Best Teacher (15) အတန္းပိုင္ဆရာမ ႏွင္႔ ေဒြး

အတန္းပိုင္ဆရာမ တစ္ေယာက္ ဘဝမွာ အင္မတန္ မွတာဝန္ၾကီးလွပါတယ္။ မိမိအတန္းရဲ ႔ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္စာရင္း၊ အခ်ိန္ပိုင္း လူေခၚစာရင္း၊ ေက်ာင္းလခစာရင္း၊ စာရင္းျပီး စာရင္း
စာရင္းပံုထဲမွာနစ္ေနမတတ္ပါပဲ။

ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္စာရင္း စာအုပ္ကို ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဆီကို တစ္လတစ္ခါ တင္ရပါတယ္။
ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ ေက်ာင္းဝင္အမွတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ မိဘအမည္၊ ေနရပ္
လိပ္စာ၊ စသျဖင္႔ စံုလင္စြာ ေရးျဖည္႔ ထားရပါတယ္။
တစ္လေက်ာင္းတက္ရက္ ေတြ ေကာ္လံမွာ နံနက္တစ္ၾကိမ္၊ ညတစ္ၾကိမ္၊ အတြက္ အျခစ္
ႏွစ္ျခစ္ ျခစ္ရပါတယ္။ ခြင္႔ဆိုရင္ (ခ)၊ ခြင္႔မတိုင္ရင္ (ခမ)၊ ေရးရပါတယ္။ လကုန္တဲ႔အခါ
စာရင္းရွိ ဦးေရ၊ ပ်က္ကြက္ဦးေရ၊ လာလူဦးေရ၊ ကို % ဖြဲ႔တြက္ျပရပါတယ္။
ဟိုေခတ္တုန္းက (၉)တန္း (၁၀)တန္း ေက်ာင္းလခက တစ္လ (၆) က်ပ္ပါ။ ဒီေငြစာရင္း
ကိုလည္း ေက်ာင္းလခ လြတ္ျငိမ္းသူ ဖယ္ျပီး ေက်ာင္းစာေရးၾကီးထံအပ္ရပါတယ္။စာေရး
ၾကီးက ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုးျပီးမွ စာရင္းအခ်ဳပ္ကိုေက်ာင္းအုပ္ လက္မွတ္ထိုး
ျပီးမွ တစ္လစာ ဒီတစ္အုပ္အတြက္ အလုပ္ျပီးပါတယ္။
ပထမအစမ္း၊ ဒုတိယအစမ္း၊ အတန္းတင္ စတဲ႔ စာေမးပြဲ အသီးသီး အတြက္ ဘာသာရပ္
အသီးသီးက တက္လာတဲ႔ ရမွတ္ေတြကို အမွတ္စာရင္း ခ်ဳပ္မွာေရးသြင္းရပါတယ္။ ျပီးရင္
အမွတ္ေပါင္း၊ အဆင္႔ခြဲ၊ ေအာင္ရႈံးခြဲ၊ (၃)ဘာသာႏွင္႔ အထက္က်သူ ကေလးေတြ မိဘေခၚ၊
ကေလးရဲ ႔ ပညာရည္တိုးတက္မႈမွတ္တမ္း ကို တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေရးသြင္းျပီး အိမ္ပို႔ရပါတယ္။
မိမိစာေမးပြဲက်တာ မိဘမသိေစခ်င္တဲ႔ ကေလးေတြ မိဘလက္မွတ္ခိုးထိုးတာ ဖမ္းရပါတယ္၊
စစ္ရပါတယ္။ ႏွစ္စမိဘေတြနဲ႔ ေတြ႔ထားကတည္းက လက္မွတ္ မိတၱဴယူထားရပါတယ္။
မိဘေခၚခံရတဲ႔ ကေလးေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ ဆိုက္ကားဆရာေခၚလာတတ္ပါတယ္။ သူတို႔က အပီ သင္ထားတဲ႔ ဆိုက္ကားဆရာ ႏွစ္ဦး သံုးဦး က်မ အညာခံရဘူးပါတယ္။
က်မ သူတို႔မိဘအမည္ေတြကိုေတာ႔ လတိုင္းေရးရလို႔ မွတ္မိေနေပမဲ႔ လူေတြကိုမွတ္မိဖို႔ အေတာ္ခက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ မိဘအရင္းေနာ္ လို႔ အူေၾကာင္ေၾကာင္ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြ ေမးမိ
တတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ ႔မိဘေတြ လည္း မအားလပ္ၾကေတာ႔ ဦးေလး၊ အေဒၚ စသျဖင္႔ လႊတ္ၾက
တာေပါ႔။ဒီမွာတင္ကေလးေတြဆိုက္ကားဆရာၾကီးေတြကိုခဏအေဖေတာ္လိုက္ၾကေတာ႔
တာပါပဲရွင္။ ေနာက္ အျပင္မွာ အမွတ္မထင္ ဆိုက္ကားစီးရင္းနဲ႔ ဆံုေတာ႔ မွ ေက်ာင္းသားမိဘ
အတုေတြ ကိစၥသိတာေလ။
က်မ ဆရာအတတ္သင္၊ ပညာေရးေကာလိပ္ စသည္တို႔ကို ေျပာင္း ေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီး
တဲ႔ေနာက္ပိုင္း အတန္းပိုင္လည္း မကိုင္ေတာ႔တာကတစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား
ေတြကို ဆရာတို႔ ဆရာမတို႔ လို႔ ေခၚတာက တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင္႔ သူတို႔နာမည္ေတြလည္း
မမွတ္မိ ေတာ႔ပါဘူး။ ျပန္ဆံုၾကတဲ႔အခါ တီခ်ာၾကီး က်မ/ က်ေနာ္က A1 ကပါ ၊ S2 ကပါ…
ဆိုမွ ခပ္ေရးေရးမွတ္မိေတာ႔တယ္ေလ။
သင္တန္းသူသင္တန္းသားေတြကေတာ႔ က်မကို မွတ္မိၾကသူမ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ က်မ
Phonetics သင္ပါတယ္။ သူတို႔က်မကို မေမ႔ႏိုင္စရာ Embarrassing ျဖစ္စရာၾကံဳခဲ႔ရပါတယ္။
က်မ ပို႔ခ်ခ်က္မွာ (44) English Sounds ရွိေၾကာင္း၊ (8) Vowels, (12) Diphthongs,
(24) Consonants ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပတယ္၊ အသံေတြထြက္ျပတယ္၊ အင္တိုက္အားတိုက္
ၾကီးသင္တယ္၊သင္တယ္ေပါ႔ေလ။ ရွင္းတဲ႔ အထဲမွာ Diphthongs အသံထဲမွာ /ခu/ ဆိုတဲ႔
အသံတစ္ခုရွိတယ္။ ( က်မ Phonetics Symbol ေရးမရလို႔ အနီးဆံုးတူတာေရးတာပါ။)
ဒီအသံက (အိုအြတ္) ျမန္မာအသံကို ခ်ိတ္ဆိုသံမ်ိဳးပါ။ ႏႈတ္ခမ္းကိုခၽြန္ျပီး ေအာက္ေမးရုိက္
ထြက္ရတာမ်ိဳးပါ။ ဥပမာ။ ။ Go ကို (ဂိုးအြတ္) လို႔ လွိမ္႔ဆိုရတာပါ။ ဆိုျပလိုက္ခ်င္ပါတယ္၊
ေရးျပရတာခက္လို႔ပါ။
က်မ သင္တန္းသား/သူေတြကိုရွင္းျပတယ္၊ အသံထြက္ျပတယ္၊ သူတို႔နည္းနည္း စိတ္ရႈပ္
ပံုေပၚေနတယ္။ ဒါနဲ႔ က်မ ရုပ္သံေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ဥပမာေပးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေဒြး
…ဟုတ္ပါတယ္ ေဒြး ေက်ာ္ၾကားစဥ္ကာလပါ။ တစ္ခ်ိဳ ႔မိတ္ေဆြေတြ မွတ္မိေကာင္း မွတ္မိ
မယ္ ထင္ပါတယ္။ ေဒြးက ကယ္ဆမ္ေကြကာ ေသာက္ျပီး “ ကယ္ဆမ္ေကြကာ ဂြတ္တယ္
ဗ်ာ” လို႔ ေျပာေတာ႔ သူ႕အနားက သူ႔ရဲ ႔ ဘူးေဒါ႔ေခြးၾကီးက ေအာက္ေမးၾကီးလႈပ္ျပီး သူပါ
ေသာက္ခ်င္တဲ႔ ပံုစံျပတဲ႔ ေၾကာ္ျငာေလးပါ။
က်မက သင္တန္းသူ/သားေတြကို ဒီ (အိုအြတ္)ဆိုတဲ႔ အသံထြက္တာမွာ ေမးရုိး လႈပ္သြားပံု
အေၾကာင္းပံုစံက “ကယ္ဆမ္ေကြကာ ဂြတ္တယ္ဗ်ာ” ေၾကာ္ျငာထဲက ေဒြးရဲ ႔ ေခြးၾကီး လို
ေအာက္ေမးရိုးလႈပ္ျပီးအသံထြက္ရမယ္လို႔ က်မေမးရိုးကိုပါ လႈပ္ျပျပီး သင္ပါတယ္။
က်မေလ ေျပာခ်င္ေဇာေတြ မ်ားျပီး ေဒြးရဲ႕ေခြးၾကီးလႈပ္သလို လို႔ ေျပာရမွာကို
(ေဒြး ရဲ႕ ေဂြးၾကီး လႈပ္သလို) လို႔ ေျပာလိုက္မိပါတယ္။ (How embarrassing!!!)
Trainees ေတြ ရယ္ၾကတယ္၊ရယ္ၾကတယ္။ က်မ ေခၽြးျပန္တယ္၊ေခၽြးျပန္တယ္။ ဘာဆက္
သင္ရမွန္းကို မသိေတာ႔ဘူး။
ဒီလိုနဲ႔ႏွစ္ေတြ ၾကာ…လို႔ ဒီဆရာ/ ဆရာမေတြနဲ႔ ျပန္ဆံု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါလည္း သူတို႔ လာႏႈတ္
ဆက္လို႔ မွတ္မိသြားတာ။ တီခ်ာၾကီးသင္လိုက္တဲ႔ /ခu/ sound ကို က်မတို႔ အျမဲမွတ္မိေနျပီ
လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ က်မလည္း သိပ္မရွက္တတ္ေတာ႔တဲ႔ အဘြားၾကီးအရြယ္ေရာက္ျပီမို႔ သူတို႔
နဲ႔ေရာရယ္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေတာ္ပါေသးရဲ ႔ သူတိို႔ အသံထြက္မွတ္မိသြားလို႔ ဆိုျပီး ေတာ႔ေလ။
ေဒြးဆံုးေတာ႔ေတာင္ ဒီအေၾကာင္း သတိရေနမိေသးတယ္။

About TTNU

has written 88 post in this Website..

   Send article as PDF