လူသားသန္းေပါင္း ၇၀၀၀ နီးေနၿပီတဲ့။ ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းယူဆေတြးေခၚမႈ တူညီလုို႔ မရႏိုူင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ခ်င္းကမတူ။ စနစ္ခ်င္းကကြဲျပား။

ဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံထဲမွာရိွၾကတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြေရာ မတူႏိုင္ဘူး။ ဒါဆိုရင္ ၿမိဳ႕ေတြထဲမွာရိွတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြေရာ အယူအဆ မတူညီႏိုင္ၾကဘူး။ အိမ္ေထာင္စုေတြမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေတြေရာ မတူညီႏိုင္ၾကဘူး။ ဒါကသဘာ၀ဘဲ။ သိပ္ခ်စ္လွပါတယ္ဆုိတဲ့ ခ်စ္သူေတြ လင္မယားေတြ ဘယ္သူဆိုဘယ္သူမွ မတူညီႏုိင္ဘူး။ ကုန္ကုန္ေျပာၾကစို႔။ ကုိယ့္အယူအဆေတာင္ တစ္ခ်ိန္နဲ႔ တစ္ခ်ိန္နဲ႔ မတူႏိုင္ေသးတာ ဆိုရင္ ေလာကမွာ ကိုယ္နဲ႔မတူသူေတြက အားလံုးလို႔ဘဲဆိုၾကပါစုိ႔။ ဒါဆိုအားလံုး ရန္သူေတြ ျဖစ္ရေတာ့မွာလား။

လူေတြကလည္းအဲဒီလိုပဲသေဘာထားၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ မေပါင္းလို႔လဲ မရတာဆိုေတာ့ ဒီထဲကပဲ ကိုယ္နဲ႔နည္းနည္းတူတယ္ ထင္ရတဲ့သူနဲ႔ေပါင္း လံုး၀ေပါင္းမရေတာ့ ခြာၿပဲ ေနာက္တစ္ေယာက္ ေပါင္းလို႔ရတန္ေကာင္းရဲ႕ဆိုၿပီး စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ေပါင္း လံုး၀ေပါင္းမရျပန္ေတာ့ကြဲျပန္။ ဒီလုိနဲ႔ပဲလူေတြက လူေတြနဲ႔ေပါင္းရမွာက ေၾကာက္ေၾကာက္လာၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ဆို ေလာကႀကီကေန ထြက္ေျပးရတဲ့အဆင့္ထိျဖစ္ေနတာေတြကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ေတြေနရတယ္။

ဒီအျဖစ္ဆိုးႀကီကလြတ္ေအာင္ မတူသူေတြကို ရန္သူလို႔လည္း လုပ္ေနၾကပါနဲ႔။ တူေအာင္လည္း ညိွမေနၾကပါနဲ႔။ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။

လက္တြဲၾကပါ။ တူညီတဲ့အပိုင္းေတြနဲ႔လက္တြဲရမွာေပါ့ ။

အဲဒီေတာ့ ကုိယ္ယူတဲ့အယူအဆကိုပဲအမွန္လို႔ မလုပ္ၾကပါေတာ့စို႔နဲ႔။ သူ႕ဘက္ကေနလည္း ျမင္ေပးၾကေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ဒီလုိယူဆရတာလဲ။ ဒီအယူေလးဆို၇င္ေကာ ဘယ္လိုျမင္သလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေနထုိင္တဲ့ေလာကႀကီးမွာ ရန္သူေတြမ်ားၿပီး မႀငိမ္းခ်မ္းတဲံ့ေလာကႀကီး ျဖစ္သြားမ၊ွာစိုးလို႔ပါ။

 

About Ordinary Man

has written 4 post in this Website..