ပစၧိမာ႐ုံ ကြန္ပ်ဴတာပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား၏ စုေပါင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကြန္ပ်ဴတာပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။  ၂၁ ရာစု နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ က႑တြင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ကို အေျခခံကာ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုအသံုးျပဳလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္တစ္ခုကို ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ တတ္ေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘဝအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အေလ်ာက္ ေခတ္လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ လူတန္းစား မ်ိဳးစုံတုိ႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုိေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ မိမိတုိ႔ တတ္ကၽြမ္းထားသည့္ ပညာရပ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဝမွ်ေပးလာျခင္းေၾကာင့္ “ ေစတနာ၊ လုပ္အား၊ပညာ” ကို အေျခခံကာ လူငယ္သံုးဦးက ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ “ပစၧိမာ႐ုံကြန္ပ်ဴတာပညာ ဒါနသင္တန္းေက်ာင္း” ကို စတင္တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သင္ၾကားေလ့လာခြင့္ မရရွိသည့္လူငယ္မ်ားအတြက္ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး တန္းတူအခြင့္အေရး သင္ၾကားခြင့္ ရရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါဟု ပစိၧမာ႐ုံ ကြန္ပ်ဴတာပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္းမွ CEO ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္က ေျပာသည္။

လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ပစိၧမာ႐ုံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ Office Course, Advanced Office Course,Desktop Publ ishing Course (DTP),Graphic Design Course,Web-Design Course, Web-Essential Course, Programming Course (C#.net & C++), Practical Hardware Course, Networking Course, Computerized Accoun-ting Special Excel Course,Internet and E-mail Course,Layout Design Course, Video Editing Course, Special Excel Course, Practical Accounting Course တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတြင္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး သင္ၾကားႏုိင္႐ုံသာမက မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္အေနျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။

႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္ၾကားရန္ အခ်ိန္အခက္အခဲရွိလွ်င္ Customize Training ကုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား သိရွိေစရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ဴး၊ ေအာင္သင္း၊ အတၱေက်ာ္၊ ဟိန္းလတ္တုိ႔က လာေရာက္ ေဟာေျပာေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးသည္ဟု သိရွိရသည္။ေႏြရာသီသင္တန္း ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားအျပင္ ပန္းခ်ီသင္တန္း၊ စကၠဴအ႐ုပ္ခ်ိဳး သင္တန္း၊ Life Skillသင္တန္း၊ ကဗ်ာရြတ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တုိင္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းရွိ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာစြမ္းရည္သာမက အျခား Capacity Building Training သင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Leader Ship, Report Writing, Gender Training သင္တန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ သင္ၾကားေပးသည္။ လိုအပ္လွ်င္ အျခားေသာ Capacity Building Centre မ်ားသု႔ိေစလႊတ္ကာ သင္ၾကားသည္။

တစ္လျပတ္သင္တန္း သင္ခန္းစာမ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျဖင့္ သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားမႈစနစ္ ထိေရာက္ေစရန္ နည္းျပဆရာမ်ားအျပင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပး လက္ေထာက္နည္းျပမ်ားကို ထည့္သြင္း စီစဥ္ေပးထားသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ လက္မွတ္ထိုး မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိျခင္း၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား လက္ခံယူ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေက်ာင္းသားအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္၍ သင္တန္းသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ အႀကံေပးမႈမ်ား ရရွိေစျခင္း၊ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စေန၊ တနဂၤေႏြ တက္ေရာက္ရသည့္ သံုးလပုံမွန္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ Course မ်ားကို ျမန္ဆန္ထိေတြ႔ သင္ၾကားတတ္ ေျမာက္လုိသည့္ သင္တန္းသား မ်ားအတြက္ တစ္လျပတ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ပစၧိမာ႐ုံကြန္ပ်ဴတာ ပညာဒါနသင္တန္းေက်ာင္း၏ လိပ္စာမွာ အမွတ္ ၂၅ဝ၊ ေအးသာယာလမ္း၊ မာန္ေအာင္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း။ ဖုန္း – ၄ဝဝ၁၆၃ သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

About ကိုကိုလူဆုိး

has written 22 post in this Website..

Graphic Designer http://lotaya.weebly.com

   Send article as PDF