပါတယ္ ဗဟုသုတ တိုးပြားပါေစ

source:http://mpeimoscow.ning.com/

About notsynthetics

ye myintlatt has written 15 post in this Website..

I'm man, 26 years, sympathy