ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား လြန္စြာခ်စ္ခင္ေလးစားခဲ့ေသာ ၿမန္မာ့အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံမခံရမီ အခ်ိန္ေလးမွာပင္ သားသမီးသံုးဦးထဲမွ တစ္ဦးအား နမ္းရႈိက္ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္၊ ထိုတစ္ဦးမွာ အၿခားမဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ၿဖစ္ပါသည္၊ ထိုအနမ္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖခင္မွေပးအပ္ခဲ့ေသာ ၿပည္သူ႔တာ၀န္ဟုဆိုရလွ်င္ ၿငင္းႏိုင္အံ့မည္မထင္ပါ၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏  အပါးေတာ္ၿမဲသတင္းစာဆရာ ဦးပုကေလးမွ  – ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္ပမ္းမႈကို ေၿပေပ်ာက္ေစႏိုင္ေသာေဆး၀ါးမ်ားမွ သားသမီးတို႔ပင္ၿဖစ္သည္၊တစ္ခါတစ္ရံ ဦးေဏွာက္ကလဲရႈပ္ အလုပ္ကလည္းမ်ားလွ်က္ စိတ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ အိမ္သို႔ၿပန္အလာတြင္ -ေဖေဖ ၿပန္လာၿပီေဖေဖၿပန္လာၿပီ ဆိုကာ သမီးကေလးစုစု ကတီတီတာတာ ေၿပာဆို၍ ေၿပးဘက္လာသည္ကို ေပြ႔ခ်ီလိုက္ရေသာအခါ ဘခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေနာက္က်ိလွ်က္ရွိေသာ စိတ္ႏွလံုးမွာၾကည္လင္ရႊင္ၿမဴးေစေတာ့၏-  ဟုဆိုပါသည္၊ဤမွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ခ်စ္ခင္မႈကိုရခဲ့ေသာသမီးသည္ ဖခင္၏ ပုခံုးေၿပာင္းတာ၀န္ကို မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ ထမ္းရြက္ႏိုင္သည္ကို ညပည္သူ႔ဆႏၵစစ္တမ္းမ်ားၿဖင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္ကား အထူးလိုအပ္မည္ထင္ပါသည္၊

ၿမန္မာၿပည္သည္ 19.7.1947 ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးခ်ိန္ကစၿပိး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုံးရႈံးခဲ့ရေသာတိုင္းၿပည္ၿဖစ္သည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုငံ့လင့္ၾကပါသည္ ႏွစ္ေပါင္းေၿခာက္ဆယ္တိုင္ စနစ္ဆိုးေခါင္းေဆာင္ယုတ္တို႔၏ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈတြင္ ၿမန္မာၿပည္သူတို႔ ေခါင္းမေဖၚ လူးရင္လိမ့္ရင္း မ်ဳိးဆက္တစ္ခုအေရြ႔တြင္ မိုးၾကေရႊကိုေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚတြက္လာလိမ္းမည္ဟုတင္ၿမင္ယူဆေနၾကသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္၊

လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ လူထုထဲမွပင္ေမြးၿပီး လူထုထဲမွာပင္ ရွင္သန္စၿမဲဆိုသည္ကို ညမန္မာတို႔သတိမမူခဲ့ေပ၊

1988 ၿမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္ပါ၀င္ေသာ ဒီမိုေရစီလူထုလူတန္းစား ေခတ္ေၿပာင္းေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားအသီးသီး ေပၚတြက္ခဲ့သလို ၿမန္မာေတြႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ့္လင့္ေတာင့္တခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မ်ဳိးဆက္ဦးေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးမွတဖန္ေမြးဖြားလာေသာေၾကာင့္ ၿပည္သူ႔သမီးဟုပင္ဆိုခ်င္ပါသည္၊1988 အခ်ိန္အခါသည္ ၿမန္မာၿပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွ ေခတ္သမိုင္းေၿပာင္းလဲလိုသည့္ ဆႏၵအထြဋ္အထိပ္ေရာက္ေနခ်ိန္ၿဖစ္ၿပိး စနစ္တက်ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္လဲ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနခ်ိန္ၿဖစ္ေပသည္၊

အမွန္ပင္ ၿမန္မာလူထုအားေခါင္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္ သမိုင္းကေပးအပ္လိုက္ၿပီၿဖစ္ေပသည္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အေလးထားခ်စ္ခင္မႈကိုရရွိခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်ဳိးဆက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏တိုင္းၿပည္အေပၚတြင္ထားရိွခဲ့သည့္အမွာစကားမ်ားကိုၿပည္သူမ်ားအထဲ၌ပင္ရွာရေပမည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လူထုလူတန္းစားၿဖစ္သည္၊လူတုလူတန္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ၿဖစ္သည္ ဘယ္လုိအရာကမွ်ခြၿခား၍မရႏိုင္ပါ ၿပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ သမိုင္းေမာ္ကြန္းေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿခင္းမွာ ၿပည္သူ႔ဘ၀ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးကိုသိေအာင္ သိေအာင္ၿပည္သူထဲ၌ပင္ရွင္သန္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္သည္၊ၿမန္မာ့သမိုင္းၿဖစ္စဥ္၏ရပ္တည္မႈတြင္ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္တဦးတေယာက္မွ် စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿခင္းမရွိေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေခတ္သစ္ၿမန္မာႏိုင္ငံအားတည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အႏႈိင္းမဲ့ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ ၿမန္မာသာမက တစ္ကမၻာလံုးကပင္ လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္၊

သို႔ေသာ္ ယခုလက္ရွိၿမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းၿဖစ္စဥ္အေၿပာင္းအလဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ nld ပါတီမွာကားလူတန္းစားႏိုင္ငံေရးအႏွစ္ကင္းမဲ့ကာ ၿပည္သူႏွင့္ကင္းကြာလွ်က္ leadership communication လံုး၀က်ဆံုးေနပါသည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း

ထိုအေၿဖသည္1990 ေရြးေကာက္ပြဲကာလ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္တည္ပါသည္၊ ၿမန္မာၿပည္သူလူထု၏ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္အား ေရြးေကာက္ပြဲလွည့္ကြက္ၿဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲလမ္းလႊဲႏိုင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္၊nld ပါတီသည္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္၏ ေရစံုတြင္ေမွ်ာပါရင္း ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးဦးတည္ခ်က္႒ လားရာဘက္တိမ္းကာ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းကြာၿပီး ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈက်ဆံုးရသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္၏ တာ၀န္မွာေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိရန္က်ဳိးပန္းရမည္မွာမွန္ပါသည္၊သို႔ေသာ္လူထုႏွင့္ကင္းကြာ၍မရဟူသည့္အခ်က္ကိုကားလစ္ဟင္းခဲ့ပါသည္ တဖက္တြင္ လူပိန္းစစ္အာဏာရွင္တစုသည္အင္အားႏိုင္ငံေရး(power politic) ကိုအလြန္အမင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္လာေသာေၾကာင့္ အာဏာကိုမစြန္႕လြတ္လိုေပ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုတြင္  အင္အားအရွိန္အ၀ါ ၿဖင့္အသာစီးအႏိုင္ပိုင္း၍ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ပတ္ဆို႔မႈကိုအႏိုင္ယူေခ်ဖ်က္ႏိုင္ၿမည္ဟုယံုၾကည္လာကာအိရန္ေၿမာက္ကိုရီးယားတို႔ကဲ့သို႕ ညဴစစ္အားႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္က်ဳိးစားလာပါသည္၊ထိုေၾကာင့္အာဏာမစြန္႔လြတ္ရေရးအတြက္1990ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကိုအေၿခၿပဳကာnld ပါတီအားပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ကာ အခ်ိန္ဆြဲလာသည္ကိုnldပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္၏ ၾကိဳတင္လကၡဏာ မ်ားကိုသတိမမူခဲ့ဟုဆိုရေပမည္၊အာဏာကိုမစြန္႔လြတ္လိုေသာစစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ military despotism  စစ္ေရးသက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးလာၿပိး nld ပါတီသာမက ၿပည္သူမ်ားကိုပါ လါန္စြာရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္စြာၿဖိဳခြင္းလာသည္၊nld ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေရစံုထဲတြင္ေမ်ာပါရင္း အၿမစ္တစ္ၿမစ္ၿခင္း အခက္တခက္ၿခင္း အကိုင္းတကိုင္းၿခင္းစနစ္တက်ၿဖတ္ေတာက္ဖ်က္ဆိးမႈကိုခံရခါလံုးပါးပါးလာရပါသည္၊

nld ပါတိၿပိဳကြဲမႈတြင္ ပထမ သပ္မွာ သံုးဘက္ခၽြန္ဟုအမည္တြင္သည့္ ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးေရးသမား ေအာင္ၾကီးၿဖစ္ပါသည္ ပါတီတြင္ ကြန္ၿမဴနစ္မ်ားခိုင္မာစြာရပ္တည္ေနသည္ဟုဆိုကာ ခြဲထြက္ပါသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဥိးေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးစဥ္ကစြတ္စြဲခ်က္ၿဖင့္ထပ္တူၾကပါသည္၊ဒုတိယမွာ 88 ေက်ာင္းသားမ်ားအားႏိွမ္နင္းၿပီးေနာက္တတ္သိပညာရွင္မ်ားအားအက်ဥ္းေထာင္ထဲပို႔ကာ အေရြးခံလြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာလဲေရာင္စံုပုဒ္မမ်ားၿဖင့္ နရသိန္တြင္း သြတ္သြင္းခဲ့ပါသည္၊အဆံုးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈကြန္ရက္ကို အၿမစ္လွန္ကာ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္အားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္၊

2003 ဒီပဲရင္းလုပ္ၾကံမႈ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့သည့္ သတ္ၿဖတ္မႈၿဖစ္စဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေသသတ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ဒီေန႔ထိတရားခံမေပၚသည္မွာလဲဆန္းက်ယ္ေနပါသည္၊ဒီလုပ္ၾကံမႈၿဖစ္စဥ္မွာ အမ်ဳ္းသားသစၥာေဖါက္ဂဠံဳ ငေစာ၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း စြမ္းအားရွင္ ၀ါးရင္းတုတ္ကို္င္ လူ႔ေပါက္ပန္းမ်ားကိုလူမိုက္ေမြးၿပိးလုပ္ၾကံခဲ့တာၿဖစ္ၿပိး စစ္အာဏာရွင္မ်ားအေနၿဖင့္ ၿပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအသာစီးရသြားခဲ့ပါသည္၊ၿပည္သူ႔လံုၿခဳံေရးအတြက္ၿပည္သူမ်ားဟာ လြန္စြာေတြေ၀သြားခဲ့ပါတယ္၊

nld ပါတီ ၿပည္သူ႔အားထားမႈ က်ဆံုးမႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တခ်ိန္လံုး ဖမ္းထားၿပိးပါတီကိုနည္းမ်ိဳးစံု ၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ဆိုရင္မွန္ပါသလား?

မမွန္ပါ လံုး၀မွားယြင္းပါသည္ဟုဆိုရပါမည္၊  ႏိုင္ငံေရးပါတီမွာ ကာလတခုတြင္ ႏိုင္ငံအားဦးေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္ေခါင္းေဆာင္မႈကြန္ယက္ကို လူပုဂၢိဳလ္တဥိးတေယာက္အေပၚတြင္ တရားလြန္တည္မွီေနမည္ဆိုပါက 1947ခုႏွစ္အၿဖစ္ဆိုးမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔ရမည္ၿဖစ္ၿပိေခတ္ဆိုးေခတ္ပ်က္တစ္ခုကိုနိဒါန္းပ်ဳိးသလိုၿဖစ္ေနေပမည္၊ထိုေၾကာင့္ဆင့္ကဲေခါင္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္အစားထိုးတာ၀န္ယူမႈအတြက္ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားရမည္မွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္၏ အညမင္က်ယ္မႈအရည္အေသါးပင္ၿဖစ္ပါသည္၊

nld ပါတီ၏ ေအာက္ေၿခစည္းမ်ားမွအစၿပဳ၍ ဗဟိုေကာ္မတီ အထိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးအၿမင္က်ယ္မႈမွာ ဆန္းစစ္လွ်င္လက္ရွိ ၿမန္မာၿပည္၏ ေၿမၿပင္အေနအထား သို႔မဟုတ္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား၏ေတာ္လွန္ေရးလားရားကို ေသခ်ာစြာနားလည္ထားၿခင္းမရွိဟု သံုးသပ္ရေပမည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုမႈ ေ၏ၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခ်ုပ္ၾကစဥ္ ပါတီသည္ႏိုင္ငံေရးေသေနၿပီး ၿပန္လြတ္လာမွ ႏိုင္ငံေရးအသက္၀င္သည္ကိုၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ပါတီ၏ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ၿမန္မာ့လူထုလူတန္းစားစမ်ား၏ လက္ရွိလူေနမႈဘ၀ၿဖစ္စဥ္မ်ားကိုနားမလည္ေၾကာင္းထင္ရွားေနၿပိး ၿပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားထားမႈ ညႊန္းမွတ္ သုညသို႔က်ဆင္းသါားသည္ဟုဆိုရေပမည္၊

ထိုေၾကာင့္ ပါတီအေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုရမွ လူတန္းစားႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ကိုယူႏိုင္မည္လား မရလွ်င္တကယ့္ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ေတြကိုမလုပ္ႏိုင္ဆိုသည္ကို nld အေနၿဖင့္ဆန္းစစ္ရမည္ၿဖစ္သည္၊

nld ပါတိသည္ ၿပည္သူ၏လံုၿခံဳမႈကိုအၿပည့္အ၀တာ၀န္ယူရမည့္ အာဏာရအစိုးရသစ္တစ္ရပ္အၿဖစ္အခ်ိန္မေရြးညဖစ္တာႏိုင္ပါသည္၊ပါတီ၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ကိုၿပည္သူ၏အပ္ႏွင္းၿခင္းခံရၿပီး ၿပည္သူ႔တာ၀န္ကိုတမ္းေဆာင္ရေသာအခါ ထိုကာလအတြက္မည္မွ်ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားသည္ဆိုသည့္အေနအထားကရပ္ကိုဆန္းစစ္လွ်င္ 2003ဒီပဲရင္း အေၿခအေနက အေၿဖတရပ္ၿဖစ္ေနပါသည္၊ပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာတပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားစအရာရွိၾကီးမ်ားပါ၀င္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေသလုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္မႈတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ လံုၿခံဳေရးအားၾိကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံခ်မွတ္ထားၿခင္းမရွိသည္ကို ၿပည္သူမ်ားကအံ့ၾသစြ နားမလာ္ႏိုင္ေအာင္ၿဖစ္ရပါသည္၊ထိုၿပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကိုရရွိေရးအတြက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၿပည္သူအေပၚမွီတည္ေနပါက ၿပည္သူကိုဦးေဆာင္သည့္ပါတီမဟုတ္ဘဲ ၿပည္သူ႔ေနာက္ၿမီွးဆြဲပါတီအၿဖစ္ တၿဖည္းၿဖည္းေရာက္မွန္းမသိေရာက္လါေနၿပီၿဖစ္သည္၊

ပါတီ၏ cec မ်ားသည္ ၿပည္သူႏွင့္ခြဲၿခား၍ မရေအာင္ ၿပည္သူထဲတြင္ရွိရေပမည္၊2010 ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလၿပည္သူမ်ား၏ ဘ၀သည္ လြန္စြာရင္နင့္ဘြယ္ရာၿဖစ္ေပသည္၊မိမိတိုံအသဲၾကား႕ မဲတၿပားအား မိမိအယုံအာကည္မရွိသည့္ အင္အားစုမ်ားအားထံမေရာက္လိုေသာ္လည္းေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမရွိပါ တဖက္တြင္မိမိတို႔တြန္းလွန္ခဲ့သည့္ မဆလ အမည္ေၿပာင္း တစည တဘက္တြင္ လူ၀တ္လဲ ပါတီ မည္သူကမွ် ၿပည္သူကိုကိုယ္စားၿပဳသူမ်ားမဟုတ္ ၿပည္သူေတြမ်က္စိစံုမွတ္ မဲတည့္ခဲ့ရသည္အၿဖစ္၊

ၿပည္သူ႕အေတြးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥိးေဆာင္မႈကို အလြန္အမင္းေၿမွာ္လင့္ေသာ္လည္း ယေန႔ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားခံစားေနရေသာ အေထြေထြၿပသနာမ်ားႏွင့္ လူမႈဘ၀အခက္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာလွ်င္ဦးေဆာင္၍ေၿပာင္းလဲႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ nldပါတီ၏cecမ်ားသည္ ၿပည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ၿပယုဂ္တစံုတရာမရွဘဲဗဟိုအမိန္႕ကိုထိုင္ေစာင့္ေနေသာ ထိုင္ေစာင့္ႏိုင္ငံေရးသမားအဆင့္တြင္သာရွိေနေပသည္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပည္သူ႕အတြက္ၿပည္သူမွေမြးဖြားလာေသာ ၿပည္သူ႕သမီးၿဖစ္သည္၊ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿမန္မာၿပည္၏အနာဂတ္အေရးကိုၾကိဳတင္သိၿမင္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းၿဖစ္သည္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ဳိးကိုၿပည့္၀စြာလိုခ်င္လွ်င္  ၿပည္သူမ်ားထဲတြင္ရွင္သန္ရေပမည္ၿဖစ္ပါသည္၊ၿမန္မာသတင္းစာဆရာၾကိး လူထုဥိးလွ 1961 ခုႏွစ္ဂ်ပန္ၿပည္တြင္ ဂ်ပန္ၿမန္မာဒုတိယဥကၠဌမစၥတာတကာမီအားေၿပာခဲ့ေသာစကာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာၿပည္သူေတြနဲ့နီးနီးကပ္ကပ္ရွိတယ္ ၿပည္သူေတြခံစားရမႈမ်ားကိုသူသိတယ္ ၿပည္သူေတြကဂ်ပန္ကိုမုန္းလာၿပီဆိုရင္သူကလဲၿပည္သူေတြနဲ့ အတူအၿမဲရွိတယ္ဆိုတဲ့လကၡဏာၿပတယ္ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ေအာင္ဆန္းတာ၀န္ကၿပည္သူေတြအတြက္နဲ႔လြတ္လပ္ေရးရဘို႔အတြက္ၿဖစ္တယ္သူ႕အတြက္မဟုတ္ပါဘူး ဒါေၾကာင့္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရတယ္ လြတ္လပ္ေရးရဘို႔ေတာ္လွန္ရတယ္ ၿပည္သူေတြကလဲေတာ္လွန္ခ်င္ေနၾကၿပီၿပင္ဆင္ေနၾကၿပိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွန္အမွန္သစၥာရွိရမွာက သူ႕ၿပည္သူမ်ားနဲ႔သူ႔တိုင္းၿပည္မဟုတ္လား၊ တိုင္းၿပည္အေပၚသစၥာရွိတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ဆိူရင္ဒီလိုေနရာမွာဒီလမ္းကိုေရြးမွာဘဲ ကၽြန္ေတာ့္အၿမင္ကေတာ့ သူ႔လမ္းစဥ္နဲ႔သူ႔အလုပ္သူလုပသြားသြားတာဘဲ (ဦးလွေရး စစ္အတြင္းသတင္းစာမ်ားကေၿပာေသာၿမန္မာၿပည္မွ) ထိုစကားမ်ားသည္ ဗိုလိခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ၿပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး၌ရွိရမည့္အရည္အေသြး တစိတ္တေဒသ ကိုညႊန္းဆိုေနၿပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္cec မ်ားသည္ မိမိတို႔ဦးေဆာင္ေနသည့္ပါတီမွ ေစာင့္ၾကည့္လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားအား ႏိုးၾကားေသာႏိုင္ငံေရးသတိ ေတာ္လွန္ေရးသတိမ်ားရွိေနေစရန္ႏွင့္ဆင္းရဲသားေက်ာမြဲ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုၿပည့္၀စြာပံုေဖၚေပးႏိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားၿဖစ္လာေစရန္ တကယ္ႏိုင္ငံေရးအလုပ္မ်ားအားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔နီးကပ္စြာေနသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ၿပည္သူကိုေလ့လာရန္လိုေၾကာင္းကို ၿပည္သူမ်ားေၿပာေသာၿပည့္သူအၿမင္အေၿဖစ္တင္ၿပလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား၊

ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေသာ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ေအာင္ဆန္းမ်ဳိးဆက္၏ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာလူ႔အခြင့္ေရးမ်ားစည္ပင္ရာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ကိုပိုင္ဆိုင္ရင္း  ဒုတိယပင္လံုညီလာခံအားၿဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ကၽြႏုပ္တို႔၏ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ

ကၽြန္ေတာ္

About kyawhan21

has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF