သံတြဲၿမိဳ႕ ခရိုင္ေဆးရံုၾကီး မွ ခရိုင္ဆရာဝန္ၾကီး ႏွင့္ စာေရးၾကီး ဦးတင္ေအာင္ တို႕သည္ ခရီးသြားဗီစာ တစ္ေစာင္ (တစ္ဦးလွ်င္)
၂ဝဝဝဝ (ႏွစ္ေသာင္း) က်ပ္ႏႈံးၿဖင့္ စီးပါြးေရးေသာင္းၾကမ္းေနသည္မွာ  ၁၉၉၃ ႏွစ္မွစ၍ ယေန႕ထိတိုင္ပင္ၿဖစ္ပါသည္၊
ခရိုင္ဆရာဝန္ၾကီးအဆက္ဆက္ေၿပာင္းေသာ္လည္း ေစ်းႏႈံး မေၿပာင္းခဲ့ပါ၊ စာေရးၾကီးဦးတင္ေအာင္ ကမူ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အေၿပာင္း
အလဲမရွိပဲ ယၡဳထိ လာဘ္ စား၍ ၾကီးပြါး လွ်က္ရွိေနပါသည္၊
အစၥလာမ္ ဘာသာကုိးကြယ္သူတို႕မွာ  က်န္းမာေရး မေကာင္းပါ၍ ဟူေသာ ေဆးစာ ၿပနိုင္မွ သာလွ်င္ လ.ဝ.က ရံုးမွ ဗီစာ ရရွိနိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္၊
ေဆးစာ ဟုဆိုရာတြင္လည္း မည္သည့္ၿမိဳ႕  မည္သည့္ နိုင္ငံ မွေရးေပးလိုက္ေသာ ေဆးစာကုိမဆိုလိုပါ၊ ၎ေဆးစာမ်ားကိုလည္း
သံတြဲၿမိဳ႕ လ.ဝ.က ရံုးမွ  လက္မခံပါ၊ သံတြဲၿမိဳ႕ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ ေဆးစာ ၿဖစ္မွသာလွ်င္ ဗီစာေလ်ာက္၍ရေပသည္၊
အထက္ပါ လာဘ္စားၿခင္းကုိ  မည္သို႕ လုပ္ရ အံ့နည္း၊  ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ လာဘ္စားေနၿခင္းကို မည္သူက မည္သုိ႕ အေရးယူ ေဆာင္
ရြက္ပါမည္နည္း၊
ယၡဳ လက္ရွိ ခရိုင္ဆရာဝန္ၾကီး ႏွင့္ အခ်ီၾကီးစား၍ ၾကီးပါြးေနပါေသာ စာေရးၾကီး ဦးတင္ေအာင္တို႕ အား မည္သူတို႕ က မည္သို႕ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ပါမည္နည္း..။

မိုးနတ္မင္းၾကီး တို႕ ေရ  လူအမ်ားဒုကၡ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနပါေသာ ငိုစား ရီစား သတၱဝါ ႏွစ္ေကာင္အား  ထိမ္းခ်ဳပ္ေပး
ေတာ္မူၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုပါ၏ ခင္ဗ်ား  ။

About ခ်ာလီဂဇက္ဒလဝမ္

has written 3 post in this Website..