ေယဓမၼာ ေဟတုပၸ ဘဝါ
အၾကင္တရားတို႔သည္ အေၾကာင္းကိုမွီ၍ ျဖစ္ကုန္၏။
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျဖစ္ပ်က္သည္ကို ဖြင့္ျပေသာ လြန္ခဲ့သည္ ႏွစ္ (၂၆၀၀)ေက်ာ္ကဂါထာျဖစ္သည္။

ဤေနစၾကာ၀ဠာ၏ အေသးဆံုးေသာ အက္တမ္မွသည္ အၾကီးဆံုးသူရိယေနမင္းအထိ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္ဟပ္စြာ ဗရမ္းဗတာထဲမွ စီစဥ္က်န စံနစ္တက် ရပ္တည္ျဖစ္ပ်က္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ဤအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းရွင္က ဖန္ဆင္းသည္၊ အလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ပညတ္သမုတ္ၾကသည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ပိုးမႊား၊တိရိ စၦာန္၊သစ္ပင္၊ျမက္ပင္အရည္အတြက္ ဘီလီယန္ခ်ီ ေသေၾကပ်က္စီးျပီး က်န္ရစ္ေသာရုပ္ၾကြင္းမ်ားကို ေက်ာက္လႊာ၊ေျမထုအဆင့္ဆင့္တြင္ ဖိႏွိပ္စိသိပ္ခံရေသာအခါ ယခုေခတ္တြင္ ရုပ္ၾကြင္းအရည္၊ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။ အဆိုပါ ဘီလီယန္ခ်ီေသာ အသက္ေသြးသားတို႔သည္ ယခုအခါတြင္ လူသားဦးေရ(၆)ဘီလီယန္ေက်ာ္ကို အလုပ္အေၾကြးျပဳေနသည္ ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (Biogenic Theory) ကို အေျခခံေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။( (Abiogenic Theory)အရ အသစ္တဖန္ ဆိုေနၾကသည္ရွိ၏။ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ႔ဟူသည္ ကမၻာေျမ၏ နက္ရိႈင္းသည့္အတြင္းပိုင္းမွလာေသာ လက္ေဆာင္ပ႑ာဟု ဆိုေလသည္။
မည္သို႔ဆိုၾကေစ..ေရနံ၊ဓါတ္ေငြတိ႔ုမွ စြမ္းအင္ကိုထုတ္ယူ၍ လူေနမႈလူ႔ေဘာင္ အဆင္ေျပေအာင္ တုိးတက္ျမင့္မားေအာင္ ၾကံေဆာင္ခဲ့ၾက၊ေနၾကသည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤရာစုႏွစ္တြင္ ေရနံ၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေဘးထုတ္ပစၥည္းမ်ားတို ့မွ ကင္းကြာေသာ လူသားဘ၀ဟူသည္ မရွိစေကာင္း..။
အဆိုပါရုပ္ၾကြင္းရည္တို ့ကို အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းခ်က္ယူေသာအခါ  ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ပလပ္စတစ္၊ဖေယာင္း၊ကတၱရာစသျဖင့္ရရွိသည္။ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ ေလာင္ျမိဳက္ေသာအခါ ထြက္လာေသာ အပူစြမ္းအင္ကို လူေဘာင္ဘ၀၏ အေျခခံစြမ္းအင္အျဖစ္သုံးၾကသည္။ တေနရာမွ တေနရာေရႊ႔ေျပာင္းေသာအခါတြင္သုံးၾကေသာ ကား၊ သေဘၤာ၊ေလယဥ္တို ့သည္ထင္ရွားျမင္သာေသာ ေလာင္စာျမိဳ ယႏၱယားမ်ားျဖစ္ကုန္၏။ ရုပ္ၾကြင္းသီအိုရီမွ အရေကာက္မူ အဆိုပါစြမ္းအင္တို ့သည္ သက္သတ္လြတ္ျခင္း(အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္း)ရွိသည္ဆိုႏိုင္ျငားေသာ္လည္း သက္ေသလြတ္ျခင္း(အသက္တို ့ေသေၾကၾကျခင္းမွ လြတ္ကင္းျခင္း)ကား ကင္းသည္မဟုတ္..။အသက္ေသြးသားတို ့ျဖစ္တည္ေဆာက္ယူထားသည္ ဆိုထားေလသတည္း..။

ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ တို ့ေပါက္ကြဲေလာင္ျမိဳက္ျပီးေသာအခါ ေလထုထဲ အမ်ားဆံုးထုတ္လႊတ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုက္ျဖစ္သည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္သည္ ယခုေခတ္၏ပူေႏြးလာေနေသာ ကမၻာ့အတိုင္းအတာ ပူပင္မႈၾကီးအတြက္ အဓိက(တရားခံ)ဇတ္ေဆာင္ျဖစ္သည္ဆိုပါသည္။ လူတို ့၏ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ေလထုထဲပို ့လြတ္မႈသည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင့္တက္ခဲ့သည္ဆိုၾကပါသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႕မွ ၁၉ ရက္ေန႕ထိ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကိုပန္ေဟဂင္န္ျမိဳ ့တြင္ ကုလသမဂၢမွ ၾကီးမႈးျပီး ကမၻာပူေႏြးေနမူအတြက္ အေျဖရွာရန္ အစည္းအေ၀းက်င္းပေနသည္။ ရက္သတၱ(၂)ပါတ္ၾကာသည့္အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၉၂)ႏိုင္ငံမွအၾကီးအကဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ကမၻာ့လူသားထု၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းေခၚယူကာ အေျဖ“ထ”ရွာၾကရသည္အထိ မည္သည့္ေဘးထြက္္ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားျဖစ္ၾကေလသနည္း..။

အၾကင္တရားတို႔သည္ အေၾကာင္းကိုမွီ၍ ျဖစ္ၾကပါကုန္၏။
လူသားတို ့၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္၁၀၀ အတြင္းပ်မ္းမွ်(၁.၄)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္တက္ခဲ့သည္ဆိုပါသည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေလထုတြင္ ပါ၀င္ႏႈန္းမွာ ယခုႏွစ္တြင္ (၃၈၄.၃၈) ပီပီအမ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ (၆၅၀၀၀၀) ကာလအတြင္း(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပိုလာသည္ဆိုသည္။ ဖန္လံုအိမ္အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ အာတိတ္ႏွင့္အႏၷာတိကတြင္ ေရခဲထုမ်ား က်ိဳးျပတ္ေပ်ာ္က်ေနသည္ကို သတင္းမ်ားတြင္ေတြ႔ၾကရသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ သမိုင္းစံခ်ိန္ခ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေတာမီးၾကီးမ်ား ႏွစ္စဥ္ေလာင္သည္။ မၾကံဳစဖူး ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းသည့္မုန္တိုင္းၾကီးမ်ား ကမၻာအႏွံ႔တိုက္ခိုက္ေမႊခတ္သည္။ မိုးေခါင္ျခင္းးႏွင့္ေရၾကီးျခင္းလညး္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနေလသည္။ကိုပန္ေဟဂင္န္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ဆယ္စုႏွစ္ကာလ ၂ ခုအၾကား ရာသီ ဥတုေဖါက္ျပန္မူ ဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးခံရသည့္ နိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒုတိယ ေနရာသို ့ေရာက္ရွိေနပါသည္။ မိခင္သဘာ၀၏ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့ျခင္းမွ ကြယ္္ခဲ့ျပီဆိုရေလမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေတာင္၊ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္းတို ့ရွိေရခဲထုေတာင္ၾကီးမ်ား အေရေပ်ာ္မႈေၾကာင့္ လာမည္ ့ႏွစ္တရာတြင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရသည္ ၁မီတာေက်ာ္ တက္လာေတာ့မည္ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ ပင္လယ္ေရတက္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ၊မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း၊ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ၾကီးတို႔ကို ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္ေလာက္ေသာ အေျခအေနေရာက္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ပ်က္ေၾကာင္းက်ိဳးအားလံုး ကမၻာအတိုင္းအတာႏွင္ ့ဖိေနသည္ျဖစ္ေပရာ မိခင္သဘာ၀မွ လူသားတို ့၏မိုက္မဲမႈအနာတို ့အား ထိန္းညိိွ ကုစားေနဟန္အေနအထားျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အက်ိဳးတရားတို ့၏ အေၾကာင္းရင္းရွာႏိႈက္ၾကည့္ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ  ပိုးမႊား၊တိရိ စၦာန္တို ့၏ရုပ္ၾကြင္း(၀ါ) ကာဗြန္ကြန္ေပါင္းအစုအေ၀းမ်ားမွ စတင္သည္ျဖစ္ေပရာ ပြင့္ထြက္ေနႏွင့္ျပီးေသာ ပန္ဒိုရာေသတၱာမွ  ၾကိမ္စာဟုလည္း အမည္တပ္ခ်င္တပ္၊ဆိုခ်င္ဆိုနိုင္ပါလိမ့္မည္။

အၾကင္တရားတို႔သည္ အေၾကာင္းကိုမွီ၍ ျဖစ္ၾကပါကုန္၏။
ထိန္းညိွျခင္း၏မိခင္ သဘာ၀တရားသည္ လူသားတို့၏မိုက္မဲမႈတို့ကို အျပစ္ေပးျခင္းတို ့ႏွင့္အတူ (ေအာင္ျမင္စြာပင္)ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိယူသြားႏိုင္မည္ဟု တထစ္ခ်ဆိုႏိုင္ပါသည္။
လူသားတို ့၏အေတြးစိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံေနရေသာ ကမၻာေျမသည္ ျပန္လည္ရွင္သန္စိမ္းလန္းလာပါလိမ့္ဦးမည္။

သို ့ေသာ္..။
အေမရိကန္ဒုသမၼတေဟာင္းအယ္လ္ဂုိးမွသည္ လက္ရွိသမၼတ အိုဘားမားအထိ ၾကီးစြာေသာ လုံ ့လျပဳ၍လံႈ႔ေဆာ္ေနမႈမ်ားကားအေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္တန္ပါေခ်။ လူမ်ားကို အစိ္မ္းေရာင္၀န္းက်င္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံရန္ႏွင့္ တိုးတြန္း၍အလုပ္လုပ္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားတြင္ အင္အားပါ၀ါႏွင့္ပါတ္သက္ေသာလွ်ိဳ ့၀်က္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိႏိုင္ေကာင္းပါသည္။ ကမၻာ့စူပါ ပါ၀ါၾကီး၏ အင္အားအစြမ္းကုန္သံုးေနျခင္းေနာက္ကြယ္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြကဲ့သို ့ေသာ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ၊ ကမၻာေျမ၏လက္ေဆာင္ပ႑ာကို အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဦးတည္ေနသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
ေရနံႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစီးပြားနယ္ပယ္သည္ ကမၻာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈအၾကီးဆံုး  အလုပ္အမ်ားဆံုးနယ္ပယ္ၾကီးျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲၾကီးတို႔သည္လည္း စြမ္းအင္ေၾကာင့္သာျဖစ္ၾကကုန္၏။ အဆိုပါ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ၾကီးတခုလံုးကို ျဖိဳခ်ရင္း အသစ္အစားထိုးမည္အလုပ္သည္ ၾကီးလွစြာေသာ (ရာစုႏွစ္၏)အခြင့္အလန္းသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။
အဆိုပါ အခြင့္အလန္းသည္ ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာသို ့ျဖန့္က်က္ရင္း ရပ္တည္ရာရွာေဖြလွ်က္ရွိေနသည္ျဖစ္၏။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းဟူသည္ လူကျပဳလုပ္ေဖၚယူရေပရာ ယခုအခြင့္အလန္းကို ေဖၚယူေနေသာ ေပၚထြက္လာေနသည့္ အထူးအခြင့္အလန္းေကာင္းတို ့အျဖစ္ ျမင္ၾကည့္ရႏိုင္ေကာင္းပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာရာစုႏွစ္က ေရနံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သြားခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေပၚခဲ့သည့္အခြင့္အလန္းကုိ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။
လက္လြတ္မခံပါလင့္။
ပူေႏြးလာေသာ ကမၻာၾကီးႏွင့္အတူ အစိမ္းေရာင္လႈိင္းမ်ားစီးကာ မိမိ၏ဘ၀၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးစုတုိ႔ ၏လူေနမႈစံနစ္အေထြေထြတို ့ကို ျမင့္တင္သြားသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းရင္း ကိုပန္ေဟဂင္င္ျမိဳ ့ႏွင့္ ေအာ့စလိုျမိဳ ့တို့မွ အစည္းအေ၀း၊အခမ္းအနားမ်ားကို ၾကိဳဆိုလိုက္ရပါေၾကာင္း…။

မွတ္ခ်က္။  ။မႏၱေလးေဂဇက္ အတြဲ၄။အမွတ္၂ မွျဖစ္သည္။

kai

About kai

Kai has written 973 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.