အမည္မရွိ/မသိ လူမ်ိဳးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္

ကမၻာ့လူဦးေရသန္း ၃၆၀ေက်ာ္အသံုးျပဳေန၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၇ႏိုင္ငံတြင္တရား၀င္သံုးဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္စာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအေရအတြက္က်ယ္ျပန္႔စြာသံုးစြဲမႈအရလိုက္လွ်င္ ဒုတိယ ျပင္သစ္စာႏွင့္၊ တတိယ အာရဘစ္ တို႔ျဖစ္၏။
အဂၤလိပ္စာတြင္  ျမန္မာတို႔သည္သာ (ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၅ႏိုင္ငံထဲတြင္) ႏိုင္ငံ=Myanmar လူမ်ိဳး=Myanmar ဟုတူလွ်က္ရွိေနေလသည္။

Miean-Burman-Myanmar

ႏိုင္ငံျခားသားတို႔၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာတို႔၏ မူလအမည္သည္ မာကိုပိုလို၏ခရီးသြားစာအုပ္ (ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၃၀၀ခန္႔ )ခန္႔တြင္ Capters LI-LIV of Book II ၌ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာျပည္ကို Mien ဟုေခၚကာ ထိုေခတ္ပုဂံမင္းေနျပည္ေတာ္ကို Amienဟုသံုးႏႈန္းထားသည္။ Tibeto-Burman ဘာသာစကားႏြယ္ေျပာေသာ လူမ်ိဳးၾကီးတစုကို Burman ဟုေခၚပါသည္။
အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာတို႔ကို Burman (1814 ခုထုတ္ F. CAREY ၏ Grammar of the Burman Language  ရႈ ႔)ဟုေခၚၾကေသာ္လည္း ၁၈၂၄ ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ျဖစ္၍ စစ္ႏိုင္ေသာအခါ Burmese ဟုသိသာစြာေျပာင္းလဲသံုးလာၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။( 1849 ခုထုတ္ A. JUDSON ၏ အဘိဓာန္ ရႈ ့) ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ကိုလိုနီျပဳျပီးေသာအခ်ိန္တြင္ကား အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ ညား၍ရၾကေသာ ဥေရာပေသြးပါသူမ်ားကိုမူ Anglo-Burman ဟုတြင္က်ယ္ျပန္႔စြာသံုးၾကျပန္သည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေတာ့ ျမန္မာဟူသည္ ပုဂံေခတ္ကတည္းက ေက်ာက္စာ မင္စာမ်ားတြင္သံုးေနၾကသည္ျဖစ္ကာ ဗမာဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကိုမူ သခင္ဘေသာင္းမွ “တို႔ဗမာအစည္းအရံုး” စတည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္မွစတင္သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။။

-ese ႏွင့္ Myanmar

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ/လူမ်ိဳးမ်ားကို အဂၤလိပ္အမည္ေပးရာတြင္ အဂၤလိပ္(လက္တင္)မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိကာ suffixes တြင္ -ian / -ean / -an ျဖင့္တိုင္းျပည္/လူမ်ိဳးအမည္ေပးစနစ္အမ်ားဆံုးရွိသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာထိုထိုအဆံုးသတ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား(ေပၚတူဂီမွလြဲ၍) ႏွင့္ အေမရိကအပါအ၀င္ အဂၤလိပ္ယဥ္ေက်းမႈ လက္တင္စာေပလႊမ္းမိုးျပီးႏိုင္ငံအမ်ားစုျဖစ္ေနျခင္းေပတည္း။
သို႔ျဖစ္၍ လက္တင္ဘာသာစကားအရေကာက္လိုက္လွ်င္ ေရွးလက္တင္ဘာသာစကားအသံုး၌ ဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ားကသာ သူတို႔၏အမည္ေနာက္ -ian / -ean / -an  တြင္တြဲတပ္၍သံုးေလ့ရွိၾကသည္။ ၾကီးျမတ္သည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔..။

-ian or -an, from Latin, –ianus, meaning “native of”, “relating to”, or “belonging to”

suffixes အုပ္စုၾကီး ၈ခုရွိေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔ႏွင္ဆိုင္ေသာ -ese (from Latin -ēnsis) ကိုေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။
Longman Dictionary of Contemporary English, 1978 တြင္ -ese suffix ကိုဤသို႔ဖြင့္ဆိုပါသည္။

“-ese”: suffix, 1. (the people or language) belonging to (a country); 2. (usually derogatory) literature written in the (stated) style. Examples: Johnsonese; journalese.
-ese, from the Latin, -ensis, meaning “originating in”

ျမန္မာတြင္လူမ်ိဳးႏွင့္တိုင္းျပည္အမည္ အဂၤလိပ္လိုေရးပါလွ်င္တူတူျဖစ္ေနသည္ကို Burman? Burmese? Myanmarian? Myanmese?Myanmarese? စသျဖင့္ သူတပါးအမည္ေပးသည္ကို မေစာင့္မူပဲ မိမိတို႔ၾကမၼာမိမိတို႔တာ၀န္ယူ ေရြးသင့္ခ်ိန္ေရာက္ျပီထင္ပါသည္။

Burma/Myanmar

Burmaႏွင့္ Myanmar သည္ ၂၁ရာစု၀င္ေခတ္တြင္ ၁၉၈၈အေရးေတာ္ပံုသားမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္အစိုးရတို႔ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမဟာဗ်ဴဟာတိုက္ပြဲ အခင္းအက်င္းဟုပင္တင္စား၍ရမည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ US အပါအ၀င္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကမူ Burma ေလာ Myanmar ေလာတိတိက်က် မူမခ်ရေသးသည္ကိုေတြ႔ရျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္လည္း တိက်ျပတ္သားမႈမရွိေသးေပ။ အေမရိကသမၼတအိုဘားမားကိုယ္တိုင္ပင္ အေျခအေနၾကည့္၍အဆင္ေျပသလိုသံုးစြဲေနရသည္ကိုသတိျပဳမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ Myanmar အသံုးဖက္သို႔ကား သိသာစြာကဲသြားျပီျမင္ရ၏။

ကုလား

ျမန္မာတို႔ဆြဲယူ ေမြးစားအသံုးမ်ားေသာ ပါဠိစာတြင္ ကုလကုိ”အမ်ိဳး”ဟုဆိုသည္။ ကုလား( Kālá)ဟူေသာအေခၚအေ၀ၚသည္အိႏိၵယဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊အူရဒူ၊ဘဂၤလီစသည့္ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ “အမဲေရာင္”ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာသန္းထြန္းကမူ ကူးလာသူ(ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတပါးမွ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူ)မွကုလားျဖစ္သည္ဆိုပါသည္။
မာကိုပိုလို၏စာအုပ္တြင္ေတာ့  ပုဂံမင္းဆက္မွ ကုလားက်မင္း(နရသူမင္း)အား“King slain by the Hindus.” ဟုရွင္းလင္းျပထားေလရာ ကုလားသည္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနျပန္ေလသည္။ တကယ္လည္း ပုဂံေခတ္ကတည္းက ပုဂံတြင္ဟိႏၵဴသာသာနာလႊမ္းမိုးေန၍ထုိေခတ္ကထဲက၊ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားကို ကုလားဟုေခၚေ၀ၚသံုးစြဲခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားမ်ားပင္ရွိသည္။
သို႔ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္ရွိ အစၥလမ္သာသနာကိုးကြယ္သူ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ကုလားဟုေခၚျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္ဟန္ရွိသည္။ အစၥလမ္သာသနာကိုးကြယ္သူကို ဟိႏၵဴသာသနာကိုးကြယ္သူဟု အမည္ေပးလိုက္သည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ အိႏၵိယျပည္တြင္ မဟတၱမ ဂႏၵီ၊ေနရူး၊ မိုဟာမက္အလီဂ်င္းနားလက္ထက္၌  ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးႏွင့္မြတ္ဆလင္တို႔၏အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္လွ်က္ ပါကစၥတန္ႏွင့္အိႏိၵယျပည္ဟူ၍ကြဲထြက္သြားေလာက္ေအာင္ ပဋိပကၡရွိဖူးျခင္းေၾကာင့္ေပတည္း။
အမွန္ကေတာ့ ကုလားဟုေခၚျခင္းကို ကာယကံရွင္ကမၾကိဳက္ပါလွ်င္မေခၚၾကယံုသာရွိပါသည္။

တရုတ္

တရုတ္ဘယ္ကစသည္မသိရေသာ္ျငား ယခုChinaျပည္ကိုမူ ေရွးျမန္မာတို႔အစဥ္အဆက္ စိနရ႒၊ စိန၊ စိန္႔တိုင္းျပည္၊ ဂႏၶလရာဇ္ စသျဖင့္သာေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္အေခၚအေ၀ၚတြင္လည္း Sino, China ျဖစ္ေပရာမ်ားစြာနီးစပ္မွန္ကန္ပါသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကမူ  ယူနန္ျပည္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္Turks လူမ်ိဳးမ်ားအား Tayoke တရုတ္ဟုေခၚျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းရွင္းျပဖူးသည္။
သူပုန္ သူကန္ ၊တရုတ္ တရက္ ဆုိေသာ ေပါရာဏစကားရွိေပရာ ပုန္ကန္ထၾကြသူကိုေခၚျခင္းဟုလည္းယူဆႏိုင္သည္။  တရုတ္ေျပးမင္း(နရသီဟပေတ့မင္း ေအဒီ၁၂၈၇ခုႏွစ္) သည္လည္း ေျမာက္ဖက္မွ၀င္ေရာက္စစ္ခင္းလာေသာ ကူဗလိုင္ခန္၏ မြန္ဂိုစစ္တပ္မ်ားအား စစ္ရံႈးလွ်က္စစ္ေျပးရေသာမင္းကိုေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္၏။ မြန္ဂိုတို႔သည္ စိန္႔တိုင္းသားမ်ားကား မဟုတ္။ သို႔ဆိုရေသာ္ ယခုအသံုးအႏႈန္းမ်ားအရ China ျပည္တြင္ေနသူ ႏိုင္ငံသားလူမ်ိဳး Chinese မ်ားအား တရုတ္ျပည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားဟုေခၚတြင္လွ်က္မွျမန္မာျပည္တြင္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ရာခ်ီကတည္းက အေျခခ်ေနၾကသူ အသားျဖဴသူ၊ စိနဇာတိႏြယ္သူ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္မ်ိဳးဆက္ ၂-၅-၁၀ဆက္ ဇာတိႏြယ္သူမ်ားအား တရုတ္မ်ားဟုေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနၾကထားျပန္ရာ အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနသူမ်ားက ေနာက္ေရာက္လာသူမ်ားအား အမုန္းတရားထား။ ခြဲျခားေနျခင္းေလာဟုစိစစ္ရန္ရွိသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ေပါက္မ်ားအား တရုတ္ဟုေခၚလွ်င္ စိန္႔တိုင္းသားမ်ားအား တရုတ္ဟု ေခၚရန္အေၾကာင္းကားမရွိ။

ဘဂၤလီ

မာကိုပိုလို၏မွတ္တမ္းတြင္ ပုဂံရွိျမန္မာမင္းအား ဘဂၤလားမင္း(King of Mien and Bangala )ဟုသံုးစြဲထားသည္ကို အေစာဆံုးေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါစာပုိဒ္ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ျမန္မာမင္းတို႔သည္ ကုလားမင္းသမီးမ်ားကိုယူေလ့ရွိ၍ ဘဂၤလားမင္းအျဖစ္ဘြဲ႔ခံၾကသည္ဟုေကာက္ခ်က္ဆြဲထားပါသည္။ သို႔ဆိုရေသာ္ အာသံ၊ ဘဂၤလားျပည္၊ မဏိပူရ၊ စစ္တေကာင္းနယ္တို႔သည္ ျမန္မာပိုင္အျဖစ္ ႏွစ္ရာခ်ီရွိခဲ့ဖူးသည့္သေဘာျဖစ္ေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ” ႏိုင္ငံသားဟူသည္” ၁၈၂၄ ခုနွစ္ အဂၤလိပ္ၿမန္မာ ပထမစစ္ပြဲမတိုင္မွီကာလကစျပီးျမန္မာ့နယ္နမိတ္အတြင္းတြင္ ပင္ရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္အျမဲေနထိုင္သူမ်ားဟုဆိုထားသျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာ့နယ္ထဲေမြးဖြားသူဘဂၤလီတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တန္း၍အသိအမွတ္ျပဳၾကရန္သာရွိသည္။

ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ဘုရင့္ေနာင္မင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္တြင္းသို႔ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၅၉၉ကတည္းက ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနၾကသူ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပဖူးသည္။ တကယ္ေတာ့ ရခိုင္၊ဗမာ၊ မြန္၂သိန္းေက်ာ္ေနထိုင္ေနေသာ စစ္တေကာင္းနယ္သည္ ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ရံႈးျပီးေနာက္ အဂၤလိပ္ကလြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူျပန္မေပး၊ အိႏၵိယျပည္ဖက္ အပ္လိုက္ေသာနယ္မ်ားအနက္တခုသာတည္း။

ရုိဟင္ဂ်ာ

လက္ရွိေခတ္တြင္ျမန္မာတို႔၏စိတ္ကို အထိခိုက္အလႈပ္ရွားဆံုးျဖစ္ေစသည့္ လူမ်ိဳးအမည္တခုျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ပင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ ထုတ္ေဖၚျငင္းဆိုသည္အထိျဖစ္ေနရေသာ အဆိုပါ လူမ်ိဳးအမည္၏ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သည္တို႔ရွိသနည္း။
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ရွိသေလာ။ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈတို႔ပါသေလာ၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင္ဆိုင္သေလာ၊ အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေစသေလာ။
ဒီမိုကေရစီစနစ္အရေကာက္ပါမူ လူအမ်ားစုက မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးအမည္ကိုလည္းေကာင္း မိမိအမည္ကိုလည္းေကာင္း စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ ထိုအမည္သည္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနပါက ျပည္ေထာင္စုသားအမ်ားစု၏ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီရမည္။

အေမရိက/အေမရိကန္

အမည္သညာ ေပးၾကရာတြင္ ျမန္မာတို႔အားနည္းၾကသည္ကို သိသာေစပါသည္။ United State of America ဆိုထားပါလွ်က္မွ ျမန္မာတို႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟုေခၚသည္။ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ American ဟူသည္ ျမန္မာကသီးသန္႔ေခၚေပးလိုက္ေသာအမည္နာမဟုတ္ ၊ အေမရိကျပည္၏ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုေခၚေသာ အသံထြက္/အဓိပၸါယ္ရွိျပီး အသံုးအႏႈန္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။
ထိုင္းကို ယိုးဒယား၊ အဂၤလိပ္ကို ကုလားျဖဴ၊၊ အဂၤလန္ကို ဘိလပ္ဟူ၍ မိမိကိုယ္ပိုင္စကားအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ေခၚေ၀ၚျခင္းတြင္ျပႆနာမရွိႏိုင္ေသာ္ျငား အေမရိက၊ အေမရိကန္ကဲ့သို႔အဂၤလိပ္အသံထြက္စာ/စကားလံုးတူ ရွိေနျမဲကုိ မိမိဘာသာစကားသို႔သြတ္သြင္းေမြးစား၍ အဓိပၸါယ္လြဲမွားသံုးစြဲျခင္းသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာသံုးစြဲမႈဟုဆိုရမည္။ အေမရိကန္သည္တိုင္းျပည္/ေနရာ/ေဒသအမည္မဟုတ္။ ေရွးကာလ ျမန္မာဘိုးဘြားမ်ားက အေမရိကားသြားလွ်င္လည္း အေမရိကားသြားမည္ဟုသာေခၚေ၀ၚသံုးဆြဲခဲ့ၾက၍ အေမရိကန္သြားမည္ဟုသံုးႏႈန္းျခင္းမျပဳခဲ့ၾက။ အဂၤလန္ကို အဂၤလိပ္ဟုေခၚသင့္ပါသေလာ?

စကားလံုးမ်ားႏွင့္ရန္ျဖစ္ျခင္း

အေမရိက/အေမရိကန္၊ ဘဂၤလီ/ရိုဟင္ဂ်ာ။ ကုလား/တရုတ္၊ Burma/Myanmar စသျဖင့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ရန္ျဖစ္ၾကသည္။
ယဥ္ေက်းမႈျမင့္ေသာ လူမ်ိဳးၾကီးတို႔တြင္ အမည္နာမ ေခၚျခင္း/ေပးျခင္းသည္လြန္စြာအေရးၾကီးပါ၏။

မ်ိဳးရိုးအမည္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈသည္လည္း အေယာက္စီ၏ ဘ၀၊မ်ိဳးဆက္အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။
ထင္ရွားခ်က္တခုကား ကမၻာလူမ်ိဳးၾကီးမ်ား။ႏိုင္ငံၾကီးသားမ်ားတြင္ရွိေသာ မ်ိဳးရိုးဗီဇအမည္ Family Name “ဗမာ”တို႔တြင္မရွိျခင္းျဖစ္သည္။
မ်ိဳးရိုးအမည္မရွိသျဖင့္ မိမိကိုယ္အမည္ေပး ေႏွာင္ၾကိဳးမရွိ လြတ္လပ္သည္ဆိုႏိုင္ျငား အမည္နာမကိုတန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ အမည္သညာေခၚျခင္း၌ကား”တာစား”သြားခဲ့သည္ဟုထင္ပါသည္။ ျမန္မာစာျဖင့္အမည္ေခၚ စကားေျပာအသံုးအႏႈန္းကိစၥတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားသူ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကကာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထား စနစ္တက် မူေဘာင္ထားလုပ္သင့္လွပါသည္။
ဤသို႔အားျဖင့္ စကားလံုးမ်ားနွင့္ရန္ျဖစ္ၾကရသူမ်ားဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသတည္း။   ။

 

မွတ္ခ်က္။  ။ http://myanmargazette.net/210329 ႏွင့္အေထာက္အထားယူ တြဲဖတ္ေစလိုပါေၾကာင္း..။

kai

About kai

Kai has written 942 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.