(၂၈.၄.၂၀၁၁) ေန႕ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ သင္ပန္းခ်ံဳ ရြာမွ
ေဒၚေရြေသာင္းရီ သည္ အတြင္းလူနာအၿဖစ္ ေဆးရံုတက္
ေဆးကုသေနစဥ္ ေသြးလိုအပ္ပါသၿဖင့္ သံတြၿမိဳ႕ လင္းသာ
ရြာေန ကိုေအာင္ေက်ာ္စုိး မွ လႈဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႕ေသြးလႈဴဒါန္းရာတြင္ ေသြးလႈဴဒါန္းသူထံမွ ေသြးစစ္ခ
၁၀၀၀(တစ္ေထာင္က်ပ္) ႏွင့္ ေသြးစစ္ကရိယာ အတြက္ဟူ
၍ ၄၀၀၀(ေလးေထာင္က်ပ္) စုုစုေပါင္း ၅၀၀၀(ငါးေထာင္)
ကုိဓါတ္ခြဲမႈးဦးသန္းဝင္းမွ ေတာင္းယူခဲ့ပါသည္။
ေသြးစစ္ရာတြင္ အသံုးၿပဳသည့္ ကရိယာမ်ားမွာလည္း ယူနီ
ဆက္ မွ လိုေလေသးမရွိ လႈဴဒါန္း ထားေၾကာင္းသိရွိရပါ
သည္၊
၎ဓါတ္ခြဲမႈး ဦးသန္းဝင္းမွာ အထက္ပါအတိုင္းေတာင္း
ရမ္းစားေသာက္ေနသည္မွာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕ၾကာၿမင့္
ေနခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္၊ ၎းမွာ မတရားလာဘ္ေငြ ေတာင္း
ရမ္းေငြမ်ားၿဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္းမ်ားဖြင့္၊ အိမ္မ်ားတစ္
အိမ္ၿပီး တစ္အိမ္ေဆာက္၊ သူ၏ခႏၵာကုိယ္စားဗိုက္ ၾကီး
မွာ တစ္ေန႕တစ္ၿခား ေဖါင္းပြ လာပါ၍ အဂတိ လိုက္စား
သူ ဦးသန္းဝင္းအား တာဝန္မွ ရပ္ဆိုင္းဖယ္ရွား နိုင္ေစ
ရန္ နွင့္ အမ်ားၿပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ တင္ၿပလိုက္ရါပါ
သည္ ခင္ဗ်ား။
ထိုသို႕ဓါတ္ခြဲမႈး ဦးသန္းဝင္း ၏ မေတာ္ေလါဘ လုပ္စား
မႈေၾကာင့္ သံတြဲၿမိဳ႕ခရိုင္ေဆးရံုၾကီး အေပၚ ၿပည္သူလူထု
အၾကည္ညိဳပ်က္လ်က္ရွိၾကၿပီး စိတ္မခ်မ္းေၿမ႕မႈမ်ားၿဖစ္
ေပၚေနၾကသည့္အေၿခအေနသို႕ဆိုက္ေရာက္ေနေၾကာင္း
တင္ၿပအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။
တစ္ဆက္တည္းေဖၚၿပရပါေသာ္ စာေရးၾကီး ဦးတင္
ေအာင္ မွလည္း ယူနီဆက္မွေပးလႈဴခဲ့၍ ရရွိေသာ
နိုင္ငံၿခား အဆင့္ၿမင့္ေဆးမ်ားကုိ ရန္ကုန္သို႕လက္လႊဲ
ေရာင္းစားၿပီး စီးပြါးေရးေၿဖာင့္တန္းလ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္၊ ၿပီးလ်င္ ၎ ေဆးမ်ားအတြက္ တရုပ္
ေဆးမ်ားဝယ္ယူ၍ အစားထိုးကာ ၿပည္သူလူထု အား
ဒုကၡေပးလ်က္ရိွေနပါေၾကာင္းႏွင့္ ၎တရုပ္ေဆးမ်ား
ကုိလည္း တန္ဖိုးၾကီးၿမင့္စြာႏွင့္ မဝယ္မေနရ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားၿဖင့္ ေရာင္းခ် ကာ စီးပြါးရွာေနၿခင္းကုိလည္း
အမ်ားၿပည္သူမ်ားသိရွိပါေစရန္ တင္ၿပလိုက္ရပါသည္
ခင္ဗ်ား။
နိဂံုးခ်ဴပ္ရေသာ္ အဂတိလိုက္ လာဘ္ေငြေတာင္းစားသူ
ဦးသန္းဝင္းႏွင့္ ဦးတင္ေအာင္ ဆိုသူတို႕အား သက္ဆိုင္
ရာမွ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္းပါ။

About တာတီး

has written 1 post in this Website..