ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိျမိဳ႕ပါတ္ရထားမ်ား ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ျမန္မာ့မီးရထားတုိင္း ( ၇ ) အတြက္ရထားတြဲမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ေဆးသုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဆုိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အရင့္အရင္က ပုံစံအတိုင္း ခပ္မႈိင္းမႈိင္းပင္။ ၾကမ္းပိုးကိုက္သည္ကေတာ့ အရင္ထက္စာလွ်င္ သက္သာသြားသည္ဟုေျပာႏုိင္သည္။ ေအာက္မွပုံမွာ ဒညင္းကုန္းဘူတာ မွ ဗြက္လည္ေနေသာ ေစ်းတန္းျဖစ္သည္။ ဘူတာကို ရထားဆုိက္ခ်ိန္ဆုိလွ်င္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္သူမ်ား ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေနတတ္သည္။ ဘူတာမွ လူတစ္ဦးမွာ ေအာ္လံတစ္ခု ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ေအာ္ေနရသည္။

ဒညင္းကုန္းဘူတာမွ ဗြက္လည္ေနေသာ ေစ်းတန္း

ဒညင္းကုန္းဘူတာမွ ဗြက္လည္ေနေသာ ေစ်းတန္း

ရထားတြဲမ်ားသာ ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေနသည္မဟုတ္။ ရထားလမ္းမ်ားမွာလည္း မညီမညာ၊ ရြာမဘူတာမွ အထြက္ဆုိလွ်င္ ရထားတြဲမွာ ညင္သာေသာ အရွိန္ႏွင့္ပင္ အေတာ္လူးေနေပသည္။ ဒဂုံတကၠသိုလ္ ရထားလမ္းမ်ားလည္းထုိအတုိင္းပင္။ ျမန္မာ့သက္တမ္းအၾကာဆုံး ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္းပိုင္းေပၚမွ အုတ္က်င္းဘူတာ သံလမ္းေပၚမွာပင္ အမႈိက္ပုံရွိေနေပသည္။ တျခားသံလမ္းေဘးတေလွ်ာက္မွ အမိႈက္ပုံမ်ားမွာလည္း မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပင္။ ပုံတြင္ၾကည့္ပါ။

အုတ္က်င္းဘူတာမွ သံလမ္းအမိႈက္ပုံ...

အုတ္က်င္းဘူတာမွ သံလမ္းအမိႈက္ပုံ...

ထုိထက္ဆုိးသည့္အခ်က္ကား ရထားမ်ားေပၚတြင္ ကြမ္းစား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကျခင္းပင္။ ခရီးသည္အမ်ားစုမွာ မိမိကုိယ္တုိင္ ေဆးလိပ္မေသာက္တတ္ပါပဲနဲ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် second person ျဖစ္ေနၾကသည္။ ကြမ္းစားျခင္းက ေဘးလူကုိ ျပႆနာ တုိက္ရုိက္မရွိေစေပမယ့္ ရထားတြဲေထာင့္ခ်ိဳးမ်ားမွ ကြမ္းတံေထြးမ်ားကေတာ့ အျမင္မတင့္တယ္သည့္ အျပင္ က်န္းမာေရးအျမင္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း မသင့္ေတာ္ပါ။ ခရီးသည္အခ်င္းခ်င္းတားျမစ္ဖုိ႔ က်ျပန္ေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမွာ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္မွတ္ထားသည့္ စာရင္းအရဆုိလွ်င္ တြဲတစ္တြဲတည္းတြင္ပင္ ၂ ဦးမွ ၅ ဦးအထိရွိေနတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ထုိထက္ပိုမ်ားတတ္သည္။

ရထားေပၚမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသူတစ္ဦး

ရထားေပၚမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသူတစ္ဦး

ျမန္မာမီးရထား၏ အလုပ္ေတြထဲမွာ ရထားျပင္ဖုိ႔ လမ္းျပင္ဖုိ႔သာမက လူမ်ား၏ အက်င့္ကိုပါျပင္ဖုိ႔ လုိသလုိပင္ျဖစ္ေနေပသည္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!