ယခုႏွစ္၏ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ၈ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္၃၀ျပည့္သည္ျဖစ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အစိုးရလည္းသက္တမ္းျပည့္၅ႏွစ္၏ တ၀က္ရျပီျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ရုပ္ထုလိုက္စိုက္ထားျခင္းကိစၥႏွင့္
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတို႔အသံမ်ားထြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပီးစီးသြားေသာ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္လည္း ဖယ္ဒရယ္၊ခြဲထြက္အသံမ်ားၾကားလာေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားစံု ေျပာင္းခိုအေျခခ်ေနၾကေသာ အေမရိကားျပည္တြင္မႈ
လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားအထိပင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔ ထလုပ္ေနၾကသည္။ ဟိုမွာဖက္ျပည္တြင္းမွသည္းမခံႏိုင္သည္မ်ား ေပါက္ထြက္ကုန္သည္ဆိုပါစို႔။ သို႔ႏွင့္ သမိုင္းျပန္လွန္ပါသည္။
၂၁ရာစုအျမင္ျဖင့္ ယခုလွန္ခ်လိုက္ေသာသမိုင္းသည္ ပံုမွန္အျမင္အေတြးအေခၚတို႔မွ ကြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ Think Different
ဟုသာယူၾကေစလို..

ျမန္မာ/ဗမာ
၁၈၂၆ခုႏွစ္ထုတ္ ဆရာယုဒသန္၏ “A DICTIONARY OF THE BURMAN LANGUAGE” စာမ်က္ႏွာ ၂၈၇တြင္ “ျမန္မာ”ကို
ေအာက္ပါအတိုင္းေရးထားသည္။

{{ ျမန္မာ, (commonly written ျမမၼာ, and pron. ဗ်မၼာ, ) adj, of, or pertaining ro Burmah or the Burmans–under which
are included seven divisions or distinct races, viz. ျမမၼာၾကီး, or ရခိုင္, the Aracan ; ျမမၼာဖေထာင္, the Burman proper ;
တလိုင္း, the Pegu ; ခ်င္း, the Kyen ; ကရင္, the Ka-yen ; ေယာ, the Yaw ; and ဓား၀ယ္, the Tavoy.}}

၁၉၃၈ သခင္ဘေသာင္း ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တို႕ဗမာအစည္းအရံုးသမိုင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၃၃တြင္ “ဗမာ”စာလံုးတီထြင္ထားပံုကို
ရွင္းျပေရးထားသည္။

{{အသံထြက္ မာေက်ာ ၍ သံုးစြဲသည္။ တဖန္ “ဘ”ကုန္းႏွင့္ “ဘမာ”ဟု မေရးဘဲ “ဗ”လခ်ဳိက္ႏွင့္ ေရးျခင္းမွာလည္း “ဘ”သည္ ရံဖန္ရံခါ
“ဖ”သံထြက္သ ျဖင့္ စိတ္မခ်ရေသာေၾကာင့္ “ဗ”လခ်ဳိက္ႏွင့္ “ဗမာ”ဟု ေရးသည္။ (တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္း၊
ေခတ္သစ္လူငယ္တစုႏွင့္ တို႔ဗမာ ၀ါဒအစ၊ စာ ၁၃၃)}}

ပုဂံေခတ္မွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အထိ ျမန္မာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ နိုင္ငံနွင့္လူမ်ိဳးကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ေက်ာက္စာ၊ေပရြက္တို႔တြင္ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားနွင့္ အေနာက္ နိုင္ငံသားမ်ားက ျမန္မာနို္င္ငံကို ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲရာတြင္ဘာမားဟု Burmah ဟုသံုး စြဲျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ဘားမင္း Burman ဟု ကနဦးသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၀ ျပည့္နွစ္တြင္တို႔ဗမာ အစည္းအရံုး ေပၚေပါက္လာေသာအခါ “ဗမာျပည္” ၊“ဗမာ” အသံုးအႏႈန္းမ်ား တြင္က်ယ္လာခဲ့ သည္။ သို႔ေစကာမူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ “လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”အပါအ၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္မွစ၍
နို္င္ငံနွင့္လူမ်ိဳးကို “ျမန္မာ”ဟု တသမတ္တည္း သံုးစြဲခဲ့သည္။

ျမန္မာတို႔တြင္ လူမ်ိဳး၊ႏိုင္ငံအမည္တို႔ေပးၾကတပ္ၾကရာတြင္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေနကာ စံႏႈန္းလည္းသတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိ။
ေ၀ါဟာရ/စကားကိုျဖစ္သလိုသံုးရင္း အားနည္းလြန္းလွသည္။ တကမၻာလံုးမွတိတိက်က် အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရွိျပီးသည့္ အေမရိကား(America)ႏွင့္အေမရိကန္(American)ကိုပင္ေခၚခ်င္သလိုေခၚေနေရးေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
သမၼတထရမ့္၏ မူလေက်ာရိုးေပၚလစီကိုပင္ “အေမရိကန္ပထမ”လုပ္ေနၾကေပရာ အေမရိကန္ျဖစ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွာဘယ္ေနရာေရာက္မွန္းမသိျဖစ္ၾကရကုန္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ျမိဳ႔၏ အေမရိကသံရံုးမွ
ျပန္တမ္း၊ေၾကညာခ်က္ထုတ္တိုင္း အေမရိကႏိုင္ငံေတာ္အား အေမရိကန္ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ Facebookတြင္၀ိုင္း၍ဆဲဆိုေရးသားေနၾကသျဖင့္ မ်က္ႏွာေတာ္ပူရေခ်ေသး၏။ ျမန္မာ ျပည္နယ္အမည္မ်ားကိုလည္း
လူမ်ိဳးစုနာမည္ေပးထားၾကယံုမက ကုလား၊ တရုတ္၊ ဘဂၤလီ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ထိုင္း၊ ယိုးဒယား တို႔ျဖင့္ စကားလံုးတို႔ႏွင့္စစ္ပြဲၾကီးမ်ားျဖစ္ကုန္ႏိုင္သည့္လမ္း ဆက္ေလွ်ာက္လွ်က္တည္း။

ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္
တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ကာ စုစည္းတည္ေထာင္ထားသည္ကို “ႏိုင္ငံ”ေခၚသည္။ ျပည္နယ္၊တိုင္းျပည္တို႔ စုစည္းေပါင္းစုထားသည္ကို”ျပည္”ဟုေခၚမည္။
အေမရိကားျပည္သည္ ယခု အာရီဇိုးနား၊ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နယူးမက္ဆီကို၊ တက္ခ္ဆပ္နယ္ တို႔ကို မက္ဆီကိုႏွင့္စစ္ျဖစ္ျပီးေနာက္၁၈၄၈တြင္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ စစ္စရိပ္ထား ႏွိမ္၀ယ္ယူထားခဲ့သည္ျဖစ္၏။ ထိုျပည္နယ္တို႔တြင္
မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားအင္ဒီယန္းမ်ားႏွင့္အတူ မက္ဆီကန္၊စပန္းနစ္မ်ားလည္းအတူပါလာသည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူ စပန္းနစ္၊မက္ဆီကန္တို႔သည္ ေျမပိုင္ခြင့္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္မေျပာႏိုင္ၾကေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္
ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္၊ (၁၉၂၄-၁၈၂၆) ျဖစ္၍ ျမန္မာတို႔စစ္ရံႈးေသာအခါ အာသံ၊မဏိပူရႏွင့္ ရခိုင္၊ တနသၤာရီနယ္တို႔ က်ခဲ့သည္။
ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္(၁၈၅၂) တြင္ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ခဲ့ကာ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တတိယအႀကိမ္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ရာ၌မႏၲေလးေနျပည္ေတာ္ က်ကာ သီေပါဘုရင္အား သံု႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဘံုေဘနယ္ရွိ ရတနာဂီရိသို႔ ပို႔၍
အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းလုိက္ေတာ့သည္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကျမန္မာ့ဘုရင္ပိုင္နယ္ေျမအားလံုးကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္အျဖစ္ ေၾကညာလုိက္၏။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘ၀တြင္ ခ်ိဳင္းနား၊ ထိုင္းတို႔ႏွင့္ နယ္ေျမ၊ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ နယ္စပ္ကိစၥတို႔ စကားေျပာရ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရတိုင္းအဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာဘုရင္ကို ပ႑ာဆက္၊ အခြန္ေကာက္ႏွင့္ ေက်းလက္ရြာသူၾကီးအထိသမိုင္းအေထာက္အထားတို႔ျပန္ရွာျပီးျမန္မာပိုင္နယ္နမိတ္နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခင္းညိွၾကရေပသည္။
ခ်ိဳင္းနားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ သံလြင္အေရွ႔ပိုင္းမ်ားကို သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေျမပံုထဲထည့္ထားသည့္ကိုစၥတို႔တြင္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ဤနည္းႏွင့္ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ပါ၏။ ေမခ- သံလြင္ ေရေဝကုန္းတန္းမ်ားကိုလည္း အဂၤလိပ္က မိမိတို႔ပိုင္နက္ျဖစ္သည္ဆိုကာခ်ိဳင္းနားျပည္အားစစ္ေရးအရေျဖရွင္းမည္အထိပင္ ရာဇသံေပးယူထားးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမနယ္နမိတ္ဟုသည္ ျမန္မာေနာက္ဆံုးဘုရင္သီေပါမင္းအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ပိုင္ေတာ္မူေသာနယ္ေျမသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေၾကာင္းအရ ထင္ရွားသည္။ထိုကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံဟူသည္
ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တို႔စစ္တိုက္သိမ္းသြင္းႏိုင္ထားေသာ တိုင္းျပည္နယ္နမိတ္သာလွ်င္ျဖစ္ကာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုျျဖင့္စုစည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုကားမဟုတ္။

ထိုမွသည္ ကမၻာႏွင့္ျမန္မာ ဆက္စပ္ႏိုင္ေသာ Timeline ကိုခ်ေရးပါမည္။

– စက္တင္ဘာ ၁ ၁၉၃၉ တြင္ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး စတင္ျဖစ္ကာ စက္တင္ဘာ ၂ ၁၉၄၅ တြင္ျပီးဆံုးသည္။
– ဧျပီ ၁၉၄၁ တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း ျမန္မာျပည္မွလွ်ိဳ႔၀ွက္စြာထြက္ခြာ၍
ဂ်ပန္စစ္တပ္အဆက္အသြယ္ျဖင့္ေဖာ္မိုဆာကြ်န္းတြင္စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ျပင္ဆင္သည္။
– ၾသဂုတ္ ၁၄ ၁၉၄၁ တြင္ UK မွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီႏွင့္ US သမၼတရုစဘဲ့တို႔ ကမၻာစစ္အျပီးကမၻာသစ္အေျခအေနကိုပံုေဖၚေမွ်ာ္မွန္းသည့္ Atlantic Charter ကို လက္မွတ္ေရးထိုးစာခ်ဳပ္သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ အခ်က္
၈ခ်က္ပါ၀င္ကာ အဓိကမူအရ ကိုလိုနီျပဳထားေသာ နယ္ေျမေဒသတို႔ကို ေဒသခံမ်ား၏ဆႏၵမူ၍ စြန္႔လႊတ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။
– ေအာက္တိုဘာ ၁၉၄၁ ခ်ာခ်ီ၏ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ အဂၤလန္ေရာက္စဥ္ ဦးေစာႏွင့္ဦးတင္ထြဋ္တို႔ ဒိုမီနီယံအဆင့္ရရန္ တိုက္ရိုက္ေတာင္းသည္။
– ဒီဇင္ဘာ ၇ ၁၉၄၁ တြင္ ဂ်ပန္ျပည္မွ အေမရိကား၏ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကိုဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္သည္။
– ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၁၉၄၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Victoria Point ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ၁၉၄၁ တြင္ ဂ်ပန္တပ္မွ ရန္ကုန္၊ ေမ ၁ ၁၉၄၂ တြင္မႏၱေလး၊ ေမ ၈ တြင္ ျမစ္ၾကီးနားတို႔ကို၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္။ ဂ်ပန္တို႔၏ ျမန္မာျပည္၀င္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာခ်ိဳင္းနားသို႔ေထာက္ပို႔ေနေသာ Burma Road ကုိျဖတ္ေတာက္ရန္ျဖစ္သည္။
– ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ၁၉၄၁ တြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၌ သစၥာေရေသာက္ၾကသည္။ BIA တပ္မေတာ္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ မတ္ ၁၉၄၂ တြင္ေရာက္ရွိရာ ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္အား ၁ေသာင္းရွိေနျပီျဖစ္သည္။
– ၾသဂုတ္ ၁ ၁၉၄၃ တြင္ ဂ်ပန္ဆီီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည္။
– ဇူလိုင္ ၁၉၄၄တြင္ မဟာမိတ္တပ္မွ အာသံကိုျပန္သိမ္းပိုက္သည္။ ခ်ိဳင္းနိစ္တပ္မွ ျမစ္ၾကီးနားကို ဂ်ပန္ဆီမွျပန္လည္သိမ္းပိုက္သည္။
– ၾသဂုတ္ ၂၈ရက္ ၁၉၄၅ တြင္ ဂ်ပန္လက္နက္ခ်အခန္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္တြင္က်င္းပရာ အဂၤလိပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘေရာင္းနင္းႏွင့္ဂ်ပန္ဖက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏုမတ တက္ေရာက္လက္မွတ္ထိုး၍ Burma Campaign 1941-1945 မဟာမိတ္တို႔၏ျမန္မာျပည္သိမ္းတိုက္ပြဲျပီးဆံုးသည္။
– စက္တင္ဘာ ၁၉၄၆ တြင္ ဦးေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္လုံးကြၽတ္ အေထြေထြသပိတ္ၾကီး ျဖစ္ကာ ဝန္ထမ္း၊ပုလိပ္မ်ားပါသပိတ္ေမွာက္သျဖင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရယႏၲရားရပ္တန္႔သြားသည္။
– ဇူလိုင္ ၁၉ ၁၉၄၇ တြင္ ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကက္ဘိနက္၀န္ၾကီး ၆ေယာက္ လုပ္ၾကံခံရသည္။
– ၾသဂုတ္ ၁၄ ၁၉၄၇ တြင္ပါကစၥတန္ျပည္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ၁၉၄၇ တြင္အိႏိၵယျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္။
– ေအာက္တိုဘာ ၁ ၁၉၄၇ တြင္ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္သည္။
– ဇန္န၀ါရီ ၄ ၁၉၄၈ တြင္ ျပနန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည္။
– ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ၁၉၄၈တြင္ စီလံု (ေနာင္တြင္ သီရိလကၤာ) ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္မစမွီကထဲက အဂၤလန္သည္သူ၏ကိုလိုနီနယ္ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားကို လက္လြတ္လိုက္ရျပီျဖစ္သည္။
ကမၻာစစ္အျပီး မြဲျပာက်ကာ အေမရိကားဆီမွပင္ ေဒၚလာ၄.၃၃ဘီလီယံေဒၚလာေခ်းယူရေသာ ျဗိတိန္တြင္ ခ်ာခ်ီျပီးေနာက္၁၉၄၅တြင္အက္တလီတက္လာသည္။ တျပိဳင္တည္းတြင္ ၀င္ရိုးစြန္းႏိုင္ငံတို႔အား ကမၻာစစ္ၾကီးတြင္ မဟာမိတ္ဖက္မွအတူတိုက္ခဲ့ေသာအိႏၵိယမွာ လြတ္လပ္ေရးရရန္အခြင့္အေရးဆိုက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ခုဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႕တြင္ ဂႏၵီသည္ထိုစဥ္ကအေမရိကန္သမၼတရုဇဘဲ့ဆီသို႔ My personal position is clear. I hate all war. ပါသည့္စာေရးကာ
အက္တလန္တစ္ခ်ာတာအတိုင္းလြတ္လပ္ေရးရယူခြင့္အတြက္ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။
အေရွ႔အလယ္ပိုင္းတြင္ ပါလက္စတိုင္း/အာရတ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ဴးတို႔ ျပသနာတက္ၾကသည္။ အိႏိၵယျပည္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ျပည္ကြဲကာ ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား သိန္းခ်ီအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ေပသည္။
ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္-မဟာမိတ္ တို႔ကို ဟိုဖက္ဒီဖက္ကပ္လိုက္လုပ္သြားေသာ ျမန္မာတို႔ကို လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ Time line ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ မွားသြားသည္ယူဆရမည့္ ေျခလွမ္းတို႔ကို မွန္းမိဖမ္းသိႏိုင္ပါသည္။ အတိတ္သမိုင္းဟူသည္မအ,ေအာင္ပင္မဟုတ္ ပစၥဳပၸန္၊အနာဂတ္အတြက္ ေလ့လာဆည္းပးူ အမွားျပင္ရန္ကုိးကားေလ့လာစရာမဟုတ္ပါေလာ။
ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္။
– ဦးေစာႏွင့္ ဦးတင္ထြဋ္တို႔ ျဗိတိသွ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ခ်ာခ်ီႏွင့္ သြားညိွၾကေသာ ဒိုမီနီယံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္းယူျခင္းသာအေကာင္အထည္ေပၚခဲ့လွ်င္၊
– ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္ဖြဲ႔ ၃လမွ်စစ္ပညာကို ဂ်ပန္ဆီမွာသင္ယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္ႏွင့္အတူျပန္မ၀င္ခဲ့လွ်င္ ။
– ဂ်ပန္ကို တပ္တြင္းပုန္ကန္ ျပန္ေတာ္လွန္ကာ မဟာမိတ္ဖက္ျပန္မကပ္ခဲ့လွ်င္ ။
– သခင္သိန္းေဖသာ အိႏိၵယသြား မဟာမိတ္ႏွင့္ပူေပါင္းစဥ္တြင္ ဘံု၀ါဒမတည္ေထာင္ခဲ့လွ်င္။
– ျမန္မာတို႔က လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္လည္း ျဗိတိသွ်ဓနသဟာရတြင္ဆက္ေနပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့လွ်င္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ထပ္ခ်ဳပ္ရန္မလိုေတာ့ပဲ ပြဲျပီးသြားစရာရွိႏိုင္ေကာင္းသည္။
ယခုျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ေျမမွာ အဂၤလိပ္ျပန္ေပးေသာ ေျမျဖစ္ေလရာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာပထမစစ္က ပါသြားေသာ အာသံ၊မဏိပူရအျပင္စစ္တေကာင္းနယ္မ်ားပါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပါ၀င္ျပန္ရႏိုင္စရာရွိသေလာ..

ခြဲလွ်င္ကြဲ
ဤကမၻာရွိ ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ အေမရိကားျပည္ေလာက္ကြဲျပားျခားနားေနျခင္းရွိပါမည္ေလာ။ အေမရိကားျပည္နယ္မ်ားဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာမရွိ၊အေမရိကားတြင္ေနက အေမရိကန္ျဖစ္ရကာ ျပည္နယတို႔တြင္လည္း ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ေနလွ်င္ ကယ္လီဖိုးနီးယန္းျဖစ္ေလသည္။
တက္ဆပ္သြားေနလွ်င္ တက္စီယန္ျဖစ္ကာ နယူးေယာက္ျမိဳ႔တြင္ေနလွ်င္ေတာ့ နယူးေယာက္ကာ ပါ။
ထိုထို ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား အေျခခံဥပေဒအရခြဲထြက္ခြင့္ေပးထားပါလွ်က္ မည္သည့္ၾကိဳးျဖင့္ သိုင္းခ်ည္ေႏွာင္ထားပါသနည္း။
လြတ္လပ္ေရးယူစဥ္က ဥေရာပမွလာခဲ့သူတို႔ခ်ည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံစံုေသြးစံုခဲ့သည္ျဖစ္ကာ နယူးေယာက္ျမိဳ႔တြင္ပင္ ရပ္ကြက္လိုက္အီတာလီယံ၊ ဒတ္ခ်္၊ စေကာ့တစ္စသျဖင့္ကြဲၾက ဂိုဏ္းမ်ားပင္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကေသးသည္။
အားလံုးကို အေမရိကန္ဟူေသာေအာက္တြင္စည္းရံုးေစလိုက္သည္။ ခြဲထြက္မည့္ျပည္နယ္တို႔ ကို သမၼတလင္ကြန္းမွအျပင္းအထန္ျပည္တြင္းစစ္(၁၈၆၁-၁၈၆၅)ဆင္ႏြဲကာ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္း၍ ျပန္သိမ္းသြင္းဖူးသည္။
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအာ အုပ္စုေသြးညီေနပါလွ်င္ ဖယ္ဒရယ္မွ Tribes မ်ားေပးကာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရသည္။
ေသြးမေရာေစေရးအတြက္ Indian Reorganization Act ကဲ့သို႔ဥပေဒျပဌာန္းကာကြယ္ေပးသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ Tribes ေပါင္း ၅၆၂ခု ရွိကာ အၾကမ္းအားျဖင့္ Native Indian ျဖစ္မႈကို ေသြးဗီဇတြင္ ၂၅%
အနည္းဆံုးပါရျခင္းျဖင့္ဆံုးျဖတ္သည္ဆိုပါသည္။

ျပီးသည္တို႔ျပီးေစ
ယခုမူ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုဟူေသာ အသံထြက္လာသည္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲပါလာလွ်င္လြန္စြာရႈပ္ေထြးမည့္သေဘာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးဘာသာသာသနာဦးစားေပးလြန္းလွေသာ ျမန္မာတို႔အတြက္ပိုဆိုးမည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးေစာေမာင္သည္ ျမန္မာတို႔ကို တိုင္းရင္းသားမ်ား ၁၃၅ပါးျဖင့္ ခ်ာခ်ာလည္ေစခဲ့သည္။ ( ၁၉၇၃ မဆလေခတ္တိုင္းရင္းသားစာရင္းတြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ပါသည့္ ၁၄၄မ်ိဳးလည္းရွိေသးသည္)။ တိုင္းရင္းသားတို႔ကို Divide and rule
လုပ္ခဲ့ျခင္းပါ။

သို႔ဆိုေသာ္ လက္နက္ကိုင္ထားသူမ်ား၏အလုိအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေျမခြဲေပးရမည္ေလာျဖစ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ေနကာကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္အၾကာဆံုးႏိုင္ငံမွ လြတ္ထြက္ျခင္းငွာမစြမ္းႏိုင္။
လက္နက္ကိုင္ထားသူတို႔ ဘာကိုလိုခ်င္သနည္း အသိသာၾကီးသာျဖစ္သည္။ လက္နက္အင္အားေတာင့္လာပါလွ်င္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေထာင္လိုသည္။ လူတိုင္း(တိုင္း) လူမ်ိဳးတိုင္း(တိုင္း) ေျမပိုင္လိုခ်င္သည္။ လူသားသဘာ၀ျဖစ္၏။
သို႔ဆိုေသာ္ ထိုထိုဆိုင္ရာေဒသတို႔တြင္ ေရာက္ရွိေသြးေႏွာေနသူမ်ား၏ဘ၀ လံုျခံဳေရးအာမခံႏိုင္ပါသေလာ၊
အျခားတပါးတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္မည္သို႔မည္ပံုသတ္မွတ္ နယ္ေျမခြဲပါမည္နည္း။ ကခ်င္ျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၂မ်ိဳး၊ရွမ္းျပည္တခုထဲတြင္ပင္ တိုင္းရင္းသား ၃၃မ်ိဳးႏွင့္လက္နက္ကိုင္ ၂၀မကရွ္ိေနသည္မဟုတ္ပါေလာ။
မြန္ႏွင့္ကရင္မည္သို႔နယ္ေျမသတ္မွတ္မည္နည္း။ ရခိုင္ျပည္ရွိတိုင္းရင္းသား၇မ်ိဳးႏွင့္ ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ား မည္သိုနယ္နမိတ္ခြဲမည္နည္း။
မဆံုးႏိုင္ေသာ နယ္ေျမလု ျပည္တြင္းစစ္ကိုေခၚေနသည္သာျဖစ္၏။

ခ်ဳပ္ပါအံ့
ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံုညီလာခံတို႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖိလုပ္ေလေလ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္တို႔၏အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးေလ၊ ခြဲထြက္လြတ္လပ္စိတ္တို႔ ျမင့္တက္ၾကြရြလာၾကသည္သာျဖစ္သည္။
အားလံုးကိုေဘးခဏထားကာ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္၍ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္သာ ဦးစားျပဳလုပ္သင့္လွသည္။
ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းကာ ေထာက္ပံ့ေနေသာ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရထံသို႔ လူမ်ိဳးတိုင္းခိုလံႈ၀င္ေရာက္ခ်င္ပါသည္။
သမိုင္းခိုင္လွသည့္ ေရွးအင္ပါယာၾကီး၏ ဂရိျပည္သည္ပင္လွ်င္ အေၾကြးလည္ပင္းနစ္ေနကာ တိုင္းျပည္ၾကီးေဒ၀ါလီခံရလုဆဲဆဲတြင္ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီတို႔မွ ကယ္တင္ေနရသည္မဟုတ္ပါေလာ။ စူပါပါ၀ါအထိမတက္လွမ္းႏိုင္သမွ် စစ္အင္အားအားဟူသည္ အခရာမက်။ ထိုင္၀မ္၊ကိုရီးယား၊ဂ်ပန္၊ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတို႔သည္ အေမရိကား၏စစ္ေရးအရ အကာအကြယ္ေအာက္တြင္ စီးပြားေရးတြန္းလုပ္ခ်မ္းသာလာၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။ အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္ စစ္အင္အားသည္ တိုင္းျပည့္ေငြျဖဳန္းရာသာျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ကမၻာ့အခင္းအက်င္းတြင္စူပါ ပါ၀ါႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ အင္အားႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ေက်ာ္၍ကား မရ။ ဗုဒၶဘုရားသည္ပင္ အမွီရွိမွပြင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ျမန္မာတို႔ စူပါပါ၀ါတခုကို မွီခိုသင့္သည္။

ေလွၾကီးထိုးရိုးရိုး ၂၀ရာစုအေတြးအေခၚတို႔မွခြဲထြက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ကို ပံုေဖၚရမည့္ ဇတ္လမ္းသစ္တပုဒ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအေနျဖင့္ ေရးၾကည့္ၾကပါစို႔။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF