ကလာင္သဒင္း အေျပာင္ရွင္းး

_________________________

 

Important Problem

——————-

 

မန္းဂဇက္ မွသည္. . .မ်န္းဂဇက္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲဘီး သဂါလ . . မ်န္းဂဇက္ယြာသားေခ်ာဂေလး alinsett@အလင္းဆက္ သည္လည္း . . .

ကေလာင္အမည္ ေျပာင္းလဲရမည့္ေဘးနွင့္ . . . . ၾကံဳေနရဘီ ဟု ခိုင္လံုေသာ သဒင္းရပ္ကြက္မွ သိရပါသည္ ။

 

alinsett@အလင္းဆက္အိ ကေလာင္အမည္ေျပာင္းလဲရမည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ . . .

အလင္းဆက္နွင့္ ကေလာင္အမည္တူ အူတူတူ ငနဲတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္ေန၍ျဖစ္သည္ ။

 

ထိုကေလာင္အမည္တူ ပုဂိၢဳလ္သည္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး . . .လက္ရွိ ဂ်ာနယ္ေလာကမွာ နာမည္အတန္အသင့္ ရွိေသာ . . .

ေပၚရင္ျပဴလာသည့္ ဂ်ာNယ္တိုက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

 

သူ အိ Aမည္မွာ

အလင္းဆက္ ( IR )ဟုလည္း ေတြ ့ရ. . .

အလင္းစက္ ဟုလည္း ေတြ ့ရပါသည္ ။

သူကိုယ္တိုင္ေတာင္

ဆလိမ္နဲ ့ဆက္ရမလား စလံုးနဲ ့ စက္ရမလား ေသခ်ာမသဲကြဲ ျဖစ္ေနပံုရသည္ ။

 

ရုပ္ရည္ အုဘဒိ ကေတာ့. . . .

ဤယြာသား အလင္းဆက္ ေလာက္ ေခ်ာေမာခန့္ညားျခင္းမရွိပါ ။

 

ယခု . . .

ထိုအူတူတူ ငနဲ ဘက္မွ နာမည္မေျပာင္းနိုင္ေသာေဂ်ာင့္ . . .

အီ ယြာသား အလင္းဆက္ဂေလးကသာ

အမည္ေျပာင္းရေဒါ့မည္ ျဖစ္ေဂ်ာင္း. . . .

 

အလင္းဆက္ မွ အျခားကေလာင္အမည္တစ္ခုခု ေျပာင္းရာဒြင္ . . .

ယခုအခ်ိန္ထိ ကေလာင္အမည္ အတည္မျပဳနိုင္ေသးသဖ်င့္. . .

အမည္လွလွေလးတစ္ခု ကို စဥ္းဇား ေရြးခ်ယ္ေနဆဲျဖစ္ေဂ်ာင္း သဒင္း႐ရွိပါသည္ ။

 

ေနာက္ဇက္တြဲ သဒင္းမွာ.. . . . .

မ်န္းဂဇက္ ယြာသူ ယြာသား မ်ားသည္ . . .

နာမည္ေပး အေခၚအေဝၚ ေတာ္ၾကေဂ်ာင္း သိရွိရသဖ်င့္ . . . .

အီ ယြာသူားမ်ား ေပးေသာ ကေလာင္အမည္ အတိုင္း ယူရလွ်င္ေကာင္းမည္လား. . .

 

အီယြာသူားမ်ားထဲမွ နာမည္ေပးတတ္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကေပးလာလွ်င္ (က်ိဳက္နွစ္သက္လွ်င္)

ေကာင္းမည္ ဟုလည္း စဥ္းဇားေနေဂ်ာင္း သိရွိရပါသည္ ။

 

———

 

alinsett @ အလင္းဆက္ ကို မ်န္းဂဇက္ယြာသူားမ်ား ျဖည့္စြက္ေခၚဆိုခဲ့ၾကေသာ အမည္မ်ားမွာ

Outပါအတိုင္း ရွိခဲ့သည္ ။

 

အလင္းဆက္

အလက္ဆင္း

ဒညင္းဝက္

ဒညက္ဝင္း

အလင္းsex

အလက္ဇန္းဒါးအလင္းဆက္

အပ်င္းမဖက္တဲ့အလင္းဆက္

အျငင္းမဖက္တဲ့ပုလင္းဝက္

ဆက္ဆက္

ကိုရင္လင္းလင္း

ကိုရင္လက္လက္

ကိုရင္ဆက္ဆက္. . .

. . .

စ သည္တို ့ျဖစ္ပါသည္ ။

———–

 

ယခုအခ်ိန္ထိ အတည္မျပဳရေသးေသာ

alinsett @အလင္းဆက္ အိ ကေလာင္အမည္ သစ္ကို

အတည္ျပဳျပီးလွ်င္ျပီးခ်င္း

အခ်ိန္နွင့္ ဒေဗ်းညီ . . သဒင္း ထုပ္ပ်ံ ေၾကျငာသြားမည္ ဟု. . .

ဆင္အဝွာသဒင္းဌာန မဟုတ္ေသာ

ကိုအဝွာ သဒင္းဌာနမွ အသိေပးေၾကျငာလိုက္ရပါေဂ်ာင္းးးး

 

 

———–

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .