ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းကုိ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔ မႇစ၍ တရား၀င္ စတင္လႊဲေျပာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္း ရရႇိပါသည္။
ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမႇ အခ်ဳိ႕၀န္ထမ္း မ်ားအား ပင္စင္၊ လုပ္သက္ဆုမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ကို လုပ္ခလစာပ်မ္းမ် ႏႇစ္လစာေပးကာ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္၍ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္မႇ လႊဲေျပာင္းရယူသည့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္လုပ္ငန္းပိုင္ သေဘၤာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သေဘၤာသားမ်ားကိုလည္း လက္ရႇိ အစိုးရလစာႏႈန္းထားအတိုင္း ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇ အမ်ားဆံုးရက္ ေပါင္း ၆၀ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ရက္ေပါင္း ၆၀ လုပ္ကိုင္ၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ လိုေသာ သေဘၤာသားမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေပးသည့္လစာႏႈန္းထားမ်ားႏႇင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ကာလသတ္မႇတ္ခ်က္ပါရႇိသည့္ contract  စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ဆက္လက္တာ၀န္မထမ္းေဆာင္လိုသည့္ သေဘၤာသားမ်ားကိုလည္း မိမိဆႏၵသေဘာထား ႏႇင့္အညီ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကုမၸဏီမႇ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါး ပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းကုိ လႊဲေျပာင္းရယူမႈတြင္ လက္ရႇိျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံု၊ ပိုင္ဆိုင္ေျပး ဆြဲေနသည့္ သေဘၤာအားလံုး ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: Eleven Media Group

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..

   Send article as PDF