ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည့္ Barcamp ပြဲအား မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတတ္ပညာရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚစည္း႐ံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ တက္ေရာက္ သည့္လူဦးေရစံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ Barcamp ကဲ့သို႔မႏၲေလး Barcamp ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ရွိ ANS Computer Center မွအဓိ က ဦးစီး၍ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ မႏၲေလး Barcampအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ စပြန္ဆာမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္းၿမိဳ႕မွ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာ ေလ့လာလိုက္စားသည့္ လူငယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးေပါင္းစပ္ေနသည့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာဆည္းပူးသူမ်ား၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ဖလွယ္သည့္ Barcamp အား ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Barcamp မ်ား၏ လူဦးေရစံခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF