ေၾကာင္ၾကီးေၾကာက္ေၾကာက္


ေၾကာင္ၾကီးစုိက္ၾကည့္
သူမသိ
ဖုတ္ေလတဲ့ငါးပိ

ေၾကာင္ၾကီးမျပဳံး
သူလွည့္ကုန္း
ဝက္သားပိႆာတုံး

ေၾကာင္ၾကီးရဲတုိင္
သူဆြဲကုိင္
တုိင္းမင္းၾကီးေတာင္ထုိင္

ေၾကာင္ၾကီးမာန္ဖီ
မေၾကာက္ျပီ
သူကဘာမထီ

ေၾကာင္ၾကီးခုန္အုပ္
သူဆြဲထုတ္
ႏွစ္တလက္မတုတ္

ေၾကာင္ၾကီးေၾကာက္လန္႕
သူဆြဲဆန္႕
အလ်ားတေတာင္ခန္႕

ေၾကာင္ၾကီးစဥ္းစား
တကယ္မ်ား
မေတြးဝံ့ပါတကား

ေၾကာင္ၾကီးညွိႏႈိင္း
သူမရုိင္း
ေပၾကိဳးနဲ႕သာတုိင္း

ေၾကာင္ၾကီးလက္ေျမာက္
အုိအေျခာက္
သင္သည္ရဲရဲေတာက္၊

ေၾကာင္ၾကီးတြက္ေျပး
သူမေႏွး
ဆက္ခါဆက္္ခါေရး။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး