မဂၤလာပါ

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ စတင္ခဲတဲ့ မေလးရွား 6P စီမခံခ်က္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈ႕မ်ားအားလံုးကို ယေန႕အထိ တုန္႕ျပန္မႈ႕မ်ားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္ ရရွိေသာ အလုပ္ေခၚစာမ်ားအတြက္ အားလံုးသိႏိုင္ရန္ တင္ေပးခဲ့ျပီးတဲ့ ေနာက္မွာ မေန႕ကအထိ အိုဗာစေတး 60 ေက်ာ္ကို တြဲဖက္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ၀န္ေဆာင္မႈ႕ မည္သို႕ရွိေနေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တစ္က်ပ္တစ္ျပားမွ လက္မခံခဲ့သလို အားလံုး ယံုၾကည္မႈ႕ ထားေပးခဲ့တဲ့ ကုမဏီမ်ားရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ႕ မ်ားအတုိင္း တိုက္ရိုက္လြဲထားေပးခဲ့ပါတယ္ ။

ယခုမေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ထပ္မံ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အလုပ္ေခၚစာတစ္ခုကို ဧဒင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးရဲ႕ အကူအညီ ပံပိုးမႈ႕ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္တိုင္ တရား၀င္ေခၚစာႏွင့္တစ္ကြ ကၽြန္ေတာ္တို႕ထံ ဆက္သြယ္ျပီး အလုပ္သမား ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

ယခု အလုပ္အတြက္ တစ္ျပားမွ မယူပဲ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ေသာ ဧဒင္အဖြဲ႕၀င္အား ေလးစားမႈ႕ျဖင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွ ယခု အလုပ္အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ မယူပဲ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရင္း ေအာက္ပါ အလုပ္ေခၚစာကို သီးသန္႕တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္ ။

လိုအပ္ေသာ ဦးေရ အမ်ဳိးသမီး 30 ႏွင့္ အမ်ဳိးသား 20

အသက္ကန္႕သတ္ခ်က္ – 35 ႏွစ္ေအာက္

အလုပ္ အမ်ဳိးအစား – ငွက္သိုက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္ပိုးေရး

တည္ေနရာ – မႊားျမိဳ႕ မေလးရွား

အေျခခံလစာ – 8 နာရီအတြက္ 21.00 RM

OT – တစ္ရက္ 4 နာရီ ( တစ္နာရီ 3.42 RM )

အလုပ္လုပ္ရက္ 26 ရက္တိတိ ႏွင့္ တနဂၤေႏြ 2 ဆ 4 ရက္လံုးဆင္းရန္ နားလိုက ညွိႏိႈင္း ႏိုင္သည္ ။

Facilities – ေနထိုက္မႈ႔ အခမဲ့ ၊ စားစရိတ္ ကိုယ္တိုင္စားေသာက္ရမည္ ။

တစ္လအတြက္ အေျခခံလစာ 21.00x 26 + OT (94 နာရီ x 3.42 RM) + Sunday 4 ရက္ x 42.00 RM

စုစုေပါင္း အမ်ားဆံုးလစာ = 1033.60 RM

စုစုေပါင္း အနည္းဆံုးလစာ = 865.60 RM

ႏွစ္တိုးလစာ = တစ္ႏွစ္ 100.00 RM

အထက္ပါအလုပ္အတြက္ မေလးရွားရွိ အိုဗာစေတးသမားမ်ားႏွင့္ ပါမစ္လက္၀ယ္ရွိထားသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးမည္ ။

ျမန္မာျပည္သို႕ Demand Letter လံုး၀မေပးပါ ။ ထို႕အတူ မေလးရွားတြင္ လက္ရွိ Outsourcing – Manufacturing လက္၀ယ္ကိုင္ထားသူမ်ား ၀န္ေဆာင္ခမဲ့ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ။

အလုပ္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါလစာ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတိုင္း အလုပ္ရွင္မွ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးထားျပီးျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာ လိုခ်င္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ။ ထိုစက္ရံု တြင္ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာမ်ားသာျဖစ္သည္ ။

စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္

မဟာနန္း လုပ္ငန္းစု

အမွတ္ 10၊12၊14 – ဂ်လန္းလီပို႕ပူဒူး ၊ ကိုတာယာရာ ကုန္တိုက္ ေနာက္ ၊ ေကအယ္လ္ ။

ဖုန္း – 0320260208 ၊ 0143414613 ၊ 010533777 ၊ 0169193756 ၊ 0123871759 ။

ေထာက္ပံသူ – ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔သားမ်ား ။

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 103 post in this Website..

   Send article as PDF