1. သံတြဲၿမိဳ႕ ခရိုင္ေဆးရံုၾကီး ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ဆရာဝန္ဆရာဝန္မ မ်ား တာဝန္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၈ နာရီမွ
  ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ သတ္မွတ္ထားပါသည္၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဆရာဝန္မ်ားသည္
  နံနက္ ၁၀ နာရီ ခန္႕မွသာလွ်င္ ေဆးရံုသုိ႕ေရာက္ရွိပါေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲေတြ႕
  ရွိေနၿခင္းတို႕ကုိ သိရွိပါသလားခင္ဗ်ာ ။
  ( ဆရာဝန္မ်ားသည္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္းမ်ားကုိယ္စီဖြင့္ထားပါသၿဖင့္ နံနက္ေစာေစာပုိင္း
  အခ်ိန္မ်ားတြင္ စီးပါြးရွာေနၾကၿခင္းေၾကာင့္ ေဆးရံုသုိ႕အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိနုိင္ၿခင္း ဟုထင္ပါသည္)
 2. ဆရာဝန္မ်ားသည္ မိမိိ၏ ေဆးခန္း တြင္လာေရာက္ၿပသေသာလူနာမ်ားကုိသာလွ်င္ ေဆးရံုတြင္း
  ၌ ဂရုစုိက္ေလ့ရွိၿပီး ၿပင္ပမွ ေဆးခန္းမသြားနိုင္ေသာ ဆင္းရဲသားလူနာမ်ားကုိ ဂရုမစိုက္ ပဲ
  ေနၿခင္း၊
  ေသခ်ာစြာကုသေပးမႈမရွိၿခင္း တို႕ေၾကာင့္ လူနာမ်ားစြာတို႕မွာ ဒုကၡေရာက္္လ်က္ရွိေနၿခင္းကုိလည္း
  သိပါသလားခင္ဗ်ာ ။
 3. စရိ္တ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဆုိင္းဘုတ္ၾကီးမ်ား၊ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးသည္ ဟု
  ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီး ေဆးရံုမွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆရာဝန္တို႕သည္လူနာမ်ားကုိစိတ္ႏွလံုး
  ညွိးႏြမ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ ကုိလည္း သိပါသလားခင္ဗ်ာ ။
  (ေဆးဝါးမ်ဳိးစံု တို႕ကုိေဆးရံုေဆးဆိုင္တြင္ထားရွိေစလ်က္ ၿပင္ပေဆးဆိုင္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ
  ၾကီးၿမင့္ေစလ်က္ မဝယ္မေနရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားၿဖင့္ ငါ့ဖို႕ဟု ေလာဘဖက္လ်က္ လူနာမ်ား၏ မရွိမဲ့
  ရွိမဲ့ ေခြ်းနည္းစာ ေငြ မ်ားကုိ အၿမတ္အစြန္းမ်ားစြာၿဖင့္ သိမ္းယူေနၿခင္း၊ လူနာရွင္မ်ားမွာ ေငြကုန္ေက်း
  က်သက္သာရန္အလို႕ငွါ ၿပင္ပမွ ဝယ္ယူလိုေသာ္လည္း ေဆးရံုမွ ဝယ္ခြင့္မေပးၿခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္
  ဟုထင္ပါသည္)
 4. ခရိုင္ဆရာဝန္ၾကီး မွာလည္း ေငြ ရဖို႕ဆိုလွ်င္ nurse  သူနာၿပဳဆရာမ ရရွိေသာလုပ္အားခ
  ကုိပါ မေရွာင္ေဝစု အတင္းယူၿခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္တို႕ ခရီးသြားလွ်င္ ေဆးကုသခြင့္
  လက္မွတ္ေရးထိုးေပးၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) ရယူလာဘ္စားၿခင္း၊ စာေရး
  ၾကီးကုိတင္ေအာင္မွလည္း ၂၀၀၀၀(ႏွစ္ေသာင္း ) ရယူေနၿခင္း၊ ဓါတ္ခြဲခန္းမႈး ဦးသန္းဝင္း
  မွလည္း ေသြးလာလႈသူတို႕ထံမွ ေဆးစစ္ခ ၁၀၀၀ (တစ္ေထာင္) HIV ကဒ္ေလးအတြက္
  ၄၀၀၀( ေလးေထာင္) စုစုေပါင္း ၅၀၀၀(ငါးေထာင္) အရယူ၍စီးပြါးရွာယူေနၿခင္းတို႕ကို
  လည္း သိပါသလားခင္ဗ်ာ။
 5. ေနာက္ထပ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေဆးရံု အေဆာက္ဦး တြင္လည္းလူနာမ်ား
  မထားပဲ ဆရာဝန္ ဆရာဝန္ မ မ်ား၏ ေနအိမ္ တိုက္ခန္းမ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲထားရွိမႈ
  ကုိလည္း သိပါသလားခင္ဗ်ာ။
  (သူတို႕ကေတာ့ ဟန္ကုိက်လို႕တစ္ခစ္ခစ္ တစ္ဟားဟား ၿဖင့္ ဇိမ္က်လွ်က္ရွိၿပီး လူနာမ်ား
  မွာ ယၡင္ ေနရာေဟာင္းတြင္သာၿပြတ္က်ပ္ညပ္ နံေစာ္လ်က္ ေနရၿခင္းမွာ မည္သုိ႕မွ် မသင့္
  ေတာ္ ဟုထင္ပါသည္)
 6. ေနာက္ဆံုး အလြန္ဆိုးဝါးလြန္းသည့္ကိစၥတစ္ခုမွာ ေဆြမ်ဳိးမဲ့ လိပ္စာမဲ့ ေသဆံုးၾကရရွာ
  ေသာ လူနာမ်ားအား သင္းခ်ိဳင္းသို႕ၿမဳပ္ႏွံေပးၿခင္းမရွိပဲ ၿခံဳပုတ္မ်ား၊ ေရေၿမာင္းမ်ားအတြင္း
  သုိ႕ အလြယ္တစ္ကူ စြန္႕ပစ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္၊ ၎ကိစၥကုိ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ဆရာဝန္
  ၾကီးနဲ႕ေဆးရံုမွ တာဝန္ရွိသည့္ ဆရာၾကီးမ်ားကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါေသာ္လည္း
  မည္သုိ႕မွ် အေရးယူၿခင္း၊ စီမံေပးၿခင္းမရွိပါသၿဖင့္ သင္းခ်ဳိင္းတြင္ လူပုပ္နံ႕မ်ားနံေစာ္လ်က္
  ရွိေနၿခင္း မ်ားစြာတို႕ကုိ သိပါရဲ႕လားခင္ဗ်ာ ။

  သံတြဲၿမိဳ႕၌ ဆိုးဝါးစြာ ၿဖစ္ပ်က္ေနေသာအထက္ပါကိစၥမ်ား တို႕ကုိ  ရခုိင္ၿပည္နယ္က်န္းမာ
  ေရးဝန္ၾကီး အေနၿဖင့္ သိေအာင္ တာဝန္သိၿပည္သူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ ရိုေသစြာတင္ၿပ
  အပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား ။

About ေတေလ

has written 7 post in this Website..

   Send article as PDF