ဒါဇင္ပလပ္စ္ အဖြဲ႕ဧ။္ ၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ( ဒီဇင္ဘာလ အလွဴ) အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဒဂံု အေရွ႔ပိုင္း ၁၃ ရပ္ကြက္ ေၾကးတိုင္စု ၂လမ္းရွိ မာဂဓီ သာစည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသို ့ ၁.၁၂.၁၃ ရက္ေန့ မနက္ ၈:၃၀ ခန့္တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခ့ဲရာ ေက်ာင္းတိုင္ဆရာေတာ္မွ လက္ခံခ့ဲပါသည္ ။ စာေရး ကိရိယာ ၁၁၀,၀၀၀/- က်ပ္ဖိုးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ႕ေငြ ၃၁၂,၀၀၀/-က်ပ္ …. စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ၄၂၂,၀၀၀က်ပ္ လွဴဒါန္း ျပီးစီးခ့ဲပါသည္ ။
ထို့အတူ ဦးဘိုဘို + ေဒၚအိအိရွိန္တို့ဧ။္ သမီးေလး ခိုင္ဝင့္ရီသစ္ဧ။္ ၁၀ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန့ အလွဴအျဖစ္ အလွဴေငြ ၁၀၀,၀၀၀/-က်ပ္ကိုလည္း ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခ့ဲပါသည္ ။

 

ေက်ာင္းတိုင္ ဆရာေတာ္ဧ။္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း (မူလတန္းေက်ာင္း) အျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၊ ေစတနာရွင္မ်ားဧ။္ လွဴဒါန္း ပံ့ပိုးမွုမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္းသိခဲ့ရပါသည္ ။ ယခုႏွစ္ 2013/2014 ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၅၃၈ေယာက္ကို သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္းလည္း သိရျပီး ျပဌာန္းစာအုပ္သာ မကပဲ လိုအပ္ေသာ စာေရးကိရိယာ အစံုကိုလည္း အလွဴရွင္မ်ား ကိုယ္စား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ တဆင့္ပံ့ပိုးေပးေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္ ။

စာသင္ခန္း ႏွစ္ခန္းသာ ရွိသျဖင့္ မနက္ႏွင့္ ညေန ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာ သင္ၾကားလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္ ။

သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း ႏွင့္ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို မနက္ပိုင္းတန္းခြဲဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနျပီး ၊ မနက္ ၇း၀၀ နာရီမွ ေန႕လည္ ၁၂း၀၀နာရီ အထိ တက္ေရာက္ရေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္ ။

တတိယတန္းႏွင့္ စတုထၳတန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုေတာ့ ေန႕လည္ ၁၂း၃၀မွ စတင္ျပီး ညေန၅း၀၀ အထိဖြင့္လွစ္ေသာ ညေနပိုင္း တန္းခြဲမ်ားတြင္တက္ေရာက္ သင္ၾကားေစေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္ ။

တနဂၤေႏြေန႕တြင္ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္ပို တန္းခြဲဖြင့္လွစ္ျပီး စတုထၳတန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္။

 

ဆရာ/မ အင္အား ၁၄ေယာက္ရွိျပီး ၊ အစိုးရဆီမွ လစာ အျဖစ္ 2013/14 ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ျပီး ဆရာ/မ တစ္ဦးလွ်င္ လစာေငြ ၃၆၀၀၀က်ပ္ခန္႕ရရွိေၾကာင္းလည္း သိရျပီး စာသင္သား ၄၀လွ်င္ ဆရာ/မ တစ္ဦးႏွုန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပီး လစာေပးေၾကာင္းလည္း သိခြင့္ရခဲ့ျပန္ပါေသးသည္ ။ ပန္းသီး ေဖာင္ေဒရွင္းမွလည္း လစဥ္ ဆရာ/မ ၆ဦးအတြက္ လစာေထာက္ပံ့ေၾကာင္းသိရျပီး က်န္ဆရာ/မမ်ားအတြက္ေတာ့ အလွဴရွင္မ်ားဧ။္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို စုစည္းျပီး ဘုနး္ၾကီးေက်ာင္းမွ လစာျပန္ေပးေၾကာင္းလည္း ေျပာျပခဲ့ပါေသးသည္ ။ ဆရာ/မ တဦးခ်င္းစီဧ။္ စုစုေပါင္း လစာမွာ ၆၅၀၀၀က်ပ္ခန္႕ ရရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္ ။ ထို႕အျပင္ ယခုႏွစ္ 2013/14 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘကေက်ာင္းေန ကေလးတစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ၁၀၀၀က်ပ္စီ အစိုးရမွ ခ်ေပးေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္ ။ အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ တိုးျမင့္သြားရန္ ၾကံရြယ္ထားေသာ္လည္း လတ္တေလာ မလြယ္ကူေသးေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္ ။ ေက်ာင္းႏွင့္ကပ္လွ်က္ ေျမကြက္တကြက္အားလည္း အလွဴအျဖစ္ ရရွိထားေၾကာင္းလည္း သိရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္  စာသင္ေဆာင္မ်ား တိုးခ်ဲ ့ေဆာက္လုပ္သြားရန္ အစီစဥ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္ ။ (၁၆)ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴအျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ဘကေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသစ္ေဆာက္ရန္ သြပ္ အခ်ပ္ (၁၀၀) ေပးပို႕လွဴဒါန္းခဲ့ပါေသာ ကိုရဲစည္မွလည္း ေနာက္ထပ္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းရွိပါက သတင္းေပး ၊ လွဴဒါန္း အလွူခံေစလိုေၾကာင္း ၾကားသိရသျဖင့္ ၊မာဂဓီသာစည္ ေက်ာင္းသစ္ေဆာက္ေသာအခါ ဆက္သြယ္ အလွဴခံေစရန္ ကိုရဲစည္အား တဆင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုဖက္တီးကတ္ဧ။္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုလည္းေပးထားခဲ့ပါေသးသည္။

၁၇ၾကိမ္ေျမာက္အလွဴ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေစတနာ ထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းၾကပါေသာ လစဥ္ / လအလိုက္ အလွဴရွင္မ်ား … အေဝးမွ ေငြပို့လွဴဒါန္းပါေသာ အလွဴရွင္မ်ား .. ကိုယ္တိုင္လိုက္ပါ အားျဖည့္လွဴဒါန္းၾကပါေသာ ဒါဇင္ပလပ္စ္ မန္ဘာမ်ား ဧည့္သည္မ်ား….. အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ကားမ်ားအကူညီေပးပါေသာ မန္ဘာမ်ားႏွင့္ ဒါဇင္ပလပ္စ္ အဖြဲ႔အား ေမြးေန့အလွဴအျဖစ္ မနက္စာေကြ်းေမြးခ့ဲပါေသာ ဦးဘိုဘို+ေဒၚအိအိရွိန္ ႏွင့္ သမီး မခိုင္ဝင့္ရီသစ္တို့အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ။

 

ဒါဇင္ ပလက္စ္ +  ရြာသူ မအိရဲ႕ သမီးေလး ေမြးေန႕ အလွဴ

ဒါဇင္ ပလက္စ္ + ရြာသူ မအိရဲ႕ သမီးေလး ေမြးေန႕ အလွဴ

 

ဦးဘိုဘို + ေဒၚအိအိရွိန္ (ရြာသူ- မအိ) တို႕ဧ။္ သမီးေလး ခိုင္၀င့္ရီသစ္ဧ။္ ၁၀ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕ အလွဴ

ဦးဘိုဘို + ေဒၚအိအိရွိန္ (ရြာသူ- မအိ) တို႕ဧ။္ သမီးေလး ခိုင္၀င့္ရီသစ္ဧ။္ ၁၀ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕ အလွဴ

ဒါဇင္ပလပ္စ္အဖြဲ ့ဧ။္ ၁၇ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴ  (စာေရး ကိရိယာ ၁၁၀,၀၀၀က်ပ္ဖိုး)

ဒါဇင္ပလပ္စ္အဖြဲ ့ဧ။္ ၁၇ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴ
(စာေရး ကိရိယာ ၁၁၀,၀၀၀က်ပ္ဖိုး)

 

ဒါဇင္ပလပ္စ္ဧ။္ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္အလွဴ ေအာင္ျမင္စြာ လွဴဒါန္းျပီးစီးခဲ့ပါတယ္

ဒါဇင္ပလပ္စ္ဧ။္ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္အလွဴ ေအာင္ျမင္စြာ လွဴဒါန္းျပီးစီးခဲ့ပါတယ္

 

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!