ေအာက္က အေကာင့္ေတြ ကို gtalk add လုိက္ရင္ ရျပီ…ဘာသာျပန္ေပးလိမ့္မယ္…အသံုး၀င္မယ္လုိ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္….

fr2en@bot.talk.google.com (ျပင္သစ္ကေန အဂၤလိပ္ကိုေျပာင္းေပးပါတယ္)
en2fr@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေန ျပင္သစ္)
hi2en@bot.talk.google.com (ဟင္ဒီကေနအဂၤလိပ္)
en2hi@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဟင္ဒီ)
it2en@bot.talk.google.com (အီတလီကေနအဂၤလိပ္)
it2en@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနအီတလီ)
ja2en@bot.talk.google.com (ဂ်ပန္ကေနအဂၤလိပ္)
ko2en@bot.talk.google.com (ကိုရီးယားကေနအဂၤလိပ္)
en2ko@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနကိုရီးယား)
nl2en@bot.talk.google.com (နယ္သာလန္ကေနအဂၤလိပ္)
en2nl@bot.talk.google.com(အဂၤလိပ္ကေနနယ္သာလန္)
no2en@bot.talk.google.com (ေနာ္ေ၀းကေနအဂၤလိပ္)
en2no@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနေနာ္ေ၀း)
pl2en@bot.talk.google.com (ဒါကေတာကြ်န္ေတာ္လဲမသိဘူးဗ်အတ္သာအတ္ထားတာကြ်န္ေတာ္မသ
ံုးဘူးဗ်)
en2pt@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနေပါတူဂီ)
ar2en@bot.talk.google.com (အာေရဗ်ကေနအဂၤလိပ္)
en2ar@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနအာေရဗ်)
ro2en@bot.talk.google.com (ရိုေမးနီးယားကေနအဂၤလိပ္)
en2ro@bot.talk.google.com(အဂၤလိပ္ကေနရိုေမနီးယား)
ru2en@bot.talk.google.com (ရုရွားကေနအဂၤလိပ္)
en2ru@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနရုရွား)
sv2en@bot.talk.google.com (ဆြီဒင္ကေနအဂၤလိပ္)
en2sv@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဆြီဒင္)
zh2en@bot.talk.google.com (တရုတ္ကေနအဂၤလိပ္)
en2zh@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနတရုတ္)
zh-hant2en@bot.talk.google.com (ရိုးရာတရုတ္ကေနအဂၤလိပ္)
en2zh-hant@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနရိုးရာတရုတ္)
zh-hant2zh@bot.talk.google.com (ရုိးရာတရုတ္ကေနႏိုင္ငံတကာတရုတ္)
zh2zh-hant@bot.talk.google.com (ႏိုင္ငံတကာတရုတ္ကေနရိုးရာတရုတ္)
bg2en@bot.talk.google.com (ဘယ္ဂ်ီလယံကေနအဂၤလိပ္)
en2bg@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဘယ္ဂ်ီလယံ)
cs2en@bot.talk.google.com (ခ်က္စကိုလိုဗီးယားကေနအဂၤလိပ္)
en2cs@bot.talk.google.com(အဂၤလိပ္ကေနခ်က္)
en2da@bot.talk.google.com (ဒါလဲဘာလဲမသိဘူးဗ်သံုးဘူးဘူး)
de2en@bot.talk.google.c(ဂ်ာမန္ကေနအဂၤလိပ္)
en2de@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဂ်ာမန္)
de2fr@bot.talk.google.com (ဂ်ာမန္ကေနျပင္သစ္)
fr2de@bot.talk.google.com(ျပင္သစ္ကေနဂ်ာမန္)
el2en@bot.talk.google.com (ဂရိကေနအဂၤလိပ္)
en2el@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဂရိ)
es2en@bot.talk.google.com (စပိန္ကေနအဂၤလိပ္)
en2es@bot.talk.google.com(အဂၤလိပ္ကေနစပိန္)
fi2en@bot.talk.google.com (ဖင္နစ္ရွ္ကေနအဂၤလိပ္)
en2fi@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကဖင္လန္ အဲေလေယာင္လို ့ဖင္နစ္ရွ္)
en2mm5@mmgeeks.org <en2mm5@mmgeeks.org>(အဂၤလိပ္ကေနျမန္မာ) (mmitd)မွကူယူခ်င္းျဖစ္ပါသည္

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF