သတိျပဳရမည့္ အရာ

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနထိုင္ရာ ျမန္မာျပည္မွာ

သတိျပဳရမည့္ အရာေတြရိွတယ္။

ဒါေတြဟာ ပံုေသနည္းတစ္ခုလိုဘဲ

မွတ္ထားမယ္ဆိုရင္လည္း ရတယ္လို႔ဆိုလို႕ျဖစ္တယ္။

ေႏြရာသီဆိုရင္ မီးသတိျပဳရမယ္။

ရန္သူငါးပါးထဲမွာ အင္မတန္ဆိုးလွတာ သူခိုးဓျမထက္ဆိုးတဲ့ရန္သူပါ ………….

စသည္ျဖင့္ ရပ္ကြက္ေတြမွာ ေလာ္နဲ႔လွည့္ျပီး သတိေပးႀကတယ္ေလ။

မိုးရာသီဆို ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ေရး သတိေပးသဗ်။

တီဗီြေတြ သတင္းစာေတြ ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာေပးအစီအစဥ္နဲ႕ လုပ္ႀကတယ္ေလ။

ေဆာင္းရာသီဆို ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေဆး အေအးမပတ္ေအာင္ေနေရး သတိျပဳစရာေပါ့။

အဲဒီလို ေႏြ မိုး ေဆာင္း ဥတုသံုးလီရိွေတာ့ သူ႔ရာသီနဲ႔သူ သတိျပဳရသည့္ အရာေတြရိွတယ္ေပါ့ဗ်။

အဲဒီမွာ ေႏြ မိုး ေဆာင္း ဘယ္ဥတုမဆို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

သတိျပဳရမည့့္ အရာတစ္ခုရိွတယ္။

မိတ္ေဆြတို႕ မသိရင္မွတ္ထား စစ္သား။

က်ဳပ္ေျပာတာမယံုဘူးလား သူတို႕ေတြ ေန႔တိုင္း အလံအတင္အခ် အရာရိွေတ႔ြ သတိျပဳရတာ မနည္းဘဲေလ။

 

ခင္ခ။

 

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF