ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာျပပြဲတစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန့ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္၏ ခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ား ၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းပို႕ခ်မႈမ်ား ႏွင့္ စာၾကည္.တိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္ျပီး အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္အတူ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရွိ သက္ဆိုင္ရာ႒ာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ၄င္းတို့ သက္ဆိုင္ရာ႒ာနမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိလိုသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာျပပြဲအား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူအမ်ား သိရွိနားလည္ၿပီး အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ျပီး ဝင္ေၾကး အခမဲ့ ျဖစ္ကာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအားလုံး မည္သူမဆို လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Information From BC

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.