ကဗ်ာဆရာကေတာ့                                             A poet

ကဗ်ာဆရာလိုပဲ ေတြးပါတယ္ …                             Thinks as a poet.

ဒီလိုမ်က္၀န္းငယ္ေလးေတြထဲ                                Why is fear shot

အေၾကာက္တရားကို ဘာေၾကာင့္မ်ားပစ္စိုက္              In these little irises!

ဘာတစ္ခုမွ မခမ္းနားဘူး ….                                 Nothing great

ဘယ္ေလာက္ထိ ႀကီးက်ယ္သြားႏိုင္ပါသလဲ ….           How great can it be?

အဆင့္ဆင့္ …                                                    Step by step

အေၾကာက္တရားေပၚမွာအမုန္း                               Hatred is on fear

အမုန္းမ်ားေပၚမွာဒဏ္ရာ …                                   Wound is on harted

အခ်စ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေလသလား …                                  Was it love?

ကဗ်ာဆရာကေတာ့ … ကဗ်ာဆရာလိုပဲ                    A poet is like a poet

ေမးခြန္းေပၚသံသယေတြဆင့္                                  Suspicion is on the questions

သူတို႔ … ညေတြ                                                 Their nights

သူတို႔ေန႔ေတြ                                                      Their days

အိပ္ေရးမ၀တဲ့မ်က္၀န္းႏုႏုေတြထဲ                             The dance of hunting is

အမဲလိုက္ကႀကိဳးကကြက္                                       In the lose sleep’s eyes

အႏုပညာကေတာ့ ဘယ္လိုဆန္ႏိုင္ပ့ါမလဲကြယ္            How can it be looked like art?

ေသြး႐ူးေသြးတန္း …                                            Frenzy

ေသြးရဲရဲသံရဲရဲ                                                     Bloody

အပိုင္းပိုင္း အျပတ္ျပတ္                                         Bits and pieces

ယမ္းေငြ႕ … ေပါက္ကြဲ                                          Gunpowder … blow up

ဒါ … က်ဴးလြန္သူရဲ႕အမုန္းလား                               Is it the harted of the one who has committed?

ဖိႏိွပ္ခံသူတို႔ရဲ႕ အမုန္းလား                                     Or

ေသျခင္းတရားနဲ႔ ကစားတဲ့စစ္                                 Is it the harted of the oppressed?

ဘယ္သူပစ္ခ်ခဲ့တဲ့ဘ၀ေတြလဲ                                 The battle that plays with the death

ကဗ်ာဆရာကေတာ့                                             Who throw these lives?

ေမးခြန္းေပၚ … ေမးခြန္းဆင့္                                   For a poet,

သူတို႔ခမ်ာ                                                         Question upon question

အမုန္းေပၚမွာ ဒဏ္ရာ …                                       As for them Wounds are on the harted

အေ၀းႀကီးပါလို႔ … ေျပာလို႔ ျဖစ္မလား                       Cannot be said that it is very far

အစၥေရး … ပါလက္စတိုင္း                                     Isreal …. Palestine

အေမရိကန္ … အာဖဂန္နစၥတန္                              America … Afganistan

အိႏိၵယ … ပါကစၥတန္                                           India … Pakistan

… … …                                                           Where the flames of war are burning

စစ္မီးတို႔ဟုန္းဟုန္းေတာက္ျမဴးရာ …                        The word that compares love to war

စစ္နဲ႔ အခ်စ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္တာေလာက္                         Is the worst

ည့ံဖ်င္းေပ့ါပ်က္တဲ့စကားလံုး …                               I’ve never found

ရွာမေတြ႕ေသးဘူး                                               If we are twins with the death

ေသျခင္းတရားနဲ႔                                                 They are siamese twins

တို႔တစ္ေတြက … အျမႊာဆိုခဲ့ရင္                              Such days and nights

သူတို႔က … ရင္ခ်င္းဆက္အျမႊာ                               How do we raise love?

အဲဒီလိုမ်ဳိး … ေန႔ေတြ ညေတြ                                 How can knowledge be developed?

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ဘယ္လိုေမြးျမဴၾကမလဲ                  Some willing prayers are

ဥာဏ္ပညာကို ဘယ္လိုဖြံ႕ထြားေစမလဲ                      Likely to be traditionalism

စိတ္လိုလက္ရ … ဆုေတာင္းသံတခ်ဳိ႕လည္း              For the God who bears grudge

အမ်က္သိုတတ္တဲ့ ဘုရားသခင္အတြက္                    “Give praise for sympathy”

မိရိုးဖလာ … ဆန္ခ်င္ဆန္ေနလိမ့္မယ္                       As we are too familiar with loss

“က႐ုဏာတရားခ်ီးျမွင့္ပါ”                                      We are expert at the art of weeping

ဆံုး႐ံႈးရျခင္းက … ယဥ္ပါးေနလြန္းလို႔                        Contracting our hearts does not mean to compete with you 

ငိုေၾကြးရျခင္းအတတ္က …                                    A poet feels like a poet

တစ္ဖက္ကမ္းခတ္သြားလို႔                                      Contracted hearts touch each other

ႏွလံုးသားကို က်ံဳ႕ထားရတာ ….                              Here …

မထူးပါဘူး … မျခားပါဘူးဆိုၿပီး                               The fungi-covered future on which

ပခံုးခ်င္းယွဥ္တာ မဟုတ္ရပါဘူး                              The brand is changed every now and then

ေျခရာတိုင္း … ဒဏ္ရာခ်င္းညိွတာ                            And the gods of forest know nothing

မဟုတ္ဘူး …                                                     The whole tree is girdled

ကဗ်ာဆရာကေတာ့ ကဗ်ာဆရာလိုပဲ                         Alone in the dark

ခံစားရမွာေပ့ါ                                                      Like a bad season a frog is heated in

က်ံဳ႕၀င္ႏွလံုးသားခ်င္းစြဲကပ္ထိစပ္                            In the whirl of without knowledge

ဒီမွာကလည္း …                                                  Enjoy ignorantly

ထုတ္လုပ္မႈတံဆိပ္ခဏခဏေျပာင္းတပ္                     In the native insidious home

ခံရတဲ့ … မိႈစြဲအနာဂတ္ႀကီးနဲ႔                                   That becomes warmer and warmer

ေတာပိုင္ေတာင္ပိုင္ေတြကလည္း                              You and

”နတ္ေနကိုင္း” မသိ …. ဘာမသိ                              We sit in the globalization

တစ္ပင္လံုး … သင္းသတ္ျခင္းခံရတဲ့သစ္ပင္                And  expect “the truth”

တစ္ကိုယ္ေရ … ဟင္းလင္းေသြ႕ေသြ႕ေမွာင္                That doesn’t away from

ဖားကို အပူေပးတဲ့ ဥတုပ်က္ပမာ …                          Adam and Eve

မသိျခင္းဆင္းရဲ ၀ဲကေတာ့ထဲ …                              The consciousness

မ်က္စိသူငယ္ … နားသူငယ္နဲ႔ေပ်ာ္ေမာ                      That prefers raw meat and fish                                 

တျဖည္းျဖည္း ေႏြးသထက္ေႏြးလာတဲ့                        Sometimes

ဇာတိေျမ … ၀ကၤႏၱအိမ္ထဲမွာ …                               I pray fro my suffering to

မင္းတို႔မွာ …                                                       meet for fire

ငါတို႔မွာ … ”ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း” ႀကီးထဲထိုင္ၿပီး      I have to wait sympathy                                                  

အာဒမ္နဲ႔ ဧ၀ ေရွ႕ေမွာက္က …                                 From the irises of Romeo and Juliet                                                             

မခြာႏိုင္ေသးတဲ့ “ အမွန္တရား ” ကို                           It doesn’t come You and

ေမွ်ာ္လို … ေမွ်ာ္ရ                                                 We hang the fullmoon’s night

သားစိမ္း ငါးစိမ္းကိုပဲ                                              In our irises

ခံတြင္းလိုက္္ေနတဲ့                                                 We feel the noise of the tide

ေမတၱာတရားကိုလည္း                                            As music in our ears

“မီး” နဲ႔ ေတြ႕ပါေစေၾကာင္း                                        Does the guest insult the host?

ဆုေတာင္းလို … ေတာင္းရ …၊                                  Does the host insult the guest? 

႐ိုမီယိုနဲ႔ ဂ်ဴးလီယက္ မ်က္၀န္းထဲက                            In the journey ends … where to

“က႐ုဏာ” တရားကို                                               In the drawing room … in the garden

ေစာင့္လို … ေစာင့္ရ …၊ ေရာက္မလာခဲ့ဘူးေနာ္ … ။        On the beds

မင္းတို႔ …                                                             Not a complete set

ငါတို႔ … မ်က္၀န္းေတြထဲ                                           At least                     

လျပည့္ညေတြကို ခ်ိတ္ဆြဲရင္း                                    Get little knoledge of Newton

နားေတြထဲ …                                                        Our nights will have good sleep

ဒီေရတက္သံကို ဂီတလိုခံစား                                       No-one will be a winner

ေထာင္းေထာင္းထ … ယိမ္းႏြဲ႕ …                                 Or no-one will be a loser

အိမ္ရွင္ကို ဧည့္သည္က ေစာ္ကားတာလား                       As your winnings and payoffs

ဧည့္သည္ကို အိမ္ရွင္က ေစာ္ကားတာလား                       Are the lives with true hearts

ခရီးဆံုးရင္ … ဘယ္ကို …၊                                          The samsara is a journey

ဧည့္ခန္းထဲ … ၿခံထဲ … ၀င္းထဲ …                                  Thet you cannot get up again

အိပ္ရာေတြထဲ …                                                       As it is said

မစံုမညီ … တစ္ဖက္တည္း …                                       May I near with the God! Amen

အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ …                                                    ( Translated by MG NYI NYUTT )                     

နယူတန္ကိုပဲ ပါးပါးေလး သိလိုက္ပါ                                      

ငါတို႔ညေတြအိပ္ေရး၀မယ္ …

စစ္ဆိုတာ …

ဘယ္သူက … ဘယ္သူ႕ကိုမွ  … မႏိုင္ဘူး

ခင္ဗ်ားတို႔ အေလ်ာ္အစားက

ႏွလံုးသားစစ္စစ္နဲ႔ ဘ၀ေတြမို႔ …

သံသရာဆိုတာ ပြဲၿပီးထျပန္ခြင့္မရိွတဲ့ ခရီး …

ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း …

ဘုရားသခင္နဲ႔ နီးပါေစ … အာမင္ … ။    ။

About Thu Htet Hmu

Thu Htet Hmu has written 13 post in this Website..

I would like to be a poet not a politician. I made up my mind to against unfair rule, government organization, political organization, whichever nation or races if they insult or neglect the human rights.

   Send article as PDF