ျပည္ၿမိဳ႕ဘက္ကမ္း န၀ေဒးတံတားထိပ္မွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဆင္တဲဘက္ကမ္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနဖူး၌ ေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္းေတာက္ပလွ်က္ရွိေသာ ေစတီေတာ္တစ္ဆူကို ဖူးျမင္ရပါသည္။ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၁၅၆ေပရွိ ေရႊဘံုသာမုနိေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါ၏။
သကၠရာဇ္(၁၂၃)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ရခိုင္ဘုရင္ စႏၵသူရီယမင္း၏ အဓိဌာန္ျပဳပင့္ေဆာင္ခ်က္အရ ေနာက္ပါ ရဟႏၲာ(၅၀၀)ျခံရံကာ ဓည၀တီရခိုင္ျပည္သို႔ ႂကြခ်ီေတာ္မူၿပီး ေက်ာ္ေတာ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ေသလာဂီရိေတာင္ထိပ္၌သီတင္းသံုးစံပယ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ စႏၵသူရိယမင္းႏွင့္တကြ မႉးႀကီးမတ္ရာ ေသနာပတိမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟႏၲာ(၅၀၀)တို႔အား ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး၊ အေမြးနံ႔သာတိုင္တို႔ျဖင့္ (၃)လတိုင္တိုင္ မျပတ္မလပ္ ပူေဇာ္အလုပ္အေကၽြးျပဳၾကၿပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကို နာယူၾကသည္။

မုနိ (၄)ဆူ သြန္းလုပ္ျခင္း
(၃)လ ျပည့္ေျမာက္၍ ဓည၀တီရခိုင္ျပည္မွ ဘုရားရွင္ျပန္လည္ႂကြခ်ီေတာ္မူမည္ျပဳေသာအခါ စႏၵသူရိယမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခ်က္အရ ဘုရားရွင္၏ကိုယ္စားကိုးကြယ္ဆည္းကပ္နိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပြား႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္တစ္ဆူ သြန္းလုပ္ရန္ ဘုရားရွင္က ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စႏၵသူရိယမင္းသည္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔ ထံမွ စုေဆာင္းရရွိေသာ ရတနာ (၆၅)တင္းကို က်ဳိခ်က္၍ ဘုရားရွင္၏ ရင္ေငြ႕ေတာ္ကို လံႈၿပီးဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၉)ေပ(၆)လက္မရွိေသာ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ကို သြန္းလုပ္ရာမွ ပိုလွ်ံေသာရတနာမ်ားျဖင့္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၆)ေပ(၈)လက္မရွိေသာ ရွင္ေက်ာ္မုနိ၊ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၅)ေပ (၄)လက္မ ရွိေသာ ေရႊဘံုသာမုနိ၊ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၃)ေပ(၉)လက္မရွိေသာ မာန္ေအာင္ျမင္မုနိစသည့္ ညီေတာ္ကိုယ္ပြား႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္(၃)ဆူအား ထပ္မံသြန္းလုပ္ခဲ့သည္။

မဟာျမတ္မုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ညီေတာ္ကိုယ္ပြား႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ (၂)ဆူအား ပင့္ေဆာင္ျခင္း
ေကာဇာသကၠရာဇ္(၁၁၄၆)ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာ သီဟသူရသည္ ဓည၀တီသို႔ လာေရာက္ၿပီး မဟာျမတ္မုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ ေရႊဘံုသာမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္၊ မာန္ေအာင္ျမင္မုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္တို႔ကို ပင့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရွင္ေက်ာ္မုနိမွာ မူလသီတင္းသံုးရာ ဂႏၶကုဋိတိုက္၌ ကိန္း၀ပ္စံပယ္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့သည္။ ျပည္တစ္ဖက္ကမ္း၊ ဆင့္တဲရွိ ေရႊဘံုသာေက်းရြာသို႔ အေရာက္တြင္ ေရႊဘံုသာမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား သကၠရာဇ္(၉၂၀)ခုႏွစ္က ျပည္ဘုရင္သတိုးဓမၼရာဇာတည္ထားခဲ့ေသာ ေရႊဘံုသာေစတီေတာ္ႀကိး၏ ဌာပနာတိုက္အတြင္း ထည့္သြင္းပူေဇာ္ၿပီး ေစတီေတာ္ကိုလည္း ျပဳျပင္မြမ္းမံကာ `ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္´ ဟူ၍ ဘြဲ႕အမည္ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ပရိေစၧဒမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးမွာ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား ဖံုးလႊမ္းၿပီး ေစတီေဟာင္း၊ ေစတီပ်က္တစ္ဆူ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
ေစတနာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔က ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သကၠရာဇ္(၁၂၅၆)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၁၃၃၆)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေခ်။

ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႀကီးမႉး၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံထီးေတာ္တင္ျခင္း
ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႀကီးမႉးကာ စတင္ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့သည္။ ေစတီေတာ္၏ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက ေစတီေတာ္ျမတ္၏ ဌာပနာတိုက္တည္ရွိရာေနရာအား ေခတ္မီကိရိယာမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ၾကရာ ဌာပနာတိုက္အတြင္း၌ ရတနာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားေသာ ဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူ ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေနေၾကာင္းကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ဘက္စံုျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းအ၀၀အား ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးပန္းေအာင္ ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္၍ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ အထက္ဌာပနာပိတ္ပြဲကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၃)ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္၈နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပန္းလည္တိုင္စိုက္ထူပြဲကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၉)ရက္ ေသာၾကာေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ထီးေတာ္အား ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၄)ရက္ (စေနေန႔) တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တင္လႉပူေဇာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မုနိေလးဆူ၀င္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ေလးဆူ
ယခုအခါ မုနိေလးဆူ၀င္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ ရွင္ေတာ္မုနိသည္ေက်ာက္္ေတာ္ၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ မာန္ေအာင္ျမင္မုနိသည္ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားအျဖစ္ ဇလြန္ၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ ေရႊဘံုသာမုနိသည္ ဆင္တဲဘက္ကမ္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနဖူးရွိ ေရႊဘံုသာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဌာပနာတိုက္အတြင္း၌လည္းေကာင္း အသီးသီး ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူလ်က္ရွိသည္။

ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ပရိ၀ုဏ္မွ မုနိေလးဆူ ကိုယ္ပြားမ်ား
မုနိေလးဆူ ကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ မဟာျမတ္မုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္သည္ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ တနလၤာေထာင့္ရွိ အေရွ႕ဘက္တန္ေဆာင္း၌လည္းေကာင္း၊ ရွင္ေက်ာ္မုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္သည္ ေစတီေတာ္၏ ဗုဒၶဟူးေထာင့္၏ ေတာင္ဘက္တန္ေဆာင္း၌လည္းေကာင္း၊ ေရႊဘံုသာမုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္သည္ ေစတီေတာ္၏ ၾကာသပေတးေထာင့္၏ အေနာက္ဘက္ တန္ေဆာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ မာန္ေအာင္ျမင္ကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္သည္ ေစတီေတာ္၏ေသာၾကာေထာင့္ ေျမာက္ဘက္တန္ေဆာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အသီးသီးကိန္း၀ပ္စံပယ္သီတင္းသံုးလ်က္ရွိသည္။ မုနိေလးဆူ ကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား၏ ဘုရားဒါယိကာမမ်ားမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အၿငိမ္းစား ကစလ၀န္ထမ္းေဒၚတင္တင္မႊန္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ မုနိကိုယ္ပြားေလးဆူကို မဟာျမတ္မုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ရင္ေငြ႕ေတာ္ လႈံၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ သြန္းလုပ္ခဲ့ရာ မဟာျမတ္မုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္အတြက္ ေၾကးခ်ိန္ (၁၅၀၀)ပိႆာ၊ ရွင္ေက်ာ္မုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္အတြက္ ေႀကးခ်ိန္(၁၀၀၀) ပိႆာ၊ ေရႊဘံုသာမုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္အတြက္ ေၾကးခ်ိန္(၈၀၀)ပိႆာ၊ မာန္ေအာင္ျမင္မုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္အတြက္ ေၾကးခ်ိန္(၆၆၆)ပိႆာ အသီးသီးကုန္က်ခဲ့သည္။ အဆိုပါမုနိကိုယ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားအား ေဒ၀ါ၀င္း၊ ရာဇာ၀င္းမ်ားခင္း၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အခမ္းအနားျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၄)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ပရိ၀ုဏ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ပရိ၀ုဏ္မွ သိုက္နန္းရွင္ျမစိမ္း
ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားဖံုးလႊမ္း၍ ေစတီေဟာင္းတစ္ဆူအျဖစ္ႏွင့္ ရွိေနခဲ့စဥ္က ေစတီေတာ္ပရိ၀ုဏ္၏ လက္ယာေထာင့္တြင္ သိုက္နန္းရွင္တို႔အတြက္ ရည္စူးျပဳလုပ္ထားေသာ နတ္ကြန္းေလးတစ္ခုရွိသည္။ ေစတီေတာ္အား ဘက္စံုမြန္းမံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ သိုက္နန္းရွင္တို႔၏ အဆိုပါနတ္ကြန္းေလးကိုလည္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ပရိ၀ုဏ္ရွိဘုမိၼယအႏြယ္၀င္ သိုက္နန္းရွင္တို႔က ၎တို႔အတြက္ ကြန္းခိုစရာေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို အိပ္မက္ေပး ေတာင္းပန္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ပရိ၀ုဏ္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ မျမင္အပ္သည့္ နာမ္ေလာကမွ သိုက္နန္းရွင္တို႔အတြက္ ကြန္းခိုရာသိုက္နန္္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ေစတီေတာ္၏ တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ သိုက္နန္း၏ အႀကီးအမႉးျဖစ္သူ သိုက္နန္းရွင္ ျမစိမ္း၏ ႐ုပ္ထုကိုလည္း မႏၲေလးမွ မိုဆရာဦးထြန္းႂကြယ္က ၎၏အိပ္မက္ထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္ သိုက္နန္းရွင္ျမစိမ္းပံုအတိုင္း သက္ရွိအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသဖြယ္ ပီျပင္စြာ ထုလုပ္ခဲ့သည္။ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ တနဂၤေႏြေထာင့္ရွိ သိုက္နန္းအေဆာက္အအံုအတြင္းတြင္ အသက္၀င္လြန္းေသာ သိုက္နန္းရွင္ျမစိမ္း႐ုပ္ထုအား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္သည္ မဟာျမတ္မုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္သြန္းလုပ္ရာမွ ပိုလွ်ံသည့္ ဘုရားရင္ေငြ႕ေတာ္လႈံထားေသာ ရတနာဓာတ္သားမ်ားျဖင့္ သြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ ေရႊဘံုသာမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ကိန္း၀ပ္စံပယ္ရာ ေစတီျဖစ္သျဖင့္ တန္ခိုးႀကီးေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေစတီေတာ္တစ္ဆူျဖစ္သည္။ ေရႊဘံုသာမုနိ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳရေသာ ကုသိုလ္အက်ဳိးေၾကာင့္ ေတာ္ေျဖာင့္မွန္ကန္သည့္ လိုရာဆႏၵအားလံုး ျပည့္စံုႏိုင္သည္။ တရားတေဘာင္ရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ပါက မိမိဘက္မွမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစတီေတာ္ျမတ္ေမွာက္ေရွ႕၌ တည္ၾကည္စြာ သစၥာျပဳတိုင္တည္ပါက ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရရွိပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း၊ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေဇာ္သတင္းမ်ားရရွိ္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရာထူးဌာနႏၲရတိုးတက္အဆင္ေျပျခင္း စေသာအက်ဳိးထူးမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္သည္။
ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀ငတန္ခိုးႀကိီ္ေစတီေတာ္ျမတ္တစ္ဆူျဖစ္ေသာေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ဂႏၶာရီလွည့္ေနၾကေသာ စူဠဂႏၶာရီ၊ မဟာဂႏၶာရီ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သိဒၶိရွင္၊ မဟိဒၶိရွင္မ်ား၊ ထူးျခားေသာသူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ျမတ္မ်ား မၾကာခဏ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ပရိ၀ုဏ္သည္ ႀကိးမားက်ယ္ျပန္႔သည္သာမက စိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းလည္းရွိ၍ အဓိဌာန္ျဖင့္ တရားထိုင္၊ ပုတီးစိတ္သူမ်ားအဖို႔ အလြန္ပင္ သင့္ေတာ္ပါ၏။ ေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ျပည္-ဆင္တဲ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးန၀ေဒးတံတားႀကီးက ထည္၀ါခံ့ညားစြာရွိေနသလို ေစတီေတာ္အား ဦးခိုက္စီးဆင္းေနေသာ ဧရာ၀တီ၏အလွကို ႐ႈေမာဖြယ္ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးၾကံဳ၍ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ယခင္ကလို ဆင္တဲဘက္ကမ္းသို႔ ဇက္ကူးတို႔မ်ား၊ ပဲ့ခ်ိတ္ေမာ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း ကူးစရာမလိုေတာ့ပဲ ခံ့ညားထည္၀ါေသာ န၀ေဒးတံတားႀကီးေပၚမွေန၍ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆးျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဆင္တဲ၊ ေရႊဘံုသာေက်းရြာ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနဖူး၌ တင့္တယ္သပၸာယ္စြာ တည္ရွိေနေသာ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း ေရးသားလမ္းညႊန္လိုက္ပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF