“ေရႊအုိေရာင္ ဒုကၡမ်ား ”

 

 

လြန္ခဲ႔တဲ႔ တစ္လ  ေလာက္က ေပါ႔။

ေန႔လည္ပုိင္း မွာ က်ဳပ္ရဲ႕အိမ္က “ခ်ဳပ္ၾကီး “ ဖုန္းဆက္လာပါတယ္။

သူဖုန္းဆက္ျပီးဆုိရင္ သူ ေျဖရွင္းလို႔မရ တဲ႔ ျပႆ နာ တစ္စုံ တစ္ရာအိမ္မွာ

ျဖစ္ေနျပီ ဆုိ တာ က်ဳပ္အတတ္သိျပီးသား။

 

“ေျပာ ဘာျဖစ္လဲ”

“ ဟုိ ဟာ ေလ  အိမ္က  အိမ္က ……… “

“ ေျပာေလဟာ ညည္း ဆက္မွေတာ႔ အိမ္က မွန္း သိတာ ေပါ႔ “

“ ေနာက္ေဖး ေလ  ေနာက္ေဖး “

“ ဘာလဲ ေနာက္ေဖးအိမ္က အေမၾကီး ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ “

“  ေအာ္ ရွင္ကလဲ ေလာ လုိက္တာ တာ ဒီက ဘာ စ ေျပာရ မွန္း မသိတဲ႔ဟာကို၊

ကဲ နား ေထာင္ ျဖတ္မေျပာ နဲ႔ ၊

အိမ္က အိမ္သာ က ျပည္႔ ျပီး ေနာက္ေဖး ေတြလ်ွံ က် မ လုိ ျဖစ ္ေနတယ္

အဲ ဒါ  အိမ္ျပန္ျပီး လာၾကည္႔ အုံး ၊

က်မ ေတာ႔ ေခါငး္ ေတြ ေတာင္ ေနာက္လာ ျပီ  ”

ဒီ ေတာ႔ မွ က်ဳပ္လဲ ျပာ သြား ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ဆုိင ္ကယ္ ေလး ထုတ္ ျပီး အိမ ္ကိုအ ျမန ္ေျပး ခဲ႔ ရ ပါ တယ္။

 

*****************************************

 

ဆုိင္ ကယ္ ေမာင္း ေန ရင္း က်ဳပ္ ေန တဲ႔ တုိက္ခန္း ေလး အ ေၾကာင္း ကို

စဥ္း စား မိ  ေန ပါ တယ္။

 

ဒီ တုိက္ခန္းက ၁၉၉၇ခုႏွစ္ေလာက္မွာ မႏၱေလး စည္ ပင္ သာ ယာ က

ဦး ေဆာင္ ျပီး ေဆာက္ခဲ႔ တာပါ။

တဲ ေပၚက လူ တုိက္ ေပၚ ေရာက္ ေရ းဆိုတဲ႔ စီမံခ်က္ၾကီး နဲ႔ ေပါ႔။

အဲ နား မွာ ေန  တဲ႔ သူ ေတြ ကုိ ဖယ္ ခုိ္င္း ျပီး

တုိက္ခန္းေတြ ေဆာက္။

အိမ္ ေထာင္ စု ဇယား စာရြက္

ျပ နုိင္ သူ ကု ိ တစ္ ခန္း ျပန္ ေပး ပ ါတယ္။

ေငြ ကုိ သုံးၾကိမ္ ခြဲ သြင္း။

တစ္ခန္း တစ္ သိနး္ ခြဲ။

(အဲ ဒီ အဖယ္ ခံ ရ တဲ႔ လူ ေတြ  အ ခု ေန ေသး လား ေမးရင္

ေတာ႔ “ နုိးပါ  “လုိ႔ ဘဲ ေျဖ ရ ပါ မယ္။

သူတုိ႔  အ တြက္ ရ တဲ႔ တိုက္ခန္းေလးကို ေရာငး္ ျပီး

ဒီ ထက္ နည္း နည္း ေ၀ း တဲ႔ ရာ မွာ တဲ ထုိး ျပီး သြား ေန ၾက လုိ႔ ပါ)

 

စစ္ကုိင္းမန္းေလး သြား တဲ႔ လမး္ နံ ေဘး

တက္ သိမ္း အင္း ( အ ခု ေတာ႔ မန္း ေလး  ကန္ ေတာ္ ၾကီး ေပါ႔)အ ေရွ႔ ဘက္ျခမ္း မွာ ေဆာက္ ထား တာ ပါ။

အခ်ဳိ႔ ေနရာ ေတြ က ကန္ ေရ ျပင္ကို ေျမ ဖုိ႔ ျပီး ေဆာက္ထားတာေလ။

အဲ ေတာ႔ ေအာက္ခံ ေျမသား ေပ်ာ႔ ပါ တယ္။

အစ ကေတာ႔ ေအာက္ခံ ေဖာင္ေဒးရွင္းမေကာငး္ဘူးဆုိ ျပီး

ျငင္းပယ္ခံ ခဲ႔ ရ တဲ႔ ေနရာ ေပါ႔။

သူ တုိ႔ ျငင္း မယ္ ဆုိ လဲ ျငငး္စရာ။

မုိးတြငး္မ်ား ဆုိရင္ တုိက္ခန္း ေအာက္ ေျခ က ေန ယာ ယီ စမး္ေခ်ာင္းေလးေတြ

ေတာင္ စီး ေန ေသး တယ္။

မုိး သ  မဲ မဲ ရြာ လို႔ က ေတာ႔ ေရႊ တစ္ေခ်ာင္းေရလွ်ံ ရင ္

အေနာက္ဖက္ျခမ္း က တက္ သိမး္ အငး္ ထဲ ေရ ျပည္႔ သြား ရင္

က်ဳပ္တုိ႔ ေန တဲ႔  အငး္ နဲ႔ ကပ္ လ်က္ ေျမာက္ဘက္လွည္႔ တဲ႔

တုိက္ခန္းေရွ႔ မွာ  ယာယီျမစ္ တစ္ စင္း ျဖစ္ထြန္း လုိ႔

လာ ပါ ေလ ေရာ။

အိမ္ထဲကုိ ေရ မ၀င္ ေအာင္ အိမ္ေရွ႔ လူ၀င္ေပါက္ကုိ

၂ေပ အျမင္႔ ေလာက္ အုတ္နဲ႔ ပိတ္၊

သဲ အိတ္ ေတြ ခ်၊

လူ ၀င္ ခ်င္ ရင္ ေတာ႔ အဲ ဒီ အုတ္ရုိး ကိုေက်ာ္ ျပီး ၀င္ေပါ႔။

စက္ဘီး ေတြ ဆုိင္ ကယ္ ေတြ က ေတာ႔ ေရ လြတ္တဲ႔ အိမ္မွာအပ္ေပါ႔။

ျမန္ မာ႔ နည္း ျမန္ မာ ဟန္ နဲ႔ ကာကြယ္ရ ေတာ႔ တာ ေပါ႔။

ထား ေတာ႔ ။

 

က်ဴပ္တုိ႔ တုိက္ခန္း က ေရႊ တေခ်ာင္းေျမာင္းအ ေနာက္ဘက္ျခမး္

တက္ သိမး္ အင္း ၾကီး ရဲ႕အေရွ႔ ဘက္ ျခမး္မွာ ေဆာက္ထားတာပါ။

 

တစ္ထပ္ဆယ္ခန္း

သုံးထပ္၊

အဲေတာ႔

တစ္ေဆာင္ အခန္း ၃၀ပါတယ္။

အဲလုိ

အေဆာင္ စုုစုေပါင္း  ၈ ေဆာင္ ဆုိ ေတာ႔

အိမ္ ေထာင္စုေပါင္း ၂၄၀ ေနနုိင္တယ္ေပါ႔။

 

က်ဳပ္က ဒီ ေနရာ ကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္ မွာေရာက္လာတာပါ၊

အုိး က်ဳပ္ ေန စ တုံး က ေတာ႔ ဒီ နား မွာ ေန တဲ႔ သူနည္းေသးတယ္။

အခန္း ေစ ႔ လူ မ ေန  ပိတ္ ထား တဲ႔ အခန္း ေတြ မ်ားတယ္။

အိမ္နဲ႔ မ်က္ နွာ ျခင္း ဆုိင္ က လဲ အိမ္ သုံးေလး လုံး ဘဲ ရွိ တဲ႔ ျခံ က်ယ္ ၾကီး။

အဲ ဒီ အိမ္ တန္း ေနာက္မွာက ငါး ကန္ၾကီး။

သစ္ပင္ ေတြ နဲ႔ အုပ္ အုပ္ ဆုိငး္ ဆုိင္း ဆုိ ေတာ႔

ျမဳိ႔ ထဲ ထက ္စာရင္  ရာ သီ ဥ တု လဲ ေအး

ေန တဲ႔ လူ လည္း နည္းေ တာ႔ နား ေအး ပါး ေအး ရွိ ပါ တယ္။

ေရ က လဲ မီ တာ ေရ။

ၾကဳိက္တဲ႔ အခ်ိန္ ဖြင္႔ တေ၀ါ ေ၀ါ ဘဲ။

အင္း လ်ွပ္စစ္မီးက ေတာ႔ လာ လုိက္ ပ်က္လုိက္။

“ သူ႔ အလုိ အတုိင္း ပါ  “ဘဲ။

 

ဒါ ေပ မဲ႔ ေက်ာျခင္းကပ္ တုိက္နွစ္ လုံးၾကားကေတာ႔

တုိ္က္ခန္း မ်ား ထုံး စံ အတုိငး္ အမူိက္ က ေတာ႔ ရွိ တာပါဘဲ။

ဒီတုိ္က္ခနး္ စ ေဆာက္စတုံးက ေတာ႔ ေရဆုိး ထုတ္ တာကို စနစ္တက် လုပ္ထားတာပါ။

အခန္းေတြက သုံး လိုိက္တဲ႔ ေရ ေတြက ပိုက္လုံး ေတြ က တစ္္ဆင္႔

အိမ္ေအာက္က ပုိက္လံုံးထဲကုိသြား။

အဲ ဒီက မွ တက္သိမ္း  အင္းထဲ ကိုသြားေပါ႔။

ျဖစ္ခ်င္ ေတာ႔ ငလ်င္ တစ္ ခါ အၾကီး အက်ယ္လွဳပ္ေတာ႔ တုိက္ခန္းက မဆုိစေလာက္

ေလ း နိမ္႔ ဆင္းသြားပါတယ္။

အဲ ဒီမွာ ေရ ဆုိး ထုတ္တဲ႔ အေပါက္နဲ႔ ပုိက္ေတြ ေန ရာ လြဲ ကုန္ပါတယ္။

ဒီ ေတာ႔ အလြယ္ တကူ ဘဲ အုတ္နံရံကုိေဖာက္ျပီး

ေနာက္ေဖး ဘက္ ကို ေရ ဆုးိ ေတြ ထုတ္လုိ္က္ပါ ေတာ႔ တယ္။

အေပၚထပ္ ေနသူ ေတြ မ်ားအ ခ်ိန္ မေတာ္ ေရ သုံး ရင္ ေရ က် သံ

တ ေ၀ါ ေ၀ါ  နဲ႔ အိပ္ ေရးမ်ားေ တာင္ ပ်က္ ပါ တယ္။

အစ ပုိင္း က တက္ သိမ္း အင္း ဘက္ ကုိ ထြက္ တဲ႔ ေရ ထြက္ေပါက္ကက်ယ္ပါတယ္။

ဒီ ေတာ႔ ေနာက္ေဘးဖက္မွာ ေရ သိပ္ မအုိင္ပါဘူး။

တစ္ ခါ သား မွာ ေတာ႔ လမး္ ျပင္ ပါ တယ။္

လမး္ျပင္ တဲ႔ အခ်ိန္မွာ တက္သိမ္း အင္းထဲကုိ ေဖာက္ထုတ္ထားတဲ႔

ေရ ထြက္ ပုိက္ကိုအသစ္လဲ လုိက္ၾကပါတယ္။

ေရ ထြက္ ပုိက္မွာ ဇ ကာ မ တပ္ မိ ဘူး ထင္ ပါတယ္။

အမူိက္ ေတြက ဆုိ႔ ျပီး ေရ က အရင္ လို မစီး။

ဆုိ႔ ေနတဲ႔ အမူိုက္ကုိ ထုိးရွင္းေတာ႔ လဲ အဆင္မေျပ။

လမ္းက အရွည္ၾကီး ကို ဗ်။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ က စျပီး ေရက ခပ္ျဖည္းျဖည္းဘဲ စီး ေတာ႔

ေနာက္ေဖး လမး္ ၾကား မွာေရ အုိင္ျဖစ္လုိ႔ ေနပါ တယ္။

 

တကယ္ ေတာ႔ ဒီ ေနာက္ေဖးလမး္ၾကား ရဲ႕ ေအာက္ခံ က

အုတ္စီ ျပး အဂၤေတ ခင္းထား တာပါ၊

ဒါ ေပမယ္႔  တုိက္ခန္း ေန သူ ေတြက ေရ ဆုိး ေတြ

အမူိက္ေတြကို ေနာက္ေဖးဘဲ အလြယ္ တကူ စြန္႔ပစ္ၾကပါတယ္။

အဲေတာ႔ အဲဒ ီ အုတ္ အေပၚမွာရႊံႏြံ ေတြ က နွစ္ ေပါင္းမ်ား စြာ တင္ ေနေတာ႔

အဂၤေတ ခင္း ထား မွနး္ ေတာင္ မသိ နုိင္ ေတာ႔။

 

က်ဳပ္ေရာက္စ ကေတာ႔ တစ္နွစ္ ကို တစ္ၾကိမ္ႏွစ္ၾကီမ္ေလာက္ေတာ႔

ေနာက္ေဖး က အမူိက္ ေတြကုိ ရွင္း ၾက ပါတယ္။

အဲ ႔ ဒီတုးံ ကေတာ႔ ေန တဲ႔ သူ နည္းေတာ႔ ရွင္းရ တဲ႔ အမူိက္ကလဲ နည္းပါတယ္။

လူနည္းေတာ႔ ပုိက္ ဆံ ေကာက္ရ တာ လဲ လြယ္။

အမူိက္နည္းေတာ႔ အမူိုက္ရွင္းေပးမယ္႔သူေခၚရ တာလဲ လြယ္ ပါတယ္။

အဲ႔ ေတာ႔ ရွင္းျဖစ္တယ္ ဆုိ ပါ ေတာ႔။

အခုေနာက္ပုိင္း ေတာ႔ လူ မ်ား လာ ေတာ႔ အမူိက္ကလဲ မ်ား ပါတယ္။

အမူိက္ပစ္တဲ႔ သူသာမ်ားလာ တယ္ ပုိက္ဆံ ေကာက္တဲ႔အခါ မထည္႔ခ်င္ၾကေတာ႔ဘူး။

“က်မ တုိ႔ က အမူိက္ လုံး ၀ ပစ္တာ မ ဟုတ္ ဘဲ ပုိက္ဆံ ထည္႔ ရ တာ နာ တယ္”

လုိ႔ ဆုိသူက ဆုိ

“ မထည္႔ နုိ္င္ဘူး “ လုိ႔ အတိအလင္း ျငင္းသူကျငင္း

“ေနာက္တစ္ခါက္လာ ခဲ႔ “ လုိ႔ ရက္ခ်ိန္းေပးသူက ေပး ဆုိ ေတာ႔

အမ်ား အတြက္ ဦး ေဆာင္ လုပ္ သူ ေတြ က လည္း မလုပ္ခ်င္ ေတာ႔ ပါဘူး။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ အမူိက္ေတြက မ်ား သထက္ မ်ား ျပီး  နံ ေစာ္ လို႔ လာပါတယ္။

အဲ ေတာ႔ လဲ တုိက္ခန္း အေနာက္ ဘက္ ျပဴ တင္းေပါက္ဆုိတာ

အမူိက္ပစ္မယ္ ေရ သြန္ မယ္ ဆုိ မွ သာ ဖြင္႔ ၾက ပါေတာ႔ တယ္။

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

အဲလုိဟုိေတြး ဒီ ေတြး ေတြး ရင္း ဆုိင္ကယ္ စီး လုိက္ ေတာ႔ သြားရတာ ျမန္ သြားသလုိပါဘဲ။

ေတြးလုိ႔ေတာင္ မ၀ ေသး ခင္ အိမ္ေရာက္လာပါတယ္။

“ဘာ ျဖစ္ တာ လဲ”

“ အခု ေတာ႔ရ သြား ျပီး အိမ္သာ က လ်ံွက်လာလုိ႔”

“ ဘာ လုပ္လုိက္လဲ“

“ေကာင္ ေလး ေတြ ေခၚ ျပီး  တုတ္ နဲ႔ ထုိး ေရ မ်ားမ်ား ေလာင္းလုိက္ ေတာ႔ က် သြား တယ္ “

အဲ ေတာ႔ မွ က်ဳပ္လဲ စိတ္နည္းနည္းေအးသြား ပါ တယ္။

“မိလႅာစုပ္ခ်င္ ရင္ စည္ ပင္ ကား ေခၚ လုိ ႔ ရ တယ္ ေျပာ တယ္”

လုိ႔ “ ခ်ဳပ္ၾကီး “က ဆက္ေျပာပါ တယ္။

“ေအးပါ ဒါ ဆုိ ငါ ျပန ္မယ္ “ ေျပာ ျပီး က်ဳပ္လဲျပန္လာခဲ႔ပါတယ္။

ရုံးေရာက္ေတာ႔ က်ဳပ္ထဲမွာရွိတဲ႔ စည္ပင္က အသိတစ္ေယာက္ဖုန္းနံပါတ္

ရွာျပီး ဖုန္းဆက္ အက်ဳိးအေၾကာင္းေမးၾကည္႔ ေတာ႔ သူကဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု

ေပးပါတယ္။

ဒါနဲ႔ အဲ ဒီ နံပါတ္ဆက္ေမးၾကည္႔ ေတာ႔  ရုံးကုိ ေလ်ာက္လႊာတင္ရင္ေတာ႔

ၾကာမယ္ သုံးေသာင္း ေက်ာ္ေလာက္ဘဲကုန္မယ္။

ကားေမာင္းတဲ႔သူနဲ႔ညွိျပး တစ္ရက္နွစ္ရက္အတြင္းမွာ ျပီးေအာင္လုပ္ေပး မယ္။

ကားတစ္ခါ စုပ္ ငါးေသာင္းခြဲ က်ေနာ္႔ ကိုလည္းမုန္႔ဘုိးၾကည္႔ေပး လုိ႔ေျပာပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ဘဲ ကားသမားကိုငါးေသာင္းနဲ႔ဆစ္ပါ ခင္ဗ်ားက ငါးေထာင္ယူလုိ႔ေျပာလုိက္

ေတာ႔ ေစ်း တည္႔သြားပါတယ္။

သူက လာျပီးလုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္တစ္ရက္ၾကဳိေျပာမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါနဲ႔ဘဲ မိလႅာစုပ္ဘုိ႔ကိစၥျပီး သြားတယ္ဆုိပါေတာ႔။

 

ညေနက်ဳပ္အလုပ္ျပန္ခါနီး ေတာ႔ “ခ်ဳပ္ၾကီး”ဆီကဖုန္းလာပါတယ္

အလုပ္ျပန္တဲ႔အခါ ဆားရုိးုရုိး  ငါးပိႆာေလာက္၀ယ္ခဲ႔ပါလို႔မွာတာပါ။

ဘာလုပ္ဘုိ႔မွာတယ္ဆုိတာမသိေပမယ္႔ သူ ၀ယ္ ဆုိရင္၀ယ္ေပးလုိက္ရုံပါဘဲ။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ႔

“ ဆားေတြက ဘာ လုပ္ ဘုိ႔ လဲ“

“ အိမ္သာထဲ ထည္႔ ဘုိ႔“

“ ညည္း အဲလုိ လုပ္ဘုိ႔ ဘယ္သူကေျပာ လဲ “

 

“ ေအာ္ ကိုယ္႔ လုိ ၾကဳံ ဘူး တဲ႔ သူ ကေ ျပာတာေပါ႔ “

ဒါနဲ႔ ဘဲ ဆားေတြကုိ အိ္မ္သာေၾကြခြက္ထဲ သိပ္ျပီးထည္႔ ပါတယ္။
အဲဒီညကေတာ႔ အျပင္ ထြက္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း

“အျပင္သုိ႔စြန္႔ ပယ္ ျခင္း” ကိစၥကိုျပီး ေအာင္လုပ္ထား ခဲ႔ ရပါတယ္။

မနက္မုိးလင္းေတာ႔ အိမ္သာက ျပန္ တက္ လုိ႔ ရသြား ပါတယ္။

အဲ ေတာ႔ မွ ေဆး ျမီးတုိေလးကလဲ စြမး္ သား ဆုိ ျပီး လက္ခံရ ျပန္ပါတယ္။

ေနာက္ရက္ ညေ နက် ေတာ႔ စည္ပင္ကလူ ဖုနး္ဆက္လာ ပါ တယ္။

နက္ျဖန္ မနက္ လာ လုပ္ေပးမယ္ တဲ႔။

သူေျပာတဲ႔ ေန႔ က ဥပုဒ္ေ န႔။

အဲ ဒီ ေန႔ မွာ ျပင္ဦးလြင္ က ကုန္ သည္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ သမီး မဂၤလာေဆာင္။

လာ မယ္ လုိ႔ ကေျပာ ထား ျပိး ျပီ။

ေနာက္ရက္ေရႊ႔ လုိ႔ မရ ဘူး လာ း ဆုိ ေတာ႔ မေသခ်ာ အာမ မခံ နုိ္င္တဲ႔။

ဒါေ တာင္ ၾကား ျဖတ္ လုပ္ ေပး ရတာ တဲ႔။

သူတုိ႔အဆင္ေျပာတဲ႔ေန႔ဘဲ လုပ္ေပးနုိင္မယ္လုိ႔ုိဆုိလာပါတယ္.။

ဒါနဲ႔ ဘဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔အားတဲ႔ ေန႔ သာ ဖုန္းဆက္လုိက္ပါေျပာလုိက္ရပါေတာ႔တယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ ေလး ငါး ရက္ သာၾကာ တယ္ေပၚမလာ။

 

ဆား ထည္႔ တယ္ ဆို တာကလဲ ႏွစ္ရက္ဘဲခံပါတယ္။

ျပီး တာ နဲ႔ အရင္ လုိ ျပန္ျဖစ္။

ေရ ေလာင္ းလ ဲ အိမ္သာခြက္ၾကီး က သာ ေရ ေတြ နဲ႔  ျပည္႔ လာ တယ္။

သူ တုိ႔ က မာန ၾကီး ၾကီး နဲ႔ ေအာက္ကုိ မဆငး္။

ေရ ေလာင္း ထည္႔ တုတ္ေတြနဲ႔ ထုိး မွ အိေျႏၵၾကီးစြာနဲ႔ တေရြ ႔ ေရြ႔  သက္ဆင္းေတာ္မူၾကပါတယ္။

 

အဲ လုိ ျဖစ္ လာ ေတာ႔ အေတာ္ကို ေန ရ ထုိင္ရ တာ ဆငး္ရဲပါတယ္။

အဲ လုိ႔ မျဖစ္ ခ်င္ ရင္ အစား မစား ဘဲ ေနဆုိ လုိ႔ကလဲ မျဖစ္နုိင္။

သိပ္စိတ္ေပါက္တဲ႔ အခါ ေတာ႔ ဟုိလူၾကီးေျပာ သလုိ  တစ္ ေန႔ ကို

တစ္နပ္ဘဲ စားျပီး  ၂ရက္မွာ တစ္ ခါ ပါ ရင္ ေကာင္းမလား ေတာင္ ေတြးမိပါတယ္။

သူေျပာသလုိ တစ္ရက္ကို တစ္နပ္ဘဲစားတယ္ ဆုိ ရင္

မိလႅာက်င္း အခု လုိ ခဏ ေလး နဲ႔ ျပည္႔မွာမဟုတ္ဘူး။

 

အခု ခ်ိန္မွာ ေတာ႔ သမၼတၾကီးရဲ႔ ႏြားနုိ႔ ေသာက္ပါ ဆုိ တာကုိ ေတာ႔

မ ေထာက္ခံရဲဘူူး။

ေတာ္ ၾကာနြားနုိ႔ေသာက္ျပီး မွ “ပန္းဇယား”ေတြျဖစ္လာရင္

အခက္ေတြ႔ မွာ စုိး ရ ျပန ္ပါတယ္။

သူမ်ားေျပာတုိင္းလုိက္လုပ္ လုိ႔ မျဖစ္ ဘူးေလ။

ကိုယ္႔၀မး္ နာ ကိုယ္သာသိ၊

ကိုယ္႔အရပ္ နဲ႔ ကိုယ္႔ဇာတ္ ညီေ အာင္ က နုိင္ မွ ကိုးဗ်။

 

ဒီလုိဟာမ်ဳးိ က သူ မ်ား အိမ္သြား ျပီး စြန္႔ ဘုိ႔ ဆုိ တာ ကလဲ အားနာ စရာ။

တရုပ္ျပည္ကလို  စုိက္ခင္းရွိတဲ႔ အိမ္ေတြ လုိ ဆုိရင္ေတာ႔ တစ္မ်ဳးိေပါ႔.။

အဲလုိ စိတ္ညစ္ ေနတုနး္ “ ခ်ဳပ္ ၾကီး“က ေျပာလာပါတယ္။

အိမ္သာကိုျမွင္႔လုိက္ရင္ ရ တယ္ တဲ႔။

ဟုတ္ရဲ႕လား လုိ႔ ေမးေတာ႔ ဟုိဘက္ တုိက္ခန္းကလူေတြ အဲလုိ႔လုပ္တာ

အဆင္ေျပ သြားတယ္လုိ႔ေျပာလာပါတယ္။

အဲဒါဆုိလဲလုပ္ၾကည္႔ တာေပါ႔လုိ႔ဘဲ ေျပာ လုိက္ ပါတယ္။

ဟုတ္တယ္ေလ က်ဳပ္ေခၚတဲ႔စည္ပင္က ကားလဲလာမွမလာတာ။

အဲဒါနဲ႔ ပန္းရံ ဆရာကိုလုိက္ရွာရ တာေပါ႔။

မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ကဆက္သြယ္ေပးလို႔ ပန္းရံ ရလာ ပါတယ္.။

ပန္းရံဆရာက နက္ျဖန္လာမယ္ဆုိေတာ႔ နည္းနည္းစိတ္ေအးပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔လဲပန္းရံ ဆရာက ခ်ိန္းတဲ႔ေန႔ မွာ မလာ။

အိမ္ကေတာ႔ ဆား ရုိးရုိး ထည္႔ လုိက္ေရ ေလာင္းလုိက္နဲ႔ဘဲ

စခန္းသြား ေနရ တာ က အဆင္ မေျပ႔ တေျပ။

ခ်ိန္းထားတာ ေနာက္ရက္မွ ပန္းရံဆရာအိမ္ေရာက္ေနတယ္ဆုိျပီး

ဖုနး္ဆက္လာပါတယ္။

ဒီကအလုပ္လက္စမျပတ္ေတာ႔ ခ်က္ ျခငး္ မသြားနုိင္။

က်ဳပ္လဲအိမ္ေရာက္ေရာ ပန္းရံဆရာက မေစာင္႔နုိင္လုိ႔ျပန္သြားျပီတဲ႔။

လုပ္မယ္ဆုိရင္ အိမ္သာေၾကြအုိးအသစ္၀ယ္ရမယ္

ဘိလပ္ေျမ ၂အိတ္ေလာက္၀ယ္ရ မယ္။

အုတ္နီခဲ လဲ ၀ယ္ ရ မယ္ ေျပာ ပါ သ တဲ႔။

အဲ ဒါ နဲ႔ ပန္းရံ ဆရာကို ဖုနး္ဆက္ လုိက္ေတာ႔ က်ဳပ္ တုိ႔ နဲ႔ သိပ္မေ၀းတဲ႔

နား မွာ အလုပ္၀င္ေနတယ္ဆုိတာနဲ႔

သူအလုပ္လုပ္ေနတ႔ဲအိမ္ကိုလုိက္ရေတာ႔ တာေပါ့။

အဲ႔အိမ္ေရာက္ေတာ႔ ပန္းရံ ဆရာနဲ႔ ေတြ႔ မွ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာေလးေျပာျပရ ပါေတာ႔ တယ္။

သူ နဲ႔ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ေျပာ ေတာ႔ မွ

“ဒါဆုိရင္ မလုပ္ နဲ႔ ပုိက္ဆံ အလကား ကုန္ တာ ဘဲ အဖတ္ တင္ မယ္”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

သူေျပာျပတာက တုိက္ခန္းေတြရဲ႕ မိလႅာကန္ ေတြက ေျခာက္ခန္းတြဲ ေပါငး္ထားတာ။

က်ဳပ္တုိ႔ ကေျမညီထပ္ျဖစ္ေနတယ္။

အေပၚထပ္က သုံးသမွ် ေအာက္ထပ္ မွာ လာ စု မွာ။

အဲ ေတာ႔ သူ ျမင္႔ ေပးနုိင္ရင္ လဲ ေျခာက္လက္မထက္ ပုိျမင္႔လုိ႔ မရ ဘူး။

ခဏေလးနဲ႔ ဘဲ ျပန ္ျပည္႔ သြားမယ္ လုိ႔ ေျပာ ပါတယ္။

က်ဳပ္က ေလာ ေလာ ဆယ္  အဆင္မေျပျဖစ္ေနတာ ကုိ ေျပာ ျပ ေတာ႔

သူက က်ေနာ္႔ ဆီက ကေလး တစ္ေယာက္ထဲ႔ ေပးလုိက္မယ္။

မုန္႔ဘုိးပဲဘုိး ေတာ႔ ၾကည္႔ ေပးလ ုိက္ေပါ႔။

“ေရႊေတာင္ၾကီး “တံ ဆိပ္ ေဆးပုလင္း ၀ယ္သြား။

ေနာက္၀ါးျခမး္ျပား တစ္ေခ်ာင္းပါရွာ ထားလို႔ ေျပာ ေတာ႔

သူခုိင္းတဲ႔အတုိင္းလုပ္ရ ေတာ႔ တာေပါ႔။

ည ေန ဘက္ အလုပ္ကေနအိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ႔ “ ခ်ဳပ္ၾကီး” ၾကည္႔ ရတာ နည္းနည္းစိတ္ခ်မ္းသာေနတဲ႔ပုံ။

ေကာင္ေလးက ေသေသခ်ာခ်ာက်က်နန လုပ္ေပးသြားတယ္။

အဲဒါနဲ႔ ေကာင္ေလးကို မုန္႔ ဘုိး ၁၅၀၀ေပးလုိက္တယ္။

သုံးျပီးရင္ ေရမ်ား ေလာင္းခ်။

ေရႊေတာင္ၾကီးကိုတစ္ပါတ္တစ္ခါ ထည႔္ေပးလုိ႔ မွာသြားတယ္။

ဒါဆုိရင္မပိတ္ေတာ႔ ဘူးလုိ႔  ဆုိပါသတဲ႔။

ဒါေပမယ္႔ က်ဳပ္စိတ္ထဲမွာ ဒါက ယာ ယီ ဆုိ တာ သိ ေန ေတာ႔

စည္ပင္ေခၚဘု႔ိ ဘဲ အား သန္ ပါ တယ္။

 

ေနာက္ေန႔ မနက္ေရာက္ေတာ႔ က်ဳပ္ တုိ႔ နဲ႔ ဆုိင ္တဲ႔ စည္ပင္ရုံးကိုလုိက္သြားတယ္။

မိလႅာစုပ္ခ်င္ တယ္ လုိ႔ ေျပာ ေတာ႔ ရ တယ္ ေဖာင္ျဖည္႔ ေပးပါလုိ႔ေျပာပါတယ္။

ေလးေလး တစ္ ကား ထဲ ဘဲ လား လုိ႔ ေမး ေတာ႔

က်ဳပ္လဲ ဒီတစ္ခါဘဲလုပ္ဘူးတာ

အဲ ေတာ႔ တစ္ ေခါက္ဘဲ အရင္စမ္းၾကည္႔မယ္ေျပာလုိက္ေတာ႔

သုံးေသာငး္တစ္ေထာင္ သြင္းရမယ္ေျပာ ပါတယ္။

က်ဳပ္လဲပုိက္ဆံ ထုတ္ေပးရင္ ဘယ္နွစ္ရက္ေလာက္ေနရင္လာလုပ္ေပးမလဲေမးေတာ႔

ေလးေလး အလြန္ဆုံးတစ္ပါတ္ဘဲ လုိ႔ေျပာရင္း က်ဳပ္အရင္က ေလ်ာက္လႊာတင္တဲ႔လူရဲ႕

ေဖာင္ကုိ ၾကည္႔ ေတာ႔ ေလးေလး ဒီ တစ္ေယာက္ဆုိ ငါးရက္နဲ႔ ျပီး သြား တာေျပာေတာ႔

နည္းနည္းေ တာ႔  စိတ္အပူေလ်ာ႔ သြား ပါတယ္။

ေနာက္ က်ဳပ္ျပန္ခါနီးမွ သူက လူ နာမယ္ နဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ေလးတစ္ခု ေပး ပါတယ္။

သူက စီ စဥ္ေပးတဲ႔သူ လုိ႔ဆုိပါတယ္။

သူ နဲ႔ ဆက္သြယ္ ျပီး ျမန္ ျမန္ေလး လုပ္ေပး ပါ လုိ႔ ေျပာ ၾကည္႔ ပါလုိ႔

ေျပာပါတယ္။

ဒါနဲ႔ဘဲ ေန႔ လည္ပုိင္း သူေျပာ တဲ႔ နံ ပါတ္ကုိ ဆက္ လုိက္ ပါတယ္။

“ဘာကိစၥလဲ”

“ က်ေနာ္ မိလႅာစုပ္ ဘုိ႔ ကိစၥပါ“

“ရုံးဆက္လုိက္ပါ “

“ရုံးက ဒီနံပါတ္ေပးလုိက္လုိ႔ပါ

××××××××××××××

××××××××××××××ד

ဘာမွ ျပန္ေျပာသံ မၾကားလုိ႔ ဖုနး္ကုိ ၾကည္႔ လုိက္ေတာ႔

က်ေနာ္ကသာေျပာ ေန တယ္ ဟုိဘက္ကလူက ဖုန္းခ်သြားျပီ။

နည္းနည္း ေတာ႔ စိ္တ္တုိသြားပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ေျပာ တာဆုံးေအာင္နားမေထာင္နုိင္ေလာက္ေအာင္

ဘဲ အလုပ္မ်ား ေနသလား ။

မအားဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ တစ္ဘက္လူ နားလည္ေအာင္ေျပာ

ျပသင္႔ ပါတယ္။

လမ္းခရီးမွာကားေမာင္းေနရင္ ဆုိင္ကယ္ေမာင္း ေနတယ္ဆုိရင္လဲ

ေနာက္မွ ျပန္ဆက္ပါ လုိ႔ ေျပာ သင္႔ တယ္ ထင္ ပါတယ္။

အဲ႔ဒီမွာက်ဳပ္လဲ စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္သြားပါတယ္။

ဒါနဲ႔က်ဳပ္လဲ ဖုနး္နံပါတ္တစ္ခုေကာက္နွိပ္လုိက္ပါတယ္။

“ဟယ္လုိ ..ေအာင္ေမာင္းပါဟ”

“ေျပာ ဘာလုပ္ေပးရ မလဲ”

“ ဒီလုိကြာ ငါ႔ အိမ္ မိလႅာစုပ္ခ်င္တယ္ ရုံးမွာ စာေတြဘာေတြလဲတင္ျပီး

ေငြ လဲ သြင္း ျပီး ျပီ  အဲ ဒါ“

“ျမန္ ခ်င္ တာ မ လား ရတယ္ ငါ ေျပာ ေပး ထားလုိက္မယ္“

 

ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာေ တာ႔

“ဦးေအာင္ေမာင္းလား ခင္ဗ်”တဲ႔

ၾကည္႔လုိက္ေတာ႔ အေစာ က စကား နား မ ေထာင္ဘဲဖုံးခ်သြားတဲ႔လူ။

နက္ျဖန္ မ နက္ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႔လာခဲ႔ ပါမယ္ တဲ႔။

အမယ္………ယဥ္ေက်း ေန လုိက္ တာ မ်ား အေစာ က

“ဘာကိစၥလဲ” လုိ႔ ေမး တဲ႔ ေလသံ နဲ႔မ်ား တစ္ျခား စီ။

ထားေတာ႔ ။

ၾကြက္ေသဘုိ႔လုိရင္း။

ဘယ္ခ်ိန္လာမလဲဆုိ ေတာ႔ မ နက္ ပုိင္း လာ ခဲ႔ ပါမယ္။

ဖုနး္ဆက္လုိက္ပါမယ္ လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။

ဒါနဲ႔ ဘဲ အိမ္ေရာက္ ေတာ႔ “ခ်ဳပ္ၾကီး ” ကိုအက်ုိးအေၾကာင္းေျပာျပ ထား ပါတယ္။

သူ လဲ အေတာ္ ၀မ္း သာ ပါ တယ္။

က်ဳပ္က အျပင္မွာေနတဲ႔သူဆုိေတာ႔ “စြန္႔ပစျ္ခင္း”ကိစၥကို

အဆင္ေျပေပမယ္႔ အိမ္မွာဘဲ ေနတဲ႔ သူအဘုိ႔ကေတာ႔

ကုိယ္အိမ္သာသြားခ်င္တယ္ဆုိမွ ပိတ္သြားရင္ဒုကၡဘဲလုိ႔

ေတြ႔းရင္းစိတ္ဆင္းရဲေနမွာအမွန္ပါဘဲ။

တကယ္ေတာ႔ ေရႊ ေတာင္ၾကိးလဲမကယ္ နုိ္င္။

ဆား ရုိးရုိး လဲ မကယ္ နုိင္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကိုယ္လဲ ဘာမွ လုပ္နုိင္တဲ႔ကိစၥမဟုတ္ေတာ႔

မီးစဥ္ၾကည္႔ ကရတာေပါ့။

 

*********************************************

 

ေနာက္ေန႔ မနက္ က်ဳပ္တုိ႔ အျပင္ထြက္မုန္႔စားေနတုနး္ဖုနး္၀င္လာပါတယ္။

“စည္ပင္ကပါ ဆရာၾကီးတုိ႔ တုိက္ခန္းကိုေရာက္ေနျပိ” ဆုိတာနဲ႔

မုန္႔ ကမန္း ကတန္းစားျပီး အိမ္ျပန္လာခဲ႔ရပါတယ္။

က်ဳပ္အိမ္ေရာက္ေတာ႔ တုိက္ခန္းနံေဘးမွာစည္ပင္ကားၾကီးလဲရပ္ထားပါတယ္။

စည္ပင္၀တ္စုံနဲ႔ လူ က က်ေနာ္႔ ဆီက ေငြသြင္းေၾကာငး္လက္မွတ္ေတာင္းၾကည္႔ပါတယ္။

ေျပာတာဆုိ တာယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းပါဘဲ။

သူက မိလႅာကန္က ဘယ္နားမွာလဲ လုိ႔ ေမးပါေတာ႔။

က်ဳပ္လဲမေျဖနုိင္။

အဲဒါနဲ႔ အိမ္ေနာက္ဖက္ေခၚ ျပီး ျပဴ တင္းေ ပါက္ဖြင္႔ လုိက္ေတာ႔ အနံ႔ဆုိးေတြက

ေထာင္းကန ဲ။

အမူိက္ေတြေရဆုိးေတြနဲ႔ျပည္႔ေနတဲ႔ေနာက္ေဖးကုိၾကည္႔ ျပီး

“ဒါဆုိ မိလႅာကန္ရွာလုိ႔ မလြယ္ ဘူး”လုိ႔ေျပာပါတယ္။”

ေနာက္ “မိလႅာကန္ေနရာက က်ေနာ္ တုိ႔ လဲ မသိ ၊

အခနး္က ဘယ္ႏွစ္ခန္းတြဲထားလဲမသိဘူး”လုိ႔ေျပာပါတယ္။

“ မင္းတုိ႔ေတာင္မသိ မွ က်ုပ္တုိ႔က ဘယ္သိ မ လဲကြာ“လုိ႔ေျပာလုိက္ပါတယ္။

“ ရုံးမွာေရာ တုိက္ခန္းေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ႔ ေျမပုံ မရွိဘူးလား“လုုိ႔

က်ဳပ္ကေမးေတာ႔ ေကာင္ေလး က ေခါငး္ရမး္ျပပါတယ္။

ေနာက္ေကာင္ေလး က ျပဴ တင္းေပါက္ကိုေက်ာ္ျပီးအျပင္ကုိထြက္

တုတ္တစ္ေခ်ာင္းေတာင္းျပီး  အမူိက္ပုံထဲကုိေထာက္ၾကည္႔ပါတယ္။

“အေငြ႔ ထြက္ပုိက္ေခါငး္ရွာ တာ အဲ တာေ တြ႔ရင္ရုိက္ခ်ဳိးျပိးစုပ္မယ္ေလ”

လုိ႔ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ္ထုထည္ၾကီးမားလြန္းတဲ႔အမူုိက္ေတြၾကားထဲမွာ ပုိက္ေခါင္းကုိ သူရွုာလုိ႔မေတြ႔။

ေနာက္မွ သူက

“ မိလႅာကန္ေတြ႔ ရင္ေတာ႔မွ စုပ္လုိ႔ မရ ေလာက္ဘူး။

ဖြင္႔လုိက္တာနဲ႔ ေရ ေတြ၀င္လာမွာ။

ဒီအမူိက္ေတြ ေရ ေတြ ရွင္းျပီးမွ မိလႅာစုပ္လုိ႔ရမယ္” လုိ႔ ေျပာေတာ႔

အေတာေလးကိုစိတ္ဓါတ္က်သြားပါတယ္။

ေနာက္သူက ဆက္ေျပာတာက မိလႅာကန္ရွာေတြရင္ေတာင္မွ

တစ္ကားထဲ နဲ႔ မျပီးေလာက္ဘူး တုိက္ခန္း သုံးခန္းကို တစ္ကန္လုပ္ထားတာ

ျဖစ္ဘုိ႔မ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာ သြား ပါတယ္.။

“ဒီအမူိက္ေတြကုိ ရွင္း ဘုိ စည္ပင္သာယာကိုဘယ္လုိေျပာရမလဲ”လုိ႔က်ဳပ္က

ဆက္ေမးေတာ႔

“တုိက္ခန္းအမူိက္ရွင္းခ်င္ ရင္ ရုံးကုိစာသြားတင္ရတယ္။

သူတုိ႔ကရက္ခ်ိန္းေပးမယ္။

လူ လႊတ္ေပးမယ္။

ဒါေပမယ္႔အမူိက္သယ္ဘုိ႔ ကေတာ႔ကိုယ္႔ ဘာသာ ကုိယ္စီစဥ္ရမွာ” လုိ့

ေျပာတာကို ၾကားလုိက္ေတာ႔ရင္ဆုိ႔သြားပါတယ္။

စည္ပင္သာယာ ကုိ အမူိက္သိမ္းေပးဘုိ႔ ေခၚ တာ ထြက္လာတဲ႔အမူိ္က္ကုိ

ကိုယ္႔ကားနဲ႔ကုိယ္သယ္ ရ မယ္ ဆုိ ေတာ႔

ဘာေျပာရမွန္းေတာင္မသိေလာက္ေအာင္ပါဘဲ။

သူုတုိ႔ကလဲ မိလႅာစုပ္ဘုိ႔ အဆင္မေျပေတာ႔ျပန္သြားၾကပါတယ္။

အမူိက္သိမး္ျပီးလုိ႔ မိလႅာကန္ကိုျမင္ရျပီဆုိရင္လွမး္ေခၚပါလုိ႔

မွာသြားပါတယ္။

 

 

က်ဳပ္လဲ စည္ပင္သာယာကုိ သြာျပီး တုိက္ခန္းအမူိက္သိမ္းဘုိ႔ေျပာတာထက္စာရင္

ရပ္ကြက္ရုံးကုိ ေျပာ တာ က ပုိအဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ေတြးမိပါတယ္။

အမူိက္ေတြ ေတာင္ပုံရာပုံျဖစ္ေနတာကုိလူၾကီးေတြမ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ေနတာကုိး။

အမူိက္သိမး္ျပီးမွဘဲ မိလႅာစုပ္တဲ႔ကိစၥ ကို ဆက္လုပ္နုိ္င္မယ္ေလ။

ညအလုပ္ကျပန္လာေတာ႔ က်ဳပ္လဲရပ္ကြက္ရုံးကိုသြားလုိက္ပါတယ္။

က်ဳပ္နဲ႔မ်က္မွန္းတန္းမိေနတဲ႔ရပ္ကြက္လူၾကီးအဖႊဲ႔၀င္ကို တုိက္ခနး္ၾကားက

အမူိက္ေတြသိမ္းေပးဘုိ႔ ေျပာရတာေပါ႔။

အိမ္ကမိလႅာကန္ျပည္႔လုိ႔စုပ္ခ်င္တာ လည္းထည္႔ေျပာပါတယ္။

သူက ဦးရွမ္းကုိ    တုိက္ခန္းေနာက္ေဖးရွင္းဘုိ႔

ေျပာထားတယ္ လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

တစ္ရက္လာနုိး တစ္ရက္လာ နုိ္းနဲ႔ ေစာင္႔လုိက္တာ တစ္ပါတ္ၾကာတဲ႔အထိေပါၚမလာ။

ဟုိးတစ္ရက္က ရပ္ကြက္က လူ ၾကီးနဲ႔ေတြ႔ ေတာ႔ အမူိက္သိမး္ဘုိ႔ကိစၥ

ေမးၾကည္႔ ေတာ႔ လုပ္ မွာ ပါဘဲ ေျပာ ပါ တယ္။

အခုထက္ထိ ေပၚမလာ။

ဒီေတာ႔လဲ နက္ျဖန္ စည္ပင္ရုံးကို က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္သြားျပီး

အမူိက္ရွင္းဘို႔ကိစၥ ကို သြား ျပီ း စာတင္ရေတာ႔မွာပါဘဲ။

 

 

က်ဳပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ခက္ ေတာ႔ ခက္ ပါတယ္။

ေျပာလုိက္ၾက တဲ႔လြပ္လပ္ခြင္႔ လြပ္လပ္ခြင္႔။

ဒီလြပ္လပ္ခြင္႔ ဆုိတဲ႔ စာလုံးေနာက္ကြယ္မွာ

“သူတစ္ပါး ကို မထိ ခုိက္ေစ ရ “ ဆုိတာ က ကပ္ ပါ ေနတယ္ဆုိတာကုိ

မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတယ္။

လမ္ေဒါင္႔မွာအမူိုက္ပစ္ဘုိ႔ ေနရာ ရွိ တယ္။

ဒါေပမယ႔္အေပၚထပ္ေနသူေတြကေအာက္ဆင္းမပစ္ဘူး။

အလြယ္တကူဘဲ အိမ္ေနာက္ေဘးမွာ ပစ္ခ်လုိက္တယ္။

ကိုယ္အိမ္က အမူိက္ကုိ ကုိယ္ပစ္ခ်င္သလုိပစ္ တယ္။

 

ဒီလုိစည္းမဲ႔ ကမ္း မဲ့အ မူိက္ ပစ္တဲ႔သူကုိ ရပ္ကြက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလဲ

တားဆီးရမယ္  အျပစ္ေပးမယ္ အေရးယူ မယ္ ဆုိ တာမရွိ။

သူတုိ႔ကိုေျပာလုိက္ရင္

“အမူိက္ပစ္တဲ႔သူေတြရင္ လာ ေျပာ ပါ အေရးယူ ပါ မယ္”လုိ႔ေတာ႔

ဆုိ ပါ တယ္။

ဘယ္သူ က ဘယ္ အခ်ိန္မွာ အမူိက္ပစ္ မယ္ ဆုိ တာကုိ ဘယ္သူကေစာင္႔

ၾကည္႔ ေနနုိင္ပါမလဲေနာ္။

 

စည္ပင္သာယာ က လူ ေတြကလဲ ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ

အျမဲ ေရာက္ေနတယ္။

အိမ္ခြန္ ေျမခြန္ သန္႔ွရွင္းေရးခြန္ ေကာက္ဘုိ႔ေရာက္တယ္။

စည္ပင္မွာေ ဆာက္မိန္႔ မေတာင္းဘဲ အိမ္ေတြျပင္ေနလား ေဆာက္ေနသလားဆုိတာ

လုိက္ၾကည္႔ဘုိ႔ ေရာက္တယ္။

ဒါေလာက္ဥဒဟုိ  ေရာက္ေနၾကတာေတာင္မွ

ဒီေလာက္ပုပ္ေစာ္ နံ ေဟာင္ ေန ျမင္မေကာငး္ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ႔ အမူိက္ပုံေတြကုိ

ေတာ႔ မျမင္ၾက ဘူးလား

ဒီလုိျမင္မေကာင္းရူ႔ မေကာင္းျဖစ္ေနတာေတာင္မွ အမူိက္လာသိမး္ပါလုိ႔

ရုံးကုိ စာ တင္ မွ ဘဲ လာသိမး္ မွာ လား လုိ႔ က်ဳပ္ကေမး စမ္းခ်င္လွ ပါတယ္။

 

စည္ပင္သာယာ ဆုိတဲ႔နာမယ္ေလးကေတာ႔ လွ ပါတယ္။

အဲဒီနာမယ္ေလးနဲ႔လုိက္ဖက္ေအာင္ ရပ္ကြက္ျမဳိ႔ရြာသန္႔ရွင္းေရးကို ဦးစား ေပး

လုပ္ေဆာင္သင္႔တယ္လုိ႔ ထင္မိပါတယ္။

သန္႔ရွင္းေရးခြန္ေကာက္တယ္။

မျဖစ္မေနေကာက္တယ္။

အမူိက္သိမး္တယ္ဆုိတဲ႔ကိစၥ ကိုေတာ႔ ဘာလုိ႔မျဖစ္မေန မသိမး္ရတာလဲလုိ႔

ေမးခ်င္လွပါတယ္။

 

အဲေတာ႔လဲအေၾကာင္းျပ ၾက ပါမယ္။

၀န္ထမ္းအင္အားမလုံေလာက္ဘူးတုိ႔

လူတုိင္းက စည္းမဲ႔ ကမ္း မဲ႔ ပစ္ ေန ေတာ႔လုပ္လုိ႔ မနုိ္င္ဘူးလုိ႔ေျပာပါလိမ္႔မယ.္။

က်ဴပ္မနက္တုိင္းကန္ပါတ္လမး္မွာလမး္ေလ်ာက္ပါတယ္။

မနက္တုိင္း မနက္တုိင္း  တက္သိမး္အင္း

ကန္ပါတ္လမ္းမွာစည္ပင္၀န္ထမး္ေတြသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ အဲဒီလုိေန႔ တုိင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနတဲ႔ေနရာနဲ႔ဘာမွ မေ၀းတဲ႔

တုိက္ခန္းေတြကိုေတာ႔ တစ္ပါတ္တစ္ခါေတာင္အမူိက္မွန္မွန္မသိမး္။

အရင္ကဒီတုိက္ခန္းေတြအတြက္အမူိက္ပုံး သံကန္တစ္လုံးလာခ်ထားပါတယ္။

တစ္လတစ္ခါေတာင္အမူိက္လာမသိမး္ေတာ႔အဲဒီသံကန္ကလဲ သံေခ်းတက္ျပီးေဆြး

သြားပါတယ္။

အဲ႔ ဒီေနာက္မွာ အမိူက္ပစ္စရာထားမေပးေတာ႔ ဒီအတုိင္းဘဲအမူိက္ေတြပုံရပါတယ္။

အဲလုိပုံထားေတာ႔ အမူိက္ေကာက္တဲ႔လူက လာ ဖြ လုိက္၊

ေခြးေတြက ၀င္ ဖြလုိက္

၀က္ေတြက၀င္ဆြလုိက္ဆုိေတာ႔အမူိက္ေတြကလမး္မေပၚျမင္မေကာင္းေအာင္

ျပန္႔က်ဲလုိ႔ေနပါ တယ္။

အျမင္မေတာ္သူက ၀င္ျပီးအမူိက္ေတြလွည္းပါတယ္။

စည္ပင္က လူ ကေတာ႔ လာ သိမး္ တယ္ဆုိတာမရွိသေလာက္။

အဲဒါနဲ႔ပဲ အနီးအနားေန သူ ေတြပုိက္ဆံလုိက္ေကာက္ ျပီးအမူိက္ကန္ေလး

တစ္ခုကိုအုတ္စီျပီးတည္လုိက္ၾကပါတယ္။

အဲလုိအုတ္ကန္ေလးသပ္သပ္ရပ္ျဖစ္သြားေပမယ္႔ စည္းကမး္ မရွိသူေတြကေတာ႔

အမူိက္ေတြကို ကန္ထဲေရာက္ေအာင္မထည္႔ ေတာ႔ လမး္ေပၚမွာအမူိက္ေတြေရာက္ေနတုံးပါဘဲ။

စည္ပင္သာယာကလဲ အမူိက္ကို မွန္ မွန္ မသိ မ္းေတာ႔ ျမင္ မေကာင္းေအာင္ပါဘဲ။

 

အင္း ေတာင္စဥ္ေရမရသာေ လ်ာက္ေတြးေနမိ တယ္ က်ဴပ္အိမ္က

“ ေရႊအုိေရာင္ ဒုကၡ”ကလဲျပီးဆုံးဘုိ႔ဆုိတာ ေ၀လာေ၀း ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မွလုပ္ငန္းစနုိင္မယ္မသိဘူး။

အဲ ေတာ႔ ဒီကိစၥ မျပီး မခ်ငး္ အေန အထုိင္ဆင္ျခင္ရပါတယ္။

အိမ္ျပန္ေရာက္ျပီဆုိရင္ ထမင္းကို တစ္ နပ္ဘဲ စားပါတယ္။

တစ္နပ္ဆုိတာေတာင္မွ ဗုိက္မဆာရုံေလး ဘဲစားတာပါ။

တနင္႔ တပုိး မစားရဲသလုိ ႏြားႏုိ႔လဲ မေသာက္ရဲပါဘူး။

၀မ္းႏူးစာမစားဘူး၊

အျပင္မွာရွိေနတုန္း သတိထား စြန္႔ပယ္ျခင္းကိစၥေတြကို ျပီးေအာင္ရွင္းခဲ႔ တယ္။

စား သတိ သြား သတိ ဆုိ တဲ႔ စကား ကို အခု မွ သေဘာေပါက္ ေပါက္လာ တယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ႔ ေရႊ ေတာင္ၾကိးတလွည္႔  ဆားရုိး ရုးိ တလွည္႔ မွန္ မွန္ ေလး

ထဲ႔ ေပး ေနရ တာ ေပါ႔။

 

ကဲ ေျပာ ေနၾကာတယ္ စည္ပင္ရုံးသြားျပီး အမူို္က္သိမး္ေပးဘို႔စာသြားတင္လုိက္ပါအုံးမယ္။

ဒါမွ ေရႊ အုိေရာင္ ဒုကၡမ်ားကို အဆုးံ သတ္နုိ္င္ေအာင္လုိ႔ပါ။

 

 

ကိုေပါ္္က္လက္ေဆာင္ အေတြး ပါး ပါး ေလး

15-6-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF