“ဆရာသမား ေရာက္လာျပီလား”

“ေရာက္ေတာ့ ဘာေမးမလို႔လဲ”

“စဥ္းစားမိတာေလး ရွိလို႔ပါ ။ ဘာတဲ့ မဂၤလာရဲ့ အဓိပၸါယ္ေလး ဖြင့္ပါဦး”

“မဂၤလာရဲ့ အဓိပၸါယ္လား ၊ ဟိုတုန္းက အဖြင့္ရွိျပီးသားပဲ ေအာင္ျမင္ေရး ၾကီးပြားေရး ဆိုျပီးေတာ့ေလ။”

“ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ အခုေခတ္နဲ႕ညီေအာင္ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္ေအာင္ေပါ့ေလ။”

“အခုေတာ့နားမလည္ဘူးလား။”

“လည္ေတာ့လည္တာေပါ့ ဒါေပမယ့္ မဂၤလာရဲ့ အဖြင့္က date ေအာက္ေနျပီထင္တယ္။”

“ခက္ေပါ့ပဲ ဘုရားစကား အဖြင့္က date ေအာက္ေနျပီဆိုရင္ မင္းကေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ဘယ္လိုဖြင့္ခ်င္လို႔လဲ။”

“ေခတ္နဲ႔ ညီေအာင္ဆိုရင္ မဂၤလာရဲ့အဓိပၸါယ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး တရားလို႔ဖြင့္ခ်င္တယ္။”

“ဒါျဖင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လို႕ဖြင့္ျပီး မဂၤလာတစ္ခုခ်င္းစီကို ဘာေၾကာင့္ျငိမ္းခ်မ္းတယ္ဆိုတာကို သရုပ္ေပၚေအာင္ ေရးေပေတာ့။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ဆံုရင္ မင္းရဲ့ဖြင့္ပုံၾကည့္ျပီး

ေ၀ဖန္စရာရွိေ၀ဖန္တာေပါ့ကြာ။ ခုေတာ့ အခ်ိန္အရနည္းလို႔ ျပန္ဦးမယ္။”

“ဟုတ္ကဲ့ျပန္ႏိုင္ပါျပီ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဆံုရင္ေဆြးေႏြးတာေပါ့။ ေက်းဇူးပါပဲ။”

About lionking

has written 8 post in this Website..

   Send article as PDF