အုိင္စီတီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေဖာ္ျပမည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခုကို စတင္ လႊင့္တင္လုိက္ေၾကာင္း ၁၇-၅-၂၀၁၁ ရက္က သိရသည္။ အဆုိပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမွာ www.myanmarict.com ျဖစ္ၿပီး အုိင္စီတီဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား၊ မုိဘုိင္းဖုန္းဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အြန္လုိင္းမွာ ဂ်ာနယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖတ္ရွဴႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ဝင္လာတယ္ဆုိရင္ အဲဒီပစၥည္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ Review ကို ၾကည့္ရႈသိရွိႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္”ဟု အဆုိပါ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အုိစီတီဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း အုိင္စီတီဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္မည့္အျပင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ ျပပြဲမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ ၎ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို စမ္းသပ္ကာလ ေျခာက္လ လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အေနျဖင့္ လႊင့္တင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္း၌ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဥပမာ ဘယ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစား အသစ္ ထြက္သလဲ၊ ထြက္တဲ့ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဝယ္မယ့္သူက စံုစမ္းၿပီးမွ ဝယ္ႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ”ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။ ျပည္တြင္း၌ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိၿပီး ယခုဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးသန္႔ေဖာ္ျပေပးသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚလာေစ်း၊ ေရႊေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေမးျမန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဖုန္းဝယ္ယူမည့္ သူမ်ားအတြက္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

http://www.myanmarict.com/

About ေရႊတိုက္စိုး

has written 79 post in this Website..