နတ္သမီးကေဝ

အရွင္…

မေတာင႔္တအပ္ေသာ
အရွင္ဧ။္ ေလးညိႈ႔မွပစ္ခြင္းသည္႔…..
ဆံုဆည္းမႈၿမားတစ္စင္း
ၿပဳစားခံရၿခင္းေပလား…
အလြမ္းဆိပ္တို႕ ဆြတ္ၿဖန္း ထားေသာ
အရွင္ဧ။္..ၿမား..
အကၽြဳပ္..ႏွလံုးသားမွာစူးနစ္ ပါၿပီ…
မူးယစ္ သံဇာဥ္ ၿဖင္႔ ေတးဖြဲ႕ေသာ
အရွင္၏….ေလးညွဳိ႕သည္လည္း
အကၽြန္႔..ႏွလံုးးသားကို ေသြးစို႔ေစခဲ႔ ပါၿပီ…

အခ်စ္ဟု..ဆိုအပ္ေသာ
အရွင္..တင္စားသည႔္အရာမွာ..
ခြဲခြာရၿခင္း ေဝးကြာၿခင္း ႏွင္႔
သစၥာမဲ႔ၿခင္း
ထိုအားၿပင္းေသာ
ရာသီသံုးခု
ဥတု ေရာက္လၽွင္…
တြင္တြင္ေလာင္ၿမိဳက္
ႏွလံုးသား ႏွင္႔ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္
အေမွာင္႔တိုက္ တတ္ ေသာ..
ေတာင္႔တရၿခင္း.. လြမ္းရၿခင္းႏွင္႔
ေၾကကြဲရၿခင္း ကေဝမင္းဧ။္
အလၽွံညီးညီး
ရွားမီးအပူ
အတူတူ ဟု
ကၽြဳပ္၏ အယူကို…
အရွင္မ..မသိေလေရာ႔သလား…

ထိုမွတစ္ပါး…
ၾကင္နာ ေထာက္ထား သနားမဲ႔သည္၌
အရွင္ဧ။္ ပညာ
ဆယ္႔ႏွစ္လြာကို
ေမတၱာေက်ာ႔ကြင္း
ပံုဖန္ဆင္းၿပီး…
အကၽြန႔္ ရင္တြင္း
အပင္းသြင္း သည္ရွိေသာ္
သစၥာ ေႏွာင္ကြင္း
အစင္းစင္းလၽွင္
တြယ္ငင္ပတ္ရစ္..
ႏွလံုးေသြး အသစ္ ၿဖင္႔ တည္ေသာ အကြ်ဳပ္အား..
ခ်စ္ဆိပ္ ပို၍တက္ေစ သည္မွာ
အရွင္ကား….
ၿပဳစားတတ္ေသာ…
ေမတၱာကေဝ
တေစၦေလလား….
အခ်စ္ဆိပ္လူး အခ်စ္မူးေအာင္
ၿမားပစ္ ကမ္းခတ္…တတ္ကၽြမ္း ေနသည္႔
ခ်စ္က်မ္းေၾက ေသာ ..
ေလးသည္ေတာ္ နတ္ဘုရားမ တစ္ပါး ေလလား…