” ဘယ္လိုအဆံုးသပ္ရမလဲ မသိလို႕”

 

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကိုစိတ္နာသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကိုလြမ္းပါသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကိုခင္တြယ္သည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကိုပစ္ပယ္သည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကိုအားမရသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကိုအားက်သည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ထဲမွာေနမိသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ထဲမွထြက္မိသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ထဲမွာရန္ျဖစ္သည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ထဲမွာေအာ္ရသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ႀကီးကပ်င္းစရာျဖစ္သည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ႀကီးကေပ်ာ္စရာျဖစ္သည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္မွာရွာမိသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္မွာအညာမိသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကအေျဖရသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကအေမးပြားသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ကထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ေႀကာင့္ဆို႕နစ္ရသည္

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ ………………….

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ ………………….

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ ………………….

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ ………………….

တစ္ခါတစ္ေလ ဂဇက္ ………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(စိတ္မရိွပါနဲ႔ဗ်ာ က်ဳပ္ဘယ္လိုအဆံုးသတ္ရမလဲ စဥ္းစားမရေသးလို႔ပါ)

 

 

ခင္ခ။

 

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF