အီးေမးလ္လိပ္စာ တစ္ခု ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘယ္သူက တာ၀န္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလဲဆိုတာ သင္ကုိယ္သင္ စဥ္းစားဖူးပါသလား???

၀က္ဘ္ေမးလ္ အသံုးျပဳသူ သန္း (၂၀၀) ေက်ာ္ေလာက္နဲ႕ Hotmail က ယေန႕ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အၾကီးမားဆံုး ၀က္ဘ္အေျချပဳ အီးေမးလ္ ေထာက္ပံ့သူ သံုးခုထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Yahoo, AOL နဲ႕ Gmail တို႕ အလြန္ နာမည္ၾကီးပါတယ္။ Hotmail က အသံုးျပဳသူမ်ားကို သိုေလွာင္မူ ပမာဏ (၂၅၀) မီဂါဘိုဒ္ ခြင့္ျပဳေပးထားျပီး မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ကေန ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ အခမဲ့ အင္တာနက္ အေျချပဳ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မူတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အခမဲ့ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားက Junk အီးေမးလ္ အေကာင့္တစ္ခု အျဖစ္ အသံုးျပဳပါတယ္။ Hotmail အီးေမးလ္အေကာင့္တစ္ခုကေန သင့္ဆီးကို မလိုခ်င္တဲ့ အီးေမးလ္မ်ား ရလာေစဖို႕ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ သင္အေနနဲ႕ RE (Reverse Email) ရွာေဖြမူ သံုးေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြဖို႕ လိုအပ္ေနပါသလား။

Hotmail က သူတို႕ရဲ႕ အြန္လိုင္း ျပစ္မူမ်ားကို က်ဴးလြန္ဖို႕နဲ႕ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပးဖို႕ Cyber Stalker မ်ားက အသံုးျပဳတဲ့ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး အမည္မသိ အေကာင့္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕က မိုက္မဲလွတယ္လို႕ သင္ ေတြးခ်င္ေတြးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ကို အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ စစ္ေဆးေရး လူတစ္ေယာက္ကေတာင္ မရွာေတြ႕ႏိုင္ဘူး။ သူတို႕က အေကာင့္ကို ဖန္းတီးလိုက္ကတည္းက မွားယြင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္သြင္းေပးထားတတ္ၾကလို႕ပါ။

Hotmail RE ရွာေဖြမူကို အသံုးျပဳခ်င္တာထက္ ပိုျပီး အသံုးျပဳခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အဲဒါက အသံုးျပဳဖို႕ အခမဲ့ျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း လြယ္ကူပါတယ္။

Hotmail RE ရွာေဖြမူကို အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင္လုပ္ဖို႕ လိုအပ္တာအားလံုးက Search Engine တစ္ခုခုကို သံုးျပီး အဲဒီထဲမွာ စာလံုးကို ႐ိုက္လိုက္ပါ။ သင္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မယ့္ ဆိုက္ဒ္ေတြဆီကို ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္။ တျခားအသံုး၀င္တဲ့ ရွာေဖြမူ နည္းလမ္းက သင့္ အီးေမးလ္ကို ေျခရာခံဖို႕ အတြက္ နာမည္ရွိတဲ့ ကုမၼဏီ တစ္ခုကို ရွာေဖြဖို႕ ျပန္ျပီး အီးေမးလ္ ေျခရာခံျခင္း (Reverse Email Trace) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Hotmail RE ရွာေဖြမူကို သင္ အသံုးျပဳတဲ့ အခါ သင္တြင္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူတဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာ ရွိဖို႕ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင္ ရွာေဖြေနတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာမေတြ႕ေသးတာကို လည္း မွတ္မိဖို႕ သင္ လိုအပ္ပါတယ္။ သင္ဆီိကို အီးေမးလ္ပို႕လိုက္သူကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႕ အလြန္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွာေဖြ မေတြ႕ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အေရး အနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္။

ယေန႕ခတ္တြင္ လူတိုင္းက ရွာေဖြ မေတြ႕ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕မလားေစဖို႕ သူတို႕ တျခား အဆင့္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ သင္အေနနဲ႕ လူတစ္ေယာက္ကို ရွာေတြ႕ ႏိုင္မလားဆိုတာ စမ္းသပ္ဖို႕ Hotmail RE ရွာေဖြမူကို အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။သူတို႕က အသံုးျပဳဖို႕ လူတိုင္း အတြက္ လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိလာမယ္ဆိုရင္လည္း သင္ကို သိေစပါလိမ့္မယ္။

Hotmail RE ရွာေဖြမူက ဘယ္အီးေမးလ္အတြက္မဆို RE ရွာေဖြမူအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင္သိခ်င္တဲ့ အရာမွန္သမွ် သိေစဖို႕ သင္ကို ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါက သူတို႕ အလြန္ လူသိမ်ားလာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ရွာေဖြေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္လို႕ မရဘူးဆိုရင္ သင္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ အထိ သင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႕ တြင္ သင္အတြက္ RE ရွာေဖြမူကို လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ ၀န္ေဆာင္မူမ်ား ရွိပါတယ္။ Hotmail အီးေမးလ္တစ္ခုအေပၚတြင္ ေကာင္းေကာင္း ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ သီးသန္႕ စစ္ေဆးသူမ်ားက RE ေျခရာခံရာတြင္ အထူး ကြ်မ္းက်င္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြက ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရရင္ သင္အလြန္ကို အံ့ၾသသြားပါလိမ့္မယ္။

သင့္ Hotmail အေကာင့္ဆီကို မလိုခ်င္တဲ့ Junk ေမးလ္မ်ား သင္ သတင္းပို႕ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲဒါကို သင္ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ အဖြဲ႕၀င္ေနရာတြင္ လိုက္နာဖို႕ လြယ္ကူတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို သူတို႕က ေပးထားပါတယ္။

RE ရွာေဖြမူကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ လုိအပ္လာမယ္ဆိုရင္ Hotmail ကို အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳပါ။ ရွာေဖြမူကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အခ်ိန္ေပးမယ္ဆုိရင္ သင္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

(၀န္ခံခ်က္။ ။စာေရးဆရာ Ed Opperman ရဲ႕ How To Do A Hotmail Reverse Email Search ကို ျမန္မာ ဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုထားပါတယ္။)

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..