နည္းလမ္းရွာလို႔ အာသ၀ရန္သူေတြကို တုိက္ႀကပါစို႔ ဆိုေတာ့ အရင္ဆံုး ဆရာလိုလာျပီ။ ဒီလမ္း၊ ဒီခရီးကို ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ဖူးျပီးေသာ ကိေလသာ ရန္သူတိုက္ပြဲတြင္ တိုက္ခိုက္လို႔ ေအာင္နိဳင္ျပီးေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ သူေတာ္ေကာင္း တို႔ကို ဆရာတင္ရေပမည္။ ဒါက က်ေနာ့ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ အစီအစဥ္ေပါ့။ တစ္သံသရာလံုးက မေလွ်ာက္ဖူးခဲ့ေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရမည္။ ျပီးေတာ့ကာ ရိုးရိုး အေပ်ာ္ ေလွ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ကိေလသာ ရန္သူေတြနဲ႔ တုိက္ဖို႔ ေရွ႕တန္းထြက္ရေတာ့မည္။ ဒီေတာ့ ဆရာမျပ ၊ နည္းမက် ဆိုသကဲ့သုိ႔ ကိုယ္မသိေသာ ခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္ဖို႔ ဒီခရီးတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးေသာ လမ္းျပဆရာကေတာ့ ရိွမွျဖစ္မည္။ ဘယ္လုိ ေနရာမ်ိဳးမွာ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ႀကံဳလာရင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ ဆိုတဲ့ ညႊန္ႀကားခ်က္မိ်ဳး ေပးနိဳင္ေသာ ဆရာေကာင္း သမား ေကာင္းကို အရင္ဆံုး ရွာေဖြဆည္းကပ္ရေပမည္။
အင္း ေျပာသာေျပာရတယ္ ။ ပရိယာယ္ အလြန္မ်ားေသာ ကိေလ သာ ရန္သူေတြနဲ႔ တုိက္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယတို႔ကေတာ့ အားျပည့္ေနမွျဖစ္မည္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ့ နံပါတ္တစ္ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြလို႔ ကုိယ္ခံပညာေကာင္းဖို႔နဲ႔ ဆရာ့ လမ္းညႊန္ျပသမႈတို႔ကို အျပတ္လိုက္နာလုိ႔ ေလ့က်င့္ရေပမည္။ အင္း…ေျပာရင္း နဲ႔ေတာင္ က်ေနာ္ အားေတြတက္လာပါျပီ။ တိုက္ပြဲ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ တကြ ဘယ္လိုပံုစံ၊ ဘယ္လို စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လို နည္းလမ္းကို အသံုးခ်ရပါ့မလဲ ဆိုတာေတြပါမက်န္ ဆရာ့ဆီက အကုန္သင္ႀကားလုိက္နာရေပမည္။
အႀကမ္းဖ်င္းေလ့လာလိုက္ေတာ့ သိလာရပါျပီ။ အ၀ိဇၨာသ၀က တပ္ရင္းေလးရင္း၊ ကာမာသ၀က တပ္ရင္း ေလးရင္း၊ ဘ၀ါသ၀ကလည္း တပ္ရင္း ေလးရင္း၊ ဒိ႒ါသ၀ကေတာ့ တစ္တပ္ထဲသာ ရိွတယ္ဆိုပဲ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီရန္သူေတြကို တုိက္တဲ့အခါမွာ တစ္ဆင့္ခ်င္းရွင္းသြားရပါမယ္။ ဘာလက္နက္နဲ႔ တိုက္ရမလဲဆိုေတာ့ ဥာဏ္လက္နက္မွ သူတို႔ကို နိဳင္ပါမယ္။ သူတို႔ကို တိုက္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔မွာက တပ္သား စုေဆာင္းရပါမယ္။ သိပ္အမ်ား ႀကီးေတာ့မလိုပါဘူး။ မဂၢင္တပ္သား ငါးေယာက္ေလာက္ရိွရင္ ရပါျပီ။ အဲဒီ မဂၢင္ငါးပါးဆိုတဲ့ တပ္သား ငါးေယာက္နဲ႔ ျခံလို႔ ဒီကိေလသာရန္သူ အာသ၀ ေတြကို တုိက္ေနရပါမယ္။
အဲလုိ တိုက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္မွာရိွတဲ့ တပ္သား မဂၢင္ငါးပါးကေတာ့ မေလ်ာ့ေသာဇြဲနဲ႔ ႀကိဳးစားလုိ႔ တိုက္ေနရပါမယ္။ တိုက္ေနတုန္းမွာပဲ ကိေလသာ ရန္သူေတြက နည္းနည္း သြားမွာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ဒီရန္သူေတြက လက္နက္ခ်လို႔ သြားမွာပါလဲေမးရင္ မဂၢင္ ရွစ္ပါး ျပည့္တဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ ကိုယ္က တုိက္ေနတာက ဥာဏ္လက္နက္နဲ႔ေနာ္။ အဲဒီ ဥာဏ္လက္ နက္ထဲမွာမွ ဒီရန္သူကို ေသေစေသာ ဥာဏ္က မဂ္ဥာဏ္ပဲမို႔ သူတို႔ကို မဂ္ဥာဏ္ မေရာက္ေသးမခ်င္း အားႀကိဳးမာန္တက္ တိုက္ေပးေနရပါမယ္။ အဲ မဂ္ဥာဏ္လက္နက္လည္း ရေရာ။ မဂၢင္ရွစ္ပါးလည္း ျပည့္ေရာမို႔ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒိ႒ါသ၀ရန္သူကိုေတာ့ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ သုတ္သင္နိဳင္သြားျပီေပါ့။ တျခား အာသ၀ သံုးပါးကိုက်ေတာ့ ခုလိုပဲ ဆက္တုိက္ရင္းနဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း ျဖဳတ္သြား ရမွာပါပဲ။
အင္း ဒါနဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ သစၥာမသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ေနတဲ့ အာသ၀ေတြကို သစၥာသိေအာင္ လုပ္ရင္းနဲ႔ ဖယ္ရွားသုတ္သင္ရမယ္။ အဲလို သုတ္သင္ဖုိ႔က်ေတာ့ မဂၢင္ငါးပါး အကူအညီနဲ႔မွ ရမယ္။ အဲလို ဖယ္ရင္းနဲ႔မွ ေနာက္ဆံုး ဒုိ႔ရထားတဲ့ ခႏၶာဟာ ဒုကၡခႏၶာပါလားဆိုတဲ့ တကယ့္ အရိွ ဒုကၡသစၥာႀကီးကို ျမင္နိဳင္တဲ့ ဥာဏ္လက္နက္လည္း ရေရာ အဲဒီ အာသ၀ ေတြလည္း အတံုးအရံုးေသကုန္ေရာေပါ့။ ဒုကၡသစၥာကို ျမင္လိုက္ရတဲ့ ဥာဏ္ ဆိုတာက မဂၢသစၥာပါပဲ။ ေသတာက အာသ၀ (သမုဒယသစၥာ)ပဲေလ။ အဲလုိ အာသ၀လည္း ေသေရာ သူတုိ႔ေနရာမွာ ဒုကၡ လြတ္ရာျဖစ္တဲ့ နိေရာဓသစၥာ အစားထုိးေရာက္လာေရာ ။ ဒါဆို သစၥာေလးခ်က္ ကိုက္သြားျပီမို႔ တစ္ ႀကိမ္ တုိက္ပြဲ ေအာင္သြားပါျပီ။ အင္း တစ္ႀကိမ္နိဳင္ေအာင္ တုိက္နိဳင္တယ္ ဆုိရင္ပဲ အပါယ္ေလးဘံုကို အေရာက္ပို႔ဖုိ႔ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဒိ႒ါသ၀တပ္ႀကီး ကို အျပီး ျဖဳိခြင္းနိဳင္သြားျပီမို႔ ဒိုေတာ့ျဖင့္ အပါယ္ကလြတ္သြားျပီဆိုတာ ေသခ်ာ သြားပါျပီေနာ္။
အင္းဒီေန႔ေတာ့ျဖင့္ ရန္သူကို တုိက္ဖို႔ နည္းလမ္းေလးေတာ့ သိသြား ပါျပီ။ တကယ့္တကယ္တန္း စလုပ္နိုင္ဖို႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ လိုရာ ခရီး အျမန္အေရာက္ပို႔မယ့္ ဆရာေကာင္းကို အရင္ရွာလုိ႔ နည္းလမ္းသင္ယူႀကပါ စို႔လို႔ တုိက္တြန္းရင္းနဲ႔ပဲ အာသ၀ရန္သူေတြအေႀကာင္း ဒီမွာပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ ရပါျပီ။

About who who

who who has written 97 post in this Website..

“အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ပိုးက ခႏိုးခနဲ႔ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မရြဲ႕မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေႀကာင္းကို စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွးရႈႏွင္ေလာ့”

   Send article as PDF