အင္တာနက္မွ လိမ္လည္တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ဘီယြန္ေဆး၊ တြမ္ခ႐ုစ္၊ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ စသည့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ကားတိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း (သို႔) ေလယာဥ္ပ်က္က် ေသဆံုးျခင္း စသည့္လင့္ခ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အီးေမးလ္မ်ားျဖင့္ေပးပို႔ကာ တိုက္ခိုက္လ်က္ရိွၿပီး ယင္းသတင္းကို ဖတ္႐ႈမိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြင္းသို႔ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ၀င္ေရာက္ကူးစက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဗိုင္းရပ္စ္ပါ၀င္ေသာ အီးေမးလ္တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားသည္ အျခားခရီးသည္ ၃၄ ဦးႏွင့္အတူ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈတြင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအီးေမးလ္တြင္ ပါ၀င္ေသာလင့္ခ္ကို ႏွိပ္မိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းသို႔ Trojan ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ထည့္သြင္းမိေစၿပီး ယင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာကို အေ၀းထိန္းစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစမည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Symantec ၏အဆိုအရ Trojan.Zbot ကူးစက္မႈသည္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရိွတြင္ကူးစက္ခံရသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ၈၀,၀၀၀ မွ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါးရိွေၾကာင္း သိရသည္။

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..