ကာဗာေလးမ်ား-ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

စားပြဲတြင္ ျပန္႕က်ဲေနေသာ အေရာင္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ အျဖဴ၊အစိမ္း၊ စိမ္းေဖ်ာ့၊ အနီ၊ ခဲျပာ၊ စသျဖင့္ အေရာင္ ငါးမ်ိဳးရွိသည္။ ထုိအေရာင္မ်ားထဲမွ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္ေရာင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခုိင္းမည္ဆိုလွ်င္ အၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ တစ္ေန႕တစ္မ်ိဳး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ပတ္ကုိ အေရာင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာင္းလဲ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိသည္က အေရာင္ေတြကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၍ မဟုတ္ပါ။ စိတ္၏ အခါအားေလွ်ာ္စြာ အာသီသျပင္းပ်မႈအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁)

ရုပ္၀တၳဳအစိတ္အပိုင္းေတြကုိ ျပင္ဆင္ေနရာခ်ဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္၀ါသနာပါသည္။ ရုတ္တရက္ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းထဲကုိ ၀င္ၾကည့္လုိက္မည္ဆုိလွ်င္ တစ္ေယာက္မဟုတ္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေျပာင္းထားျပန္ၿပီဟု လႊတ္ခနဲ ေျပာမိတတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံသည္ အျမဲတသတ္မွတ္ထဲမရွိ။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ကြန္ပ်ဴတာစားပြဲသည္ အခန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္မွာ ရွိခ်င္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္မူ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရာက္ခ်င္ ေရာက္ေနတတ္သည္။ ထုိ႕အတူ ဆက္တီစားပြဲ၊ စာအုပ္စင္၊ စာေရးကိရိယာမ်ားသည္လည္း ေနရာအေရြ႕ အေျပာင္းမ်ား လြန္းလွသည္။ ပုံမွန္လာေနၾက သူငယ္ခ်င္းမ်ားပင္ ကၽြန္ေတာ့္အခန္း အျပင္အဆင္ကုိၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိခန္႕မွန္းၾက၏။ အားလုံးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အေျဖသည္ မင္းေတာ္ေတာ္ စိတ္အေျပာင္း အလဲမ်ားသည္ ဟူ၏။ မွန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား တတ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပင္အဆင္မ်ားကုိသာ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲ၍သာ ရခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာမ်ားကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာင္းလဲ မရႏုိင္ခဲ့။ ျမင္သာထင္သာရွိေသာ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္လုိရာ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရႏုိင္ေသာ္လည္း ဖမ္းဆုပ္၍မရေသာ စိတ္ကုိကား ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တုိင္းက် ေနရာခ်၍မရခဲ့ပါ။ ၿပီးေတာ့ အဆင္အလာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ေရႊ႕ေျပာင္း၍မစြမ္းသာခဲ့။ လူတို႕၏ မိရုိးဖလာယုံၾကည္မႈ၊ ကုိးကြယ္မႈ၊စသည္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါ။

တခါတေလတြင္ ကၽြန္ေတာ္က ဘ၀မ်ားကုိ ဖုန္းတစ္လုံးထဲတြင္ရွိေသာ Setting ဆုိသည့္ Function တစ္ခုလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ရခ်င္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ အသြင္အျပင္ကုိ Display ဟုျမင္ၾကည့္ၿပီး ဖုန္းတစ္လုံး၏ မ်က္နာစာလွပေအာင္ Wallpaperမ်ားျဖင့္ ကနဦး အလွစင္ခ်င္သည္။ ၿပီးေတာ့ Date&Time ဆုိေသာ အခ်ိန္ေန႕ရက္မ်ား ေနရာတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ ကတိက၀တ္၊ က်င့္၀တ္၊စည္းကမ္းေတြ ထိန္းညွိသလုိမ်ိဳး ညိွၾကည့္ခ်င္သည္။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ခဏခဏ Setting ခ်ိန္ညွိ၍ရလွ်င္ လက္ရွိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာအျပင္၊ ကၽြန္ေတာ့္မေႏွာတြင္ အစဥ္တစုိက္ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ အေတြးေတြကုိ Delete လုပ္ျပင္ဆင္ၾကည့္ခ်င္သည္။

ဒါသည္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူး သက္သက္သာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏုိင္မွန္းလည္းသိသည္။ လူသည္ သက္ရွိျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူကလုပ္ေသာ စက္ပစၥည္းတစ္ခုကို အသုံးခ်ခံေနရာတြင္သာ ထားျမဲျဖစ္ၿပီး မိမိစိတ္အလိုအရသာ စက္ပစၥည္းက ျဖစ္တည္လာရသည္ဟု အစြဲျပဳထားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ေတြး၏။ အျမင္မလွေသာ ရုပ္၏သြင္ျပင္သည္ စိတ္ေၾကာင့္ပင္ လွေစ ဆုိးေစသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိစိတ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဖုန္းတစ္လုံး၏ အျပင္ပန္းကာဗာတစ္ခုလုိမ်ိဳး စိတ္ေရာင္စုံမ်ားႏွင့္ ဖုံးအုပ္ထားခဲ့ပါသည္။

(၂)

ဖုန္းဆုိင္ တစ္ဆုိင္ထဲသုိ႕ ေရာက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ပထမဦးဆုံး လုပ္ျဖစ္သည္က ဖုန္းကာဗာမ်ားကုိ စိတ္၀င္တစား ၾကည့္တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဖုန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ ဖုန္းကာဗာအမ်ိဳးအစားရွိမရွိကုိ ဖုန္း၏ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ အမ်ိဳးအစားကုိ ေျပာၿပီးရွာမည္။ ရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူခ်င္ ၀ယ္ယူတတ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ အၾကိဳက္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကာဗာရွိခဲ့သည္ ဆုိလွ်င္ေတာင္ ၀ယ္ခ်င္မွ ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ကာဗာတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ၀ယ္ျဖစ္၏။

ဖုန္းကာဗာတစ္ခု လက္ထဲေရာက္လာသည့္အခါ လက္ရွိတပ္ဆင္ထားေသာ ကာဗာကုိျဖဳတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းတပ္ဆင္ကာ ဖုန္းကုိ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ေနတတ္သည္။ ဖုန္းသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းပင္ သစ္လြင္သြားသကဲ့သုိ႕ ခံစားရေသာေၾကာင့္ လည္းပါသည္။ ၿပီးေတာ့ နဂုိမူလဖုန္း၏ ကာဗာေလးလည္း အေရာင္မွိန္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္လည္း ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ကာဗာတစ္ခုခ်ိန္းလုိက္တုိင္း ဖုန္းကုိတသသထုတ္ကုိင္ေနရသည့္အရသာကုိလည္း မက္ေမာတတ္လာသည္။ သုိ႕ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲတြင္ ဖုန္းကာဗာေလးမ်ား ေျခာက္ခုတိတိရွိလာသည္။ အျဖဴ၊ အစိမ္းေဖ်ာ့၊ အစိမ္း၊ အနီ၊ အ၀ါ၊ မီးခုိးျပာ စသျဖင့္ မတူေသာအေရာင္မ်ားကုိ ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိမတူကြဲျပားေသာ အေရာင္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္၀ယ္ယူခဲ့ရသနည္း ဟုေမးလွ်င္ အေရာင္မ်ားကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မဟုတ္ပါဘဲ ဖုန္းကာဗာမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီေစခ်င္သည္က သာပါသည္။ တခါတေလ ဖုန္းတစ္လုံးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ႏွိဳင္းယွဥ္မိသည္။ နဂုိမူလပုိင္းဆုိင္ထားေသာ ခႏၶာၾကီးကုိ ဖုန္း၏ မူလ ကိုယ္ထည္ႏွင့္တူသည္ဟု မွတ္ယူလုိက္၏။ သည္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ကုိျခယ္သ ဆင္ယဥ္ခဲ့ေသာ အျဖစ္သႏွစ္မ်ားကုိ သတိရသည္။ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းတုိ႕ႏွင့္ အျပင္ပန္း အလွတရားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ဖုံးအုပ္ ကာကြယ္ခဲ့သည္။ မနက္မုိးလင္းအိပ္ယာထစ မ်က္နာကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်က္နာသစ္ၿပီး လိမ္းျခယ္ခဲ့ေသာ တစ္ကုိယ္ရည္တစ္ကာယသုံး ေကာ္စမစ္တစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရခ်ိဳးစဥ္ သုံးခဲ့ေသာ မ်က္နာသစ္၊ ကုိယ္တုိက္ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ား။ ထိုထုိပစၥည္းမ်ား တရံတခါ ျပတ္လပ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ကၽြန္ေတာ္ မေနတတ္ မထုိင္တတ္ႏွင့္ မရွိလွ်င္ မ်က္နာမသစ္တတ္၊ ေရမခ်ိဳးတတ္ေတာ့သည့္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ လူမွာအ၀တ္ဟု ဆုိသကဲ့သုိ႕ ကၽြန္ေတာ္က်င္လည္သြားလာတတ္ေသာ ေနရာအေနအထားအလုိက္ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ဆင္ယင္၏။ သာမာန္ထသြားထလာ အေနအထားတြင္ ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိသည့္က တစ္မ်ိဳး၊ ပြဲၾကီးကနားၾကီးမ်ားတြင္ ၀တ္ဆင္သည္က တစ္ဖုံႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကုိ ဖုံးကြယ္ကအမ်ိဳးမ်ိဳး ၀တ္ဆင္ရျပန္သည္။ သည္လုိ ၀တ္မွ မ်က္စိပသာဒျဖစ္သည္ဟုလည္း ထင္သည္။ ထုိသည့္က လူ႕၀န္းက်င္တြင္ လူမူေရးပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

သုိ႕ေသာ္ ထုိထုိေသာ ကာဗာဟုထင္ေသာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ အျပင္ပန္းလူတစ္ေယာက္၏ ၾကည့္ေကာင္း ရွဳေကာင္းေစရန္သာ တက္ႏုိင္၏။ လူတစ္ေယာက္၏ အတြင္းစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိေတာ့ မည္သုိ႕ေသာ ကာဗာမ်ိဳးကမွ ဖုံးအုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ စိတ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းစသည့္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ အျပံဳးျဖင့္မဖုံးအုပ္မကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ေလာဘကို ဖုန္းကာဗာေလးမ်ားႏွင့္တူေသာ အျပင္ပန္းအေရာင္မ်ားျဖင့္ ဖုန္းတစ္လုံးကုိဖုံးအုပ္သလုိမ်ိဳး ဖုံးအုပ္၍မရႏုိင္ေကာင္းေခ်။

(၃)

မီးပ်က္ေန၏။ ခါတုိင္းလုိ မုိးရြာ၍မီးပ်က္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လမ္းေဘးမီးတုိင္မ်ား ျပင္ဆင္စုိက္ထူေနေသာေၾကာင့္ မီးပ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေန႕လုံးလုိလုိ ရပ္ကြက္တုိင္းနီးပါးေလာက္ နာရီအပုိင္းအျခားအလုိက္ မီးပ်က္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ထုိမီးပ်က္ျခင္းအေၾကာင္းအရာသည္ လူတုိင္းပါးစပ္ဖ်ားတြင္ တခုတ္တရ ေျပာဆုိရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ မီးဘာေၾကာင့္ပ်က္ရသည္ဆုိျခင္းထက္ မီးပ်က္၍ စိတ္ရွဳပ္ရျခင္းကုိသာ အေလးသာေျပာေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျပင္ဆင္စုိက္ထူျခင္းဆုိသည့္အေၾကာင္းကုိသာ အာရုံစုိက္မိေနသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဓါတ္တုိင္ေတြျပင္ဆင္ စုိက္ထူရပါသလဲ။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အတြက္ မည္သုိ႕အက်ိဳးရွိမလဲ ဆုိသည္ကုိ စိတ္၀င္တစားေတြးသည္။ ဓါတ္တိုင္မ်ား အေဟာင္းအသစ္လဲလွယ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးရလဒ္အေၾကာင္းက ခုရက္ပုိင္း ေခါင္းထဲေနရာယူေနသည္။ ထုိထဲကမွ ျပင္ဆင္စုိက္ထူျခင္းဆုိသည့္ စကားလုံးကုိပုိ၍ စဥ္းစားေတြးေတာေနမိ၏။

ထိုအေတြးသည္ ဖုန္းကာဗာလဲလွယ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္မွ တိုက္ဆုိင္စြာ၀င္လာေနျခင္းျဖစ္ရာ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းဆုိသည့္ စကားစုႏွစ္ခုသည္ တူမေရာင္ႏွင့္ ကြဲျပားသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕သည္။ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ျခင္းသည္ အသစ္ကုိျဖစ္တည္ေစ၏။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းသည္ အပ်က္ကုိ ဖာေထးရာေရာက္၏။ သုိ႕ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ဖုန္းသည္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းခံရသည္ေလာ၊ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္းခံရသည္ေလာ။ ကာဗာေလးတစ္ခုကုိ တပ္ဆင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖုန္း၏နဂိုမူလကုိယ္ထည္ပ်က္စီး၍မဟုတ္ဘဲ ပုိမုိသစ္လြင္လွေပေစခ်င္ သည့္စိတ္ႏွင့္ လဲလွယ္မိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္ကုိပုိမုိသစ္လြင္လွပေအာင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့ပါသလားဟု ေမးလွ်င္ အေျဖသည္မရွိေခ်။

ယခုအခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္ေန႕စဥ္ဘာေတြျပဳျပင္ေနခဲ့ပါသလဲ။ မိမိကုိယ္ကုိကုိယ္ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားမည္ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ေလးတစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရြတ္ဆုိခဲ့ဖူးပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကုိကုိယ္ ေကာင္းေအာင္ဟု ဆုိရာတြင္ တစ္ကုိယ္ရည္ေကာင္းစားေရးကုိသာ ေရွးရွဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္လုိေသာ ရုပ္၀တၳဳမ်ားစြာအတြက္ ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းဆိုသည့္ စကားကုိလည္း သုံးခဲ့ဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ့္၀န္းက်င္တြင္ လုိတုိင္းတ ရေစဖုိ႕၊ လက္ညွိဳးညႊန္ရာေရျဖစ္ေစဖုိ႕ မည္သူ႕ မ်က္နာမွ မေထာက္ထားပဲ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိထုိေသာ ရယူပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေပၚ သာယာဖူးသည္။ တစ္ေန႕တစ္ျခား ၾကီးမားလာေသာ ေလာဘမ်ား၊ ေမာဟမ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနခဲ့ရသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္က ၿပီးျပည့္စုံေသာ ခ်မ္းသာျခင္းဟု မွားယြင္းစြာ အထင္ေရာက္ေနခဲ့သည္။

ဒါသည္ မိမိကုိယ္ကုိကုိယ္ ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစား တည္ေဆာက္ျခင္းေလာ။ အမွန္က စိတ္ထားကုိေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ယူမွသာ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ့္၀န္းက်င္ကုိပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ့္နီးတူ တစ္ကုိယ္ရည္ေကာင္းစားေရး၊ ေဆြးမ်ိဳးညာသိကာ ေကာင္းစားေရး ကုိေရွးရွဳၿပီး ေရႊလင္ဗန္းႏွင့္အခ်င္းေဆး မင္းေမြးသည့္ေသြးဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။ ထုိသည္က ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆုိသည့္ သေဘာကုိဆုိဒ္ေရာက္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေန႕စဥ္ ဖုန္းကာဗာေလးမ်ား ေျပာင္းခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဖုန္းအတြင္းပုိင္း အျပင္အဆင္မ်ားကိုမူ ကၽြန္ေတာ္မျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့။ ထုိ႕နည္းတူ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိမျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ ရုပ္ပုိင္ဆုိင္ရာကုိသာ ဟန္ေဆာင္ေသာအျပံဳးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မုသာ၀ါဒကံကုိလွိဳင္လွိဳင္က်ဴးလြန္၍လည္းေကာင္း၊ ညစ္ႏြမ္းေနေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္ ကၽြန္ေတာ္မူလ အျပင္အဆင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္နံပါတ္ အမ်ိဳးအစား ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ မခြဲထုတ္ရဲေတာ့ေပ။

(၄)

ယေန႕ ကၽြန္ေတာ့္ဖုန္းကာဗာကုိ အနီေရာင္ေလးတပ္ဆင္ထားသည္။ ရဲ၀ံ့စြာ ေတာက္ေျပာင္လွပေနေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကုိ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ ပီတိျဖစ္၏။ ယေန႕ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္မည္သည့္အဆုံးအမျဖင့္ ကာဗာလုပ္ခဲ့သနည္းဟုေမးလွ်င္ အေျဖမရွိ။ ေန႔စဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ေနေသာ အခန္းအျပင္အဆင္ကုိ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျဖစ္ဦးမည္။ ဖုန္းတစ္လုံးကုိလည္း ထိုကဲ့သုိ႕ ကာဗာေလးမ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျဖစ္ဦးမည္။ သုိ႕ေသာ္စိတ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပင္ဆင္စုိက္ထူ တည့္မတ္ဖုိ႕ကုိေတာ့ ၾကိဳးစားျဖစ္ဦးမည္လားမေသခ်ာပါ။

သည္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀၏ အလင္းေရာင္ကုိေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ အလင္းသည္ မီးပ်က္သကဲ့သုိ႕ပ်က္ဦးမည္။ စိတ္ကုိ Setting ခ်ိန္ညွိဖုိ႕ ထုိအခါမွသတိရမည္။ ထုိအခါ ဦးစြာ ကၽြန္ေတာ့္အျပင္ပန္းစိတ္ အေျခအေနကုိ ဖုန္းကာဗာ ေရာင္စုံေလးမ်ားႏွင့္တူေသာ ဟန္ေဆာင္ေသာ အျပံဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖုံးအုပ္ကာကြယ္ျခင္း ျပဳမည္ မျပဳမည္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေ၀ခြဲမရေသးေခ်။

သုိ႕ေသာ္ အတက္ႏုိင္ဆုံး ကာဗာေလးမ်ားကုိမသုံးရန္မွာမူ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လုိအပ္ေနပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဖုံးအုပ္ကာကြယ္ျခင္းမရွိေသာ ျဖဴစင္သည့္စိတ္ကုိ လူတုိင္း အျမတ္တႏုိးရွိေနၾကျမဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

ေအာက္ပါ Link တြင္လည္း သြားေရာက္ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။

 

About ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္)

ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္) has written 192 post in this Website..

ရင္ဘတ္နဲ႕ခံစားၿပီးေရးတဲ့ စာေတြ တင္ျပပါရေစခင္ဗ်ား

   Send article as PDF