ဘာသာတရားတုိ႔၏ အေလးမူရာ ညႊန္းဆုိခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သလုိ မိတ္ေဆြမ်ားထံ ေ၀ငွလုိက္ပါရေစ။ တစ္စုံတစ္ရာ အသိအျမင္တစ္ခုကုိရ႐ွိေစ ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ေပါ့။ ဘာသာတရားေတြက လူေတြကုိဘာျဖစ္ေစခ်င္တယ္ လုိ႔ မိတ္ေဆြတုိ႔ထင္ျမင္ပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဘာသာမဲ့ဆုိတာ ဘယ္ ဘာသာကုိမွ မကုိးကြယ္မယုံႀကည္တာလုိ႔ မယူဆလုိပါ။ ကုိးကြယ္ယုံ ႀကည္ျခင္းေႀကာင့္ လူေတြဟာ အစုအဖြ႔ဲေတြျဖစ္ကုန္ႀကၿပီး တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ အ ျငင္းပြားေစတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ဘာသာတရားက လူေတြအတြက္ ဆူးေျငာင့္ခ လုတ္ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။ ဘာသာတရားတုိင္းက ကုိယ့္ဘာသာကုိပဲအမွန္လုိ႔ဆုပ္ ကုိင္ထားႀကတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ လူတစ္စုႏွင့္တစ္စုခုိက္ရန္ျဖစ္ျပီး လူေတြၿငိမ္း ခ်မ္းလုိ႔မရႏူိင္ေတာ့ဘူးေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ဘာသာတရားေတြရဲ့ပန္းတုိင္ဟာ လူေတြၿငိမ္းခ်မ္းႀကဖုိ႔မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔လက္ရွိဘာသာတရား ေတြဟာ တစ္ျခားတစ္ျခားေသာဘာသာတရားေတြနဲ႔သာမက ပင္မဘာသာ  တရားအခ်င္းခ်င္းေတာင္ ပဋိပကၡေတြၿငိႇမ္းလုိ႔မရႏုိင္ျဖစ္ေနႀကေလရဲ့။ ဤသုိ႔ ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာသာမဲ့တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားပါ ေတာ့သည္။

ဘာသာမဲ့ျဖစ္သြားေသာ ထုိကၽြန္ေတာ္သည္ အဘယ္အသိအျမင္ႏွင့္ေန ထုိင္သည္ဟု မိတ္ေဆြထင္ျမင္ပါသနည္း။ လူကုိမျငိမ္းခ်မ္းေစတဲ့ ဘာသာတ ရားတုိင္းဆီက ဘုံတူညီခ်က္ျဖစ္တဲ့မေကာင္းမူတုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾ္ကဥ္လုိက္နာျခင္း ျဖင့္ေနထုိင္လွ်က္႐ွိပါတယ္။ ထုိေရာအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ မည္သည့္ဘာသာ ၀င္ႏွင့္မဆုိ ပဋိပကၡတုိ႔ၿငိမ္း၍ေနေလေတာ့၏။ ပဋိပကၡတုိ႔မရွိေတာ့ျခင္း၏တန္ ဖုိးကုိ ပဋိပကၡမရွိေတာ့မွသာ သိျမင္နားလည္ႏုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ မိတ္ေဆြ သင္ ေခါင္း႐ႈပ္သြားပါသလား။

 

ထုိအ႐ႈပ္ကုိ အ႐ႈပ္အတုိင္းမထားလုိက္ပါႏွင့္ သတၱ၀ါအားလုံးထဲမွာ လူဆုိေသာသတၱ၀ါသည္ အ႐ႈပ္တုိ႔ကုိ အရွင္းႏိုင္ဆုံးေသာသတၱ၀ါပါ။ ထုိအ ႐ႈပ္ကုိရွင္းခ်င္သူ မည္သူမဆုိ လုိက္နာရမည့္အခ်က္သည္ တစ္ခ်က္ကေလး သာရွိပါေလ၏။ ထုိအခ်က္ကား ရုိးသားျခင္းပင္တည္း။ ဤစကားေၾကာင့္ မိတ္ေဆြစိတ္ထဲမွာ ေပါ့ဟာဟာ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ လူေတြဟာ ရုိးသားခ်င္ၾကေပမယ့္ ရုိးရုိးသားသားျဖစ္မေနၾကတာေတြကုိ မိတ္ေဆြ မေတြ႔ ခ်င္ မျမင္ခ်င္အဆုံး ေတြ႔ေနရမွာပါ။ သည္အျဖစ္ေတြကုိၾကည့္ၿပီး ရုိးသားဖုိ႔ဆုိ တာ အဘယ္မွ်ထိခက္ခဲတယ္ဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မယ္ထင္ပါ တယ္။

ကၽြန္ေတာ္အဘယ္ကဲ့သုိ႔ ရုိးရုိးသားသားေနေနပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ ့္အျမင္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ့္ ရုိးသားပုံကုိ တင္ျပပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခရစ္စ ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ေသာလူတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံရေသာအခါ ထုိသူက အရာရာတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိအတုိင္းသာျဖစ္ၾကရသည္။လူတစ္ေယာက္ အဆင္းလွျခင္း အဆင္းမ လွျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း၊ ပညာတတ္ျခင္း ပညာမတတ္ျခင္း၊ အ သက္ရွည္ျခင္း အသက္မရွည္ျခင္း…အစစတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိအ တုိင္းဟုဆုိလာ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏မ်က္နာသာေပးမႈကုိ ရရွိေစဖုိ႔ မ ေကာင္းမႈတုိ႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ ေစတနာျဖင့္ ေျပာဆုိဆုံးမလာ၏။

ထုိသူအား ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ခင္ဗ်ား ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေသာအခါ ခင္ဗ်ားအေပၚကုိ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ မေကာက္က်စ္ မလိမ္လည္ အမ်က္မထားမိေအာင္ေနပါသည္။ ကူညီေစာင္မခြင့္ရလွ်င္ ကူ ညီေစာင္မႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါမည္။ ခင္ဗ်ားအေပၚမွာ ဘာမွအေႏွာင့္အရွက္ မေပးမိေအာင္ေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ မိတ္ေဆြမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလားဟု ေျပာပါမည္။ ထုိသူမည္ကဲ့သုိ႔ေျဖမည္ဟု မိတ္ ေဆြထင္ပါသနည္း။

ထုိနည္းတူစြာ ဟိႏၵဴဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူ၊ မြတ္စလင္ဘာ သာကုိ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔ဘာသာ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ရွိ သည့္အတုိင္း ေျပဆုိလာသည္ဆုိပါအံ့။ ကႊ်န္ေတာ္သည္ ေျပာခဲ့ၿပီးသလုိ ျပန္ လည္ေျပာပါမည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ကႊ်န္ေတာ့္အား မည္ကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္ၾကဟု မိတ္ေဆြထင္ပါသနည္း။ အလားတူစြာပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ကလည္း ေနာက္ဘ၀ ေနာက္ဘ၀က ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံတုိ႔အေလွ်ာက္ အဆင္းလွျခင္း အဆင္းမလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း၊ ပညာတတ္ျခင္း ပညာမတတ္ျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း အသက္မရွည္ျခင္း…အစစတုိ႔သည္ ကြဲ ျပားၾကရေလကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမူတုိ႔ကုိ ေရွာင္ရွား၍ ေကာင္းမူတုိ႔ ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆုိလာပါအံ့။ ထုိသူအားလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးသလုိ ျပန္လည္ ေျပာဆုိရပါလိမ့္မည္။ထုိေရာအခါ ထုိသူ မည္ကဲ့သုိ႔ေျဖမည္ဟု မိတ္ေဆြထင္ ပါသနည္း။

ကႊ်န္ေတာ္သည္ လူတုိ႔အား ေလးစားပါ၏ တန္ဖုိးထားပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကႊ်န္ေတာ္သည္ လူတုိ႔အား တေလးတစားဆက္ဆံပါ၏။ တန္ဖုိးထား၍

ဆက္ဆံပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိ႔ဆီမွ ထြက္ေပၚလာေသာ လူမူဆင္းရဲတုိ႔မွ ဆိတ္သုဥ္း၍ေနေလေတာ့၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္က်င့္သုံးလွ်က္ရွိေသာသူအား မည္သည့္ဘာသာ၀င္ျဖစ္သည္ဟူ၍သတ္မွတ္ၾကပါမည္နည္း။

About koyo

has written 23 post in this Website..

   Send article as PDF