.ကြ်န္မ၏အီေမးလ္ထဲကို သူတိတ္တဆိတ္ေလး ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူဆိုသည္ကေတာ့ ရာဇသံေရႊေပ၏ အႏွစ္သေႏၶ၊ သို႔မဟုတ္ ရာဇသံေရႊေပ၏အသက္ဓာတ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရွင္ဘုရင္ အေလာင္းမင္းတရား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္သက္ေသကို ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္။
.သကၠရာဇ္ ၂၀ဝ၆ ခု၊ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဟန္ႏိုဗာျမိဳ႕၊ လိုက္ဘ္နစၥ အထိမ္းအမွတ္ စာၾကည့္တိုက္၏ျပတိုက္မွဴး Dr.Friedrich Hülsmann သည္ ဟန္ႏိုဗာေတာ္ဝင္စာၾကည့္တိုက္ထဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ေက်ာ္ၾကာေအာင္ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေရႊသားအစစ္ ေရႊသဝဏ္လႊာကို အကၡရာျပန္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရွ႕တိုင္းဘာသာေဗဒႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ Jacques. P. Leider ထံအကူအညီေတာင္းခံလာခဲ့သည္။  Ms IV 571a  ဟုသာ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ ထိုေရႊသားအစစ္ေရႊေပလႊာသည္ ရွင္ဘုရင္အေလာင္းမင္းတရားမွ ဒုတိယေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ ေပးပို႕ေတာ္မူေသာ မူရင္းရာဇသံစာလႊာဆိုသည္ကို ေဒါက္တာလိုင္ဒါ ေတြ႔ရွိလိုက္ရျပီ။
. ေရႊအစစ္ျဖင့္ခတ္ထားေသာ ေရႊျပားထက္တြင္ ျပစ္ခ်က္မရွိ စီစီရီရီေရးထြင္းထားေသာ ျမန္မာစာလံုးမ်ားကို ပတၱျမား ၂၄လံုးျဖင့္ တန္ဆာဆင္ယင္ထားျပီး ေသသပ္လွပစြာ ပံုေဖာ္ထားေသာ ေဖာင္းၾကြဟသၤာပံု ရွင္ဘုရင့္တံဆိပ္ေတာ္ ခတ္ႏွိပ္ထားသည့္ ဤရာဇသံေရႊလႊာ။ သမိုင္းေၾကာင္းထဲမွ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ေဒါက္တာ  လိုင္ဒါ သမိုင္းကိုလွန္ကာ စာတမ္းတစ္ခု အသက္ဝင္ျဖစ္ထြန္းလာရန္ သံုးႏွစ္သံုးမိုး အခ်ိန္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခု တြင္ ထိုစာတမ္းကို အဆိုပါစာၾကည့္တိုက္တြင္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာျပန္ရန္ ဘာလင္၊  Humboldt  တကၠသိုလ္မွ  Dr. Uta Gartner  သည္  Cologne တကၠသိုလ္မွ  Professor Frauke Kraas   ထံအကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည Professor Frauke Kraas  သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဇင္ႏြယ္ျမင့္ထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ထိုမွတဆင့္ ၂၀၁၁ ခု၊ ေမလ ၄ ရက္တြင္ ကြ်န္မ၏အီေမးလ္ထဲ ရာဇသံေရႊေပ၏ အသက္ဓာတ္သည္ pdf. file  အျဖစ္ တိတ္တဆိတ္ ကိန္းေအာင္းလာခဲ့ေတာ့သည္။
. ကြ်န္မကို သူတျဖည္းျဖည္း ညႇိဳ႕ငင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္မ စာအုပ္ေတြ မနည္းမေနာဖတ္ျဖစ္ ခဲ့သည္။ ရာဇဝင္စာအုပ္ပံုထဲ ကြ်န္မ၏ဦးေခါင္းကို ႏွစ္ျမဳပ္ထားလိုက္ခ်ိန္သည္ ကြ်န္မ၏စၾကဝဠာအလည္ဗဟိုခ်က္ ဆီ သူခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ်ိန္။
.သမိုင္းပံုရိပ္ထဲဝယ္ အေလာင္းမင္းတရား။ ျပင္းထန္ေသာဇာတ္ေၾကာင္းျဖင့္ အရပ္သားဘဝမွသည္ ျမန္မာ့ ထီးနန္းပလႅင္ေပၚ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လွမ္းတက္လာႏိုင္ခဲ့သူ။ သို႔ရာတြင္ ဟိုင္းႀကီးကြ်န္း သုတ္သင္ပြဲအမွတ္တရ သည္ ျမန္မာျပည္သမိုင္းမွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာသက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္၏ ရက္စက္ေသာ၊ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ ဆန္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာ တည္ေနခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရား၏ အပိုင္းက႑ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အရိပ္မည္းထိုးခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ျမန္မာ့ရာဇဝင္သမိုင္းတြင္ စိတ္ေနသေဘာထား  အပြင့္လင္းဆံုး ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေလာင္းမင္းတရားသည္ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ဖို႔ တစ္ေလွ်ာက္လံုး စိတ္ထက္သန္ခဲ့သူ။ ဤအျဖစ္ကို အေလာင္းမင္းတရား၏ ရာဇသံေရႊေပက သက္ ေသထူသည္။
.မြန္-ျမန္မာ တိုက္ပြဲကာလတြင္ မင္းတရားသည္ အမ်ားနားလည္ထားသလို လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီကို မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးျခင္းမျပဳခဲ့။ ျဗိတိသွ်တို႔၏ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီႏွင့္ တည္ ျငိမ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
. ျဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာျပည္တြင္ နယ္ေျမေျခကုပ္ရယူရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးထဲ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရန္၊ ကုန္သြယ္အခြင့္အေရးရရန္ ရည္ရြယ္ထားၾကစဥ္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ အျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ျဖင့္ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံေရးအတြက္ အားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ရရွိရန္ျဖစ္သည္ဟူေသာေကာက္ခ်က္ မမွန္ခဲ့။
. ျဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာတိုးတက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ သူ႔လိုပင္ဆံုးျဖတ္ရသူ၊ တန္းတူရည္တူမ်ား ႏွင့္ စကားေျပာဖို႔လိုအပ္သည္ဟု မင္းတရားႀကီး ေတြးမိခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ထံ စာတစ္ေစာင္ (ရာဇသံေရႊေပ)၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ထံတစ္ေစာင္၊ မဒရတ္စ္ဘုရင္ခံထံတစ္ေစာင္ႏွင့္ ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းဦးစီးမွဴး ထံတစ္ေစာင္၊ စုစုေပါင္းေလးေစာင္ကို ေရးသားရာတြင္ ထိုေခတ္ ပညာရည္အျပည့္ဝဆံုး စာဆိုေတာ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လက္ဝဲေနာ္ရထာကို ေရးသားေစခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရား၏ ႐ိုးရင္းဘက္တစ္ဦးျဖစ္သလို ဝန္ႀကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ လက္ဝဲေနာ္ရထာသည္ ရာဇသံေရႊေပ၏စာသားမ်ားကို စီကံုးခဲ့သူတည္း။
.ရာဇ ဟူသည္ ရာဇာမင္း၊ သံဟူသည္ သံတမန္ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ရာဇသံေရႊေပဟူသည္ ရာဇာမင္းတို႔၏ခ်စ္ၾကည္ေရးေရႊသဝဏ္လႊာ။ ရွင္ဘုရင္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးအတြက္ ထိုခ်စ္ၾကည္ေရးသဝဏ္လႊာ ရာဇသံေရႊေပကို အထူးျခားဆံုး၊ အရွားပါးဆံုးျဖစ္ေအာင္ မင္းတရားသည္ အစြမ္းကုန္ဂ႐ုတစိုက္ စီမံခဲ့သည္။  ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာဘုရင္သည္ အေနာက္တိုင္းဧကရာဇ္တစ္ပါးႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ဆက္သြယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းပင္။
.သို႔ေသာ္ အေလာင္းမင္းတရား၏ သံတမန္ေရးရာ အဖြင့္နိဒါန္း ၾကမၼာငင္ခဲ့သည္။ ရာဇသံစာေပးပို႔ရာ တြင္ တမင္သက္သက္ဖင့္ႏႊဲေအာင္ အလုပ္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ စာေရးျပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၁၇၅၈ ခု၊ မတ္လ ေရာက္မွ ရာဇသံစာႏွင့္ ဘာသာျပန္စာမ်ား လိပ္စာရွင္ထံ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီမွ အရာရွိအရာထမ္းတို႔၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈႏွင့္ မသိသားဆိုးဝါးႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္ အေလာင္းမင္းတရား၏ ဆန္းသစ္ေသာ ပဏာမေျခလွမ္းကို လံုးလံုးအက်ိဳးေက်းဇူးမဲ့ေအာင္ ပံုစံေျပာင္းေပးလိုက္သည့္ အဆံုးအျဖတ္ေပး ေသာ အေၾကာင္းခံမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အေလးထားမႈမရွိျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟုေခၚ ရမည္။
. ျမန္မာျပည္ကို မ်က္ျမင္ထင္ရွားရပ္တည္ေနေသာ တိုင္းျပည္ဟုျမင္ရမည့္အစား ေဈးကြက္တစ္ခုဟု အထင္ ေသးစြာ ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာဘုရင္ကိုလည္း တန္းတူရည္တူျမင္ရမည့္အစား အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္ တစ္ဦးအျဖစ္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။
. ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းကို ျဗိတိန္မွ လိပ္စာရွင္ ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ တင္မက ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားပင္ နားလည္ပံုမရခဲ့ေပ။ ရာဇသံေရႊေပႏွင့္ အျခားစာသံုးေစာင္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မူ မ်ားကို ဟိုင္းႀကီးကြ်န္း မွတဆင့္ မဒရတ္စ္သို႔ေဆာင္ယူလာျပီး ထိုမွတဆင့္ လန္ဒန္သို႔ပို႔ေပးျပီးေနာက္ ရာဇသံေရႊေပ ကိုလည္း အတြင္းဝန္မင္း ဝီလ်ံပစ္က ဒုတိယေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ ဆက္သခဲ့သည္။ သဝဏ္လႊာထဲပါ သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝီလ်ံပစ္ မည္သို႔တင္ေလွ်ာက္သည္ကို မသိရ။
. ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ရာဇသံေရႊေပလႊာကို လက္ခံေတာ္မူေသာ္လည္း ျဗိတိသွ်ဧကရာဇ္မင္းႏွင့္ ရင္း ႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံလိုေသာ အေလာင္းမင္းတရား၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တရားဝင္ျပန္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ တေလမွ ေပးပို႔ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုရာဇသံေရႊေပကို လက္ခံရရွိျပီး ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ သည္ ဟန္ႏိုဗာျမိဳ႕မွ သူ၏ စာ ၾကည့္တိုက္ဆီ စာကို ခ်က္ခ်င္းပို႔လိုက္သည္။ ေနာင္သံုးပတ္အၾကာ (၁၇၅၈ ခု၊ မတ္လ ၂၈ ရက္)တြင္ စာကို မွတ္ခ်က္ေရးသြင္းခဲ့သည္။
.အေလာင္းမင္းတရားသည္ လန္ဒန္မွျပန္ၾကားလႊာ တစ္ေစာင္တေလမွ မရခဲ့သလို ပို႔လိုက္ေသာ ရာဇသံစာ လက္ခံရရွိေၾကာင္းကိုပင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ တစ္စံုတရာမရခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ေသမ်ားက ျပသခဲ့သည္မွာ ထိုအျဖစ္ကို အေလာင္းမင္းတရား နာခဲ့သည္။
.မြန္-ျမန္မာ တိုက္ပြဲကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ထိုသံတမန္ေရးရာက်႐ံႈးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာေဘး စကားမ်ားေၾကာင့္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းေပၚမွ ျဗိတိသွ်တို႔ အေျခစိုက္မႈကို ေခ်မႈန္းရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းလူသတ္ပြဲသည္ မင္းတရား၏သမိုင္းတြင္ အက်ည္းတန္ဆံုး အမည္းစက္ အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ခဲ့သည္။ ဒီဂ်ီအီးေဟာ အပါအဝင္ ေနာင္ကိုလိုနီေခတ္ သမိုင္းဆရာမ်ား၏ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း  ကိုလိုနီေရးသားခ်က္တို႔၏ အေမြအျဖစ္ အဆိုးရြားဆံုးသမိုင္းမွတ္တမ္းထဲတြင္ အေလာင္းမင္းတရား အိပ္ေမာက် ခဲ့ရသည္။
. ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀အၾကာ ၂၀ဝ၇ ခုတြင္မွ မ်က္ျမင္ထင္ရွားေပၚထြက္လာေသာ ရွင္ဘုရင္မင္းတရား၏ ရာဇသံေရႊေပ-၄င္းေရႊေပကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ သမိုင္းအမွန္တရားမ်ားအတြက္ ျပင္ သစ္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာလိုင္ဒါသည္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို မျဖစ္မေန တပတ္တကုပ္ျပဳစုရေတာ့သည္။ ရာဇသံ ေရႊေပသည္ ထိုပညာရွင္ကို ညႇိဳ႕ငင္ႏိုင္ခဲ့သလို ထိုပညာရွင္၏စာတမ္း-တနည္းအားျဖင့္ ရာဇသံေရႊေပ၏ အသက္ ဓာတ္သည္ ကြ်န္မကို ညႇိဳ႕ငင္ဖ်ားေယာင္းႏိုင္ခဲ့ကာ ရာဇဝင္သမိုင္းေၾကာင္းထဲမွ ကြ်န္မ ႐ုန္းထြက္မသာ။
. ေရႊသဝဏ္လႊာ၏တန္ဖိုးသည္ ႏွစ္ခုတစ္တြဲ။ ေရႊစင္ေရႊသားျဖစ္ေနျခင္း၊ အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ေနျခင္း၊ စာမ်ားေပၚမွ ေရးဟန္ႏွင့္ေလသံ ဂုဏ္သိမ္သေဘာတရား စေသာ ျဒပ္ထည္တန္ဖိုးႏွင့္ ၄င္းကိုေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ သမိုင္းအရွိတရား၊ သို႔မဟုတ္ စာတမ္း။ ထိုႏွစ္ခုတစ္တြဲ မကြဲမျပားရွိေနမွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏သမိုင္းဝင္တန္ဖိုး အစစ္အမွန္ဟု ဆိုလိုက္ပါရေစ။
.သို႔ဆိုလွ်င္ ေဒါက္တာလိုင္ဒါ ဟူေသာပညာရွင္၏ ပညာစြမ္းႏွင့္ အားထုတ္လံု႔လျပဳမႈေၾကာင့္ ေငြတစ္ျပားမကုန္၊ ေခြ်းတစ္ေပါက္မက်ဘဲ သမိုင္းဝင္ပစၥည္းတစ္ခုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ ပညာရွင္ကို ဂုဏ္ျပဳအသိအမွတ္မျပဳထိုက္ေပဘူးေလာ။
.မည္သို႔ဆိုေစ ရွင္ဘုရင္အေလာင္းမင္းတရားသည္ လက္႐ံုးရည္တြင္သာ ဘုန္းေတာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ ႏွလံုးရည္ျပည့္ဝသေလာက္ ေခတ္အခါထက္ ေရွ႕ပိုေျပးေသာ အျမင့္မားဆံုး သံတမန္ေရးရာကို နားလည္ခဲ့ေသာ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္ကို ယခုမွမ်က္ျမင္ထင္ရွား ေပၚထြက္လာေသာ ရာဇသံေရႊေပက အတိအက် သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရာဇဝင္တြင္ ေအာင္ေမာင္းရြမ္းခဲ့ၿပီ။ သို႔တိုင္ ထိုအရွိတရားျမဳပ္ကြယ္ေနဆဲ။
.တခ်ိန္တုန္းက ရာဇသံေရႊေပသည္ လိုက္ဘၻနစ္ဇ္စာၾကည့္တိုက္၏ ေထာင့္တစ္ေနရာကို တိတ္တဆိတ္ အပို႔ခံလိုက္ရကာ အေမ့ေလ်ာ့ခံဘဝတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ေက်ာ္ ၾကာေညာင္းသြားခဲ့သည္။ .၄င္း၏အသက္ဓာတ္ဟု ေခၚရမည့္စာတမ္းသည္လည္း ကြ်န္မေမးလ္ထဲ တိတ္တိတ္ေလး ဝင္ေရာက္လာကာ သည္လိုပဲ အေမ့ေလ်ာ့ခံဘဝမွာ ႏွစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မိုင္ရွည္ဦးမလဲ မေျပာတတ္ေတာ့ၿပီ။ သူ႔ကိုမွ တယုတယတြယ္ငင္မိခဲ့သူအေပါင္း၊ .သူႏွင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္သမွ် ေနာက္ဆက္တြဲ တန္ဖိုးအနဂၢအေပါင္းကို အေမ့ေလ်ာ့ခံဘဝမွာ ေနေစညႊန္းေရာ့သလား။ ဆုေတာင္းတိုင္းသာျပည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကြ်န္မ၏စၾကဝဠာကို စိုးပိုင္သသူ အရွင္သခင္ သူ႔အတြက္ ဆုတစ္ခု ပန္ေခြ်ပါရေစ။ .ဝဋ္ေၾကြးရွိခဲ့ရင္ ေျပပါေစ၊ ေက်ပါေစ၊ သမိုင္းေနရာမွန္မွာ ေမာ္ကြန္းထြန္းပါေစ ျပိဳင္စံကင္းေသာ ရာဇသံေရႊေပ။     ။

၀င့္ျပံဳးျမင့္
ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၅
 

 

yar za than

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.

   Send article as PDF