အႏုပညာ ၊  ထိုပညာကို

ငယ္ခါကာလ ၊  ႏုနယ္စ၌

ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ၊  ငါမတတ္ခဲ့။ ။

အႏုပညာ ၊ ထိုပညာဟာ

ပညာေပါင္းစံု ၊ မႊမ္းေပါင္းထံုလ်က္

လုံလံုေလာက္ေလာက္ ၊ လူ႔လမ္းေပါက္ကို

ေတာက္ေလွ်ာက္သိျမင္ ၊ မႈိင္းေတြစင္ခဲ့ ။  ။

အႏုပညာ ၊ ထိုပညာေၾကာင့္

လူ႔ရြာရပ္ဝန္း ၊ ျပဳံးရႊင္လန္းလ်က္

ပင္ပန္းေပ်ာက္ေစ ၊ လင္းေတာက္ေစခဲ့ ။  ။

အႏုပညာ ၊ ထိုပညာေၾကာင့္

သူငါဒုကၡ ၊ ၾကဳံေနရလည္း

ဆိုၾကကဗ်ာ ၊ ေတးသံသာညည္း

ၾကည္သာျပဳံးရႊင္ ၊ ႏွလံုးလြင္သည္

ခုံမင္ေလာက ၊ ျပံဳးစစ ။  ။

 

ငါတို႔ျပည္ရြာ ၊ ကံၾကမၼာဆိုး

ကၽြန္႔လက္တိုးí ?  နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္

ႏွိမ္ခံေရာက္စဥ္ ၊ ကာလတြင္လည္း

သံစဥ္စာသား ၊ မ်ဳိးခ်စ္အားသစ္

စြမ္းအားျမွင့္တင္ ၊ ကဗ်ာရွင္က

သက္ဝင္လႈပ္ရွား ၊ ကဗ်ာအားႏွင့္

ေဆာင္းပါးခ်စ္ခင္ ၊ ေဆာင္းပါးရွင္က

သက္ဝင္လႈပ္ရွား ၊ ေဆာင္းပါးအားႏွင့္

ဝတၳဳမ်ားရွင္ ၊ ဝတၳဳရွင္က

သက္ဝင္လႈပ္ရွား ၊ ဝတၳဳအားႏွင့္ ၊

သီခ်င္းမ်ားရွင္ ၊ သီခ်င္းရွင္က

သက္ဝင္လႈပ္ရွား ၊ သီခ်င္းအားႏွင့္

အားမ်ားေပါင္းစု ၊ အႏုပညာ

ထိုပညာေၾကာင့္ ၊ ျပည္ရြာ ကၽြန္႔လက္ လြတ္ခဲ့ၿပီ ။  ။

ငါသည္ငါကား ၊ ထိုစြမ္းအားကို

ျခားျခားနားနား ၊ ျပားျပားကဲြကဲြ

ခဲြခဲြစင္စင္ ၊ လင္လင္ၾကည္ၾကည္

တည္တည္တံ့တံ့ ၊ ဆံ့ဆံ့ဝင္ဝင္

က်င္က်င္ကၽြမ္းကၽြမ္း ၊ တန္းတန္းေျဖာင့္ေျဖာင့္

ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း ၊ ဥာဏ္မလင္းပဲ

တြဲပ်င္းယိုင္ေအ ၊ ေတြေတြေနာက္ေနာက္

ေခါက္ေခါက္ေခြေခြ ၊ ေဝေဝဝါးဝါး

မႊားမႊားငိုင္ငိုင္ ၊ မႈိင္မႈိင္ေတြေတြ

ေလေလလြင့္လြင့္ ၊ ဖင့္ဖင့္နန

အအခ်ာခ်ာ ၊ နာနာပန္းပန္း

လမ္းမတန္းခဲ့ ။  ။

အႏုပညာ ၊ ထိုပညာဟာ

ကမၻာလႊမ္းျခံဳ ၊ စြမ္းေဆာင္ကုန္ခဲ့ ။  ။

ထိုထိုစြမ္းအား ၊ေကာင္းခ်က္မ်ားကို

ငါကားသိျမင္ ၊ ယခုပင္လွ်င္

အားအင္ျပည့္ျဖိဳး ၊ ကဗ်ာမ်ဳိးကို

ရုိးရိုးသားသား ၊ ၾကိဳးစာ၍သာ

ေရးျပပါအံ့ ။  ။

ငါ့ရြာငါ့ေျမ ၊ ငါ့ဌာေနသည္

လြန္ေလေရွးခါ ၊ ဤေဒသာမွ

ပညာစြမ္းဟုန္ ၊ သတၱိဂုဏ္ႏွင့္

ရဲဂုဏ္ရင့္ဂုဏ္ ၊ ဗ်တၱိဂုဏ္တို႔

ျပည့္စံုၾကြယ္ဝ ၊ သမဏ ႏွင့္

မတစ္ေထာင္ထား ၊ တစ္ေကာင္ဘြားႏွယ္

လူသားစြမ္းေက်ာ္ ၊ လူထင္ေပၚတို႔

ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားၾကား ၊ ေမြးဖြားခဲ့တာ

ငါ့ရပ္မွာေပါ့ ။  ။

 

ထုိလူတို႔ကား ၊ အမ်ားအသိ

ကဝိေက်ာ္ေမာ္ ၊ ဥတၱမေက်ာ္ႏွင့္

မေဟာ္သီလဝံသ ၊ ေခမ, အုန္းညိဳ

ဘုန္းမိုရ္ ဥကၠ႒ ၊ မတလံုးေက်ာ္

ခင္ၾကီးေဖ်ာ္တို႔ – –

ျပီးေသာ္တဖန္ ၊ ႏုိင္ငံေက်ာ္ေခါင္

ဗိုလ္မင္းေရာင္ႏွင့္ ၊ သူ႕ေနာင္ေသြးသား

ေအာင္ဆန္းဖြားလ်က္ ၊ ထက္ျမက္ျပည္ေက်ာ္

သမီးေတာ္ဆန္း ၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

တိုင္းျပည္သိလ်က္ ၊ တိုင္းသူမက္ေမာ

တိုင္းေရာျပည္ပါ ၊ ခ်စ္ခင္ရွာခဲ့ ။  ။

ထိုထိုေက်ာ္ၾကား ၊ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏

ေမြးဖြားဇာတိ ၊ ရပ္ရြာၾကည့္ေသာ္

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ၊ ကံုလံုၾကြယ္ဝ

မရွိၾက ။  ။

ေနာက္မွတက္လာ ၊ အာဏာကိုင္မိုး

အစိုးအရ ၊ ပုဂၢလတို႔

က်နေသခ်ာ ၊ ထိုရပ္ရြာကို

စာနာေထာက္ရႈ ၊ မၾကည့္ရႈ ။  ။

ရထားလမ္းႏွင့္ ၊ ကားလမ္းေလယာဥ္

မျပင္ဆင္ ။ ။

ပညာအေရး ၊ စီးပြားေရးတို႔

တိုးေရးပြားေရး ၊ လုပ္မေပး ။  ။

စိုက္ေရးပ်ဳိးေရး ၊ ကုန္သြယ္ေရးတို႔

တိုးေရးပြားေရး ၊ အားမေပး ။  ။

က်မၼာေရးႏွင့္ ၊ ေဆးဝါးပညာ

ဘာပညာမွ ၊ ညွာတာေထာက္ရႈ

မၾကည့္ရႈ ။  ။

 ထိုေရာအခါ ၊ တို႔ရြာနယ္ဖြား ၊ တို႔လူမ်ားသည္ —- တို႔အင္တို႔အား ၊

တို႔စြမ္းအားကို ၊ တို႔မ်ားကိုယ္စီ ၊ တို႔ယံုၾကည္လို႔ ၊ တို႔သည္အားစိုက္ ၊

တို႔ဟားတိုက္လို႔ ၊ တို႔ၾကိဳက္တို႔နယ္ ၊ တို႔ယာလယ္ကို ၊ တို႔မယ္မ်ဳိးခ် ၊

တို႔ထြန္ၾကရင္း ၊ တို႔မွမထြန္ – ဘယ္သူထြန္မလဲ

တို႔မွမစိုက္ – ဘယ္သူစိုက္မလဲ

တို႔မွမၾကဲ – ဘယ္သူၾကဲမလဲ

တို႔မွမရိတ္ – ဘယ္သူရိတ္မလဲ

တို႔မွမသိမ္း – ဘယ္သူသိမ္းမလဲ

တို႔မွမစား – ဘယ္သူစားမလဲ

တို႔သားတို႔ေျမး ၊ တို႔မ်ဳိးေရးကို ၊ တို႔ေသြးမခံြ႔ ၊ တို႔မစြန္႔ေသာ္ ၊

တို႔ဆြံ႔တို႔အ ၊ တုိ႔ငနသာ ၊ တို႔မွာျဖစ္အံ့ ။  ။

တို႔တံ့တို႔တည္ ၊ တို႔ခိုင္ၾကည္ဖို႔ ၊ တို႔သည္ဦးေဆာင္ ၊ တို႔ေအာင္လံလႊင့္ ၊

တို႔သည္ျမင့္မွ ၊ တို႔မွေမြးဖြား ၊ တို႔ေသြးသားသည္ —

တို႔မ်ားပညာ ၊ ေတာ္ကာထက္မွ ၊ ထက္ျမက္ၾကမည္ ၊ သူတို႔သည္ ။

တို႔မ်ားက်မၼာ ၊ ေတာ္ကာထက္မွ ၊ ထက္ျမက္ၾကမည္ ၊ သူတို႔သည္ ။

တို႔မ်ားဥစၥာ ၊ ေတာ္ကာထက္မွ ၊ ထက္ျမက္ၾကမည္ ၊ သူတို႔သည္ ။

တို႔ကိုႏိွမ႔္ခ် ၊ တို႔မက် ၊ တို႔က တကယ့္ လူစြမ္းေကာင္း ။

တို႔ကိုတိုက္ခိုက္ ၊ တို႔မငိုက္ ၊ တို႔ၾကိဳက္ လမ္းစဥ္ သူရဲေကာင္း ။

တို႔ကိုပုတ္ခတ္ ၊ တို႔မၾကပ္ ၊ တို႔ကို မွတ္ပါ သူေတာ္ေကာင္း ။

 

တို႔ေကာင္းတို႔ေတာ္ ၊ တို႔ေက်ာ္ေမာ္မွ ၊ တို႔အေပၚတို႔သား ၊ တို႔ေျမးမ်ားသည္ ၊    တို႔ဘြားတို႔ဘိုး ၊ တို႔အမ်ဳိးက ၊ တို႔ၾကိဳးတို႔စား ၊ တို႔ၾကိဳးစားမွ ၊ တို႔ကားတိုးတက္ ၊ တို႔ထက္ျမက္ဟု ၊ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ၊ အသိရွင္(ယွဥ္)ျပီး၊ သားစဥ္မ်ဳိးဆက္ ၊ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ ၊ အသိသာလ်က္ ၊ ပညာပူးဆည္း ၊ က်မၼာၾကီးလို႔ ၊ ျပီးျပည့္ဥစၥာ ၊ ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ ၊ နယ္ရြာဖြံ႔ျဖိဳး ၊ အသိတိုးလ်က္ ၊ အမ်ဳိးဘာသာ ၊ သာသနာႏွင့္ ၊ ေနာင္လာေပါက္ဖြား ၊ တို႔ေသြးသားအား ၊ တိုးကားခ်ဲ႕ထြင္ ၊ ျမန္ျပည္ခြင္၌ ၊ ခ်စ္ခင္မႈေပါင္း ၊ သရဖူေဆာင္းလို႔ ၊ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ၊ ၾကိဳဆိုၾကေသာ္ ၊ တို႔မွလူေကာင္း ၊ သူရဲေကာင္းဟု ၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ၊ အေျပာခၽြန္လိမ့္ ။ ။

 

တို႔၏ပညာ ၊ ဥာဏ္သမၻာသည္ ၊ ျမန္မာျပည္၌ ေမာ္ေစေသာ္ဝ္ ။

တို႔၏လုံ႔လ ၊ ဝီရိယသည္ ၊ ကမၻာတလို႔ ေမွ်ာ္ေစေသာ္ဝ္ ။

တို႔၏လုပ္ရပ္ ၊ ဂုဏ္သကတ္သည္ ၊ ထက္ရပ္နတ္ရြာ ေက်ာ္ေစေသာ္ဝ္ ။

 

မွတ္ထားၾကေဟ့ ၊ ျပကေတ့ခၽြန္

လူေတြ႔ မြန္ေသာ္ ၊ တို႔ေနာ္ရပ္သား

တို႔လူမ်ားသည္ ၊ အမ်ားအၾကိဳက္

အမွားမိုက္ကို ၊ တိုက္ခိုက္ထုတ္ႏွင္

အဟုတ္ျမင္လို႔ ၊ ႏွိမ္ခ်င္ခ်ခ်င္

ကဲ့ရဲ့ခ်င္သူ ၊ ထိုထိုလူကို

အႏူေတာ မွ ၊ လူေခ်ာကြလို႔

က်နသိျမင္ ၊ သံုးဆင္ျခင္သည္

မုန္းဝင္ ေမာဟ ယိုင္ေစေသာ္ ။

ဘုန္းေတေဇာက လႈိင္ေစေသာ္ ။

(ဘုန္းပေညာက ခိုင္ေစေသာ္) ။

သံုးခြင္ေလာက တိုင္ေစေသာ္ ။

ရွင္အမိတ၏(တို႔ရပ္ဇာတိ တို႔ဇာတိမာန္ကဗ်ာမ်ား)မွ ေဝငွသည္။

About lionking

has written 8 post in this Website..

   Send article as PDF