အေနာ္ဦးေၾကာင္ၾကီး ေမြးေဏ႕မွာ ကုိကုိ အူးအူး ေဓၚေဓၚ မမတုိ႕အေပၚ ပ ်စ္မွားဂဲ႕မိသျမ ဝံျခေတာင္းပန္ ရွဥ့္က ်ီးခုိးပါလ ်ဲ႕ခမ ်ာ… အေမစု ေျပာတဲ႕ ေမတၱာတလ ်ား လူဒုိင္းထားႏုိင္ၾကပါေစ…။

ရွဥ့္ခုိးေတာင္းပန္ ေၾကာင္ျမည္သံ

အျမင္မွံ ရသြားေသာ ေၾကာင္ၾကီးအိ ရွဥ့္ခုိးေတာင္းပန္ဟန္

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF